Categorii Categorii
Prima   |  Transparenţa   |  Decizii  |  Decizia Plenului Consiliului Concurenței nr. CN-15/20-37 din 09.06.2022

Decizia Plenului Consiliului Concurenței nr. CN-15/20-37 din 09.06.2022

           
07.07.2022   2085 Accesări    

La data de 30.04.2020, întreprinderea OCN „Iute Credit" S.R.L, a depus o plângere la Consiliul Concurenței împotriva acțiunilor întreprinderilor OCN „Credits 2 All" S.R.L. și OCN „Viaconto Minicredit" S.R.L.

Potrivit celor invocate în plângere, acţiunile de concurenţă neloială realizate de către întreprinderile OCN „Credits 2 All" S.R.L. și OCN „Viaconto Minicredit" S.R.L. se manifestă prin crearea confuziei în rândurile consumatorilor în contextul utilizării termenului „iute" și a sintagmei „iute credit" în procesul realizării publicității ofertelor de creditare nebancară prin intermediul paginii web www.monily.md, totul în condițiile în care termenul și sintagma menționată constituie mărci înregistrare de către titularul de drepturi OCN "Iute Credit" S.R.L.

Urmare a investigației, prin Decizia Plenului Consiliului Concurenței nr. CN-15/20-37 din 09.06.2022, s-a constatat încălcarea de către întreprinderile OCN „Credits 2 All" S.R.L. și OCN „Viaconto Minicredit" S.R.L. a prevederilor art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea concurenţei nr. 183 din 11.07.2012.

Încălcarea s-a manifestat prin crearea confuziei în rândurile consumatorilor realizate de către întreprinderile OCN „Credits 2 All" S.R.L. și OCN „Viaconto Minicredit" S.R.L. cu întreprinderea reclamantului prin intermediul folosirii ilegale și integrale a mărcii „iute" și utilizării ilegale și parțiale a mărcii „iute credit", în contextul în care mărcile respective sunt folosite în mod legal de către întreprinderea reclamantă.

Astfel, acțiunile întreprinderilor reclamate denotă un risc de creare efectivă a confuziei și implică în calitate de efect potențial o asociere eronată în percepția consumatorilor în ceea ce privește identitatea comercială a întreprinderilor în interesul cărora sunt expuse ofertele de prestare a serviciilor de creditare nebancară.

Suma amenzii aplicate .pentru acțiunile de concurență neloială în cazul OCN „Credits 2 All" S.R.L. a constituit 87 111, 89 lei (optzeci și șapte mii una sută unsprezece, 89 lei), și respectiv, în cazul OCN „Viaconto Minicredit" S.R.L. - 806, 23 lei (opt sute șase, 23 lei).

 

 

Arrow Prev

             

        

Arrow Next