Categorii Categorii
Prima   |  Presa   |  Noutaţi  |  Consiliul Concurenţei anunţă demararea procedurii de selectare și numire prin transfer în funcții publice

Consiliul Concurenţei anunţă demararea procedurii de selectare și numire prin transfer în funcții publice

           
02.02.2021   875 Accesări    

Consiliul Concurenţei anunţă demararea procedurii de selectare și

numire prin transfer în funcții publice

Lista funcțiilor publice propuse a fi ocupate prin transfer, cerințele de bază și sarcinile le putețí accesa aici


Selectarea se va desfășura în 2 etape:

- examinarea CV-urilor prezentate;
- interviul în cadrul Comisiei de concurs pentru suplinirea funcțiilor publice.

 

Perioada depunerii CV-urilor: 02 februarie 2021- 19 februarie 2021

 

Persoanele interesate pot depune  personal, prin poştă sau prin poşta electronică, CV-ul, la care se vor anexa următoarele documente:

1.    CV;

2.    Copia buletinului de identitate;

3.    Copiile diplomelor de studii complete şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare în ultimii 2 ani;

4.    Copia carnetului de muncă/ certificat (extras) din contul personal de la CNAS alte acte ce atestă activitatea de muncă până la momentul depunerii CV-ului;

5.    Cazier judiciar sau declarația pe propria răspundere;

6.    Forma medicală sau declarația pe propria răspundere;

Persoana de contact: Rusu Mihaela, șef Direcția Resurse Umane.

Telefon - 27-34-43, 27-65-45

Adresa poştală - Chişinău, MD- 2001, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 73/1, etajul 1, cancelaria Consiliului Concurenței.

Adresa electronică: resurse.umane@competition.md.

 

 

Arrow Prev

             

        

Arrow Next