Categorii Categorii
Prima   |  Transparenţa   |  Decizii  |  Decizia Plenului Consiliului Concurenței Nr. AAP - 08/20-40 din 25.08.2023

Decizia Plenului Consiliului Concurenței Nr. AAP - 08/20-40 din 25.08.2023

           
06.10.2023   868 Accesări    

La data de 16.10.2019, în adresa Consiliului Concurenței a parvenit demersul din partea „Ednateric Trans" SRL, „Transeric Tur" SRL, „Katev Travel& Comercialspol.sr.o.", înregistrat cu nr. 3554, prin care au fost reclamate presupusele acțiuni anticoncurențiale ale transportatorului „Sarvalteh Auto" SRL, fiind dispusă inițierea investigației referitor la semnele încălcării art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea concurenţei nr. 183 din 11.07.2012 de către Agenția Națională Transport Auto.


Problema concurențială investigată conform Dispoziției de inițiere nr. 08 din 10.03.2020 o constituie riscul de blocare a pieței prestării serviciilor de transport rutier de persoane prin servicii regulate pentru cursa internațională: Orhei - Praga în perioada 01.01.2019-16.03.2020.


Reieșind din actele și faptele elucidate în cadrul investigației, s-a stabilit că inacţiunile ANTA aferente neemiterii deciziei de retragere a autorizației de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional nu au avut ca efect limitarea dreptului de comercializare/ prestare a serviciilor de transport rutier în trafic internațional a întreprinderilor (la caz, operatori de transport - potențiali concurenți), dat fiind faptul că pe parcursul anilor 2014-2023 pentru atribuirea cursei Orhei 9:30 - Praga 11:30 au fost înaintate cereri doar din partea SRL „Sarvalteh Auto" și SRL „Ledianta- Tur", alte întreprinderi nu și-au manifestat interesul pentru a opera cursa Orhei 9:30 - Praga 11:30.


Mai mult ca atât, pe parcursul perioadei de investigație, nu au fost înregistrate plângeri/sesizări din partea consumatorilor privind activitatea serviciului regulat Orhei 9:30 - Praga 11:30, ceea ce denotă că nu exista un flux sporit de cereri din partea consumatorilor pentru cursa operată de „Ledianta - Tur" SRL , ultima comunicând că cursa este neprofitabilă.


Totodată, ca urmare a emiterii Deciziei nr. 19 din 06.10.2021 privind retragerea de la „Ledianta - Tur" SRL a autorizației de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic internațional pentru serviciul regulat Orhei 9:30 - Praga 11:30, în temeiul cererii, până la data de 17.02.2023 pentru cursa pusă în discuție nu au fost depuse cereri de atribuire, unicul operator care deservește serviciul regulat Orhei 9:30 - Praga 11:30 este SRL „Sarvalteh Auto". Acest fapt denotă lipsa interesului economic al altor întreprinderi pentru cursa dată, urmare a neprofitabilității acesteia și respectiv a lipsei cererii din partea consumatorilor. Cu referire la procedura notificării repetate, în conformitate cu prevederile art. 27811 din Codul de procedură civilă, remiterea notificării către întreprinzător reprezintă o condiție de admisibilitate obligatorie pentru înaintarea ulterioară în instanța de judecată a cererii de retragere a autorizației ce vizează activitatea de întreprinzător.


Astfel, Consiliul Concurenței prin Decizia nr. AAP- 08/20-40 din 25.08.2023, a decis încetarea investigației deoarece pe parcursul desfăşurării investigației nu au fost descoperite probe suficiente privind încălcarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea concurenței, care ar justifica aplicarea de măsuri corective sau sancțiuni.

 

Arrow Prev

             

        

Arrow Next