Categorii Categorii
Prima   |  Presa   |  Noutaţi  |  Atenție! Pentru APC și APL

Atenție! Pentru APC și APL

           
26.01.2021   495 Accesări    

La data de 22 februarie 2021, intră în vigoare Regulamentul privind evaluarea ajutorului de stat pentru dezvoltare regională, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr. 02 din 15.10.2020 (publicat la 22-01-2021 în Monitorul Oficial nr. 13-20 art. 64).

 

În acest context, odată cu intrarea în vigoare a noului Regulament, Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr. 4 din 30.08.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajutorul pentru dezvoltare regională va fi abrogată.

 

Regulamentul privind evaluarea ajutorului de stat pentru dezvoltare regională prevede procedura de evaluare a compatibilității cu mediul concurențial a ajutoarelor de stat pentru dezvoltare regională pentru investiții acordate întreprinderilor mari, mici şi mijlocii, ajutoarelor pentru dezvoltare urbană, cât şi, în anumite circumstanțe excepționale, ajutoarelor pentru dezvoltare regională de exploatare.

 

Acordarea ajutoarelor de stat pentru dezvoltare regională pentru investiții este justificată de necesitatea susținerii dezvoltării regionale prin sprijinirea investițiilor şi a creării de noi locuri de muncă, prin extinderea şi diversificarea activităților economice și prin încurajarea întreprinderilor să înființeze noi unități.

 

Orice schemă de ajutor sau oricare ajutor individual care cade sub incidența Regulamentului trebuie să se notifice Consiliului Concurenţei de către furnizorul şi/sau iniţiatorul ajutorului de stat, conform prevederilor art.8 din Legea nr.139/2012 cu privire la ajutor de stat, prin completarea și prezentarea Formularului general de notificare a ajutorului de stat și a Formularului special de notificare. Raportarea ajutoarelor de stat se va efectua în conformitate cu prevederile actelor normative cu privire la Registrul ajutoarelor de stat sau, după caz în conformitate cu decizia de autorizare a ajutorului de stat adoptată de Consiliul Concurenţei.

 

În vederea respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional şi a Legii privind actele normative nr.100/2017, Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr. 02 din 15.10.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea ajutorului de stat pentru dezvoltare regională a fost plasată, în modul stabilit, pe pagina web oficială a Consiliului Concurenţei al Republicii Moldova https://competition.md, la directoratul „Documente oficiale", secţiunea „Ajutor de stat", rubrica „Regulamente şi instrucţiuni"  astfel încît, orice persoană cointeresată  să-l poată accesa.

Arrow Prev

             

        

Arrow Next