Categorii Categorii
Prima   |  Presa   |  Noutaţi  |  Atenție! Urmează să intre în vigoare noul Regulament privind evaluarea ajutorului de stat pentru protecția mediului înconjurător

Atenție! Urmează să intre în vigoare noul Regulament privind evaluarea ajutorului de stat pentru protecția mediului înconjurător

           
02.03.2021   485 Accesări    

La data de 12 martie 2021, urmează să intre în vigoare Regulamentul privind evaluarea ajutorului de stat pentru protecția mediului înconjurător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr. 03 din 03.12.2020 (publicat la data de 12.02.2021 în Monitorul Oficial Nr. 42-50 art. 173).

În acest context, odată cu intrarea în vigoare a noului Regulament, Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajutorul destinat protecţiei mediului nr. 9 din 30 august 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 258-261, art. 1707) va fi abrogată.

Scopul noului Regulament este asigurarea cadrului normativ necesar unei evaluări eficace și controlului respectării normelor privind ajutoarele de stat, în vederea implementării prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea cu privire la ajutorul de stat nr. 139/2012.

Regulamentul prevede procedura de evaluare a compatibilității cu mediul concurențial a ajutoarelor de stat pentru protecția mediului înconjurător ce au ca obiectiv protecția mediului înconjurător prin reducerea impactului negativ al activității economice asupra mediului și îmbunătățirea măsurilor de prevenire a poluării mediului în vederea contribuirii la atingerea obiectivelor de mediu și asigurării cu surse durabile și sigure de energie.

Regulamentul vizează: scopul și domeniul de aplicare a ajutorului; categoriile de beneficiari ai ajutorului; modalitățile de evaluări aplicabile întru stabilirea condițiilor de acordare și compatibilității ajutoarelor de stat, pragurile exprimate ca intensitate ori ca valoare maxima a ajutorului; condițiile de cumulare; monitorizare și raportare a ajutorului de stat.

Orice schemă de ajutor sau oricare ajutor individual care cade sub incidența prevederilor Regulamentului urmează a fi notificat Consiliului Concurenţei de către furnizorul şi/sau iniţiatorul ajutorului de stat, în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea cu privire la ajutor de stat nr.139/2012, prin completarea și prezentarea Formularului general și special de notificare a ajutorului de stat.

Raportarea ajutoarelor de stat se va efectua în conformitate cu prevederile actelor normative cu privire la Registrul ajutoarelor de stat sau, după caz în conformitate cu decizia de autorizare a ajutorului de stat adoptată de Consiliul Concurenţei.

 

 

Arrow Prev

             

        

Arrow Next