Categorii Categorii
Prima   |  Presa   |  Noutaţi  |  COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

           
03.06.2021   230 Accesări    

În contextul ultimilor declarații publice de învinuire a Consiliului Concurenței în partea ce ține de evoluțiile pe piața produselor petroliere, reiterăm următoarele.


Promovarea intereselor legitime ale consumatorilor și creșterea bunăstării acestora prin reglementarea relaţiilor ce ţin de protecţia, menţinerea şi stimularea concurenţei  reprezintă dezideratul și obiectivul de bază al Consiliului Concurenţei, transpus în Legea concurenței 183/2012.

 

În conformitate cu cadrul legal național, Consiliul Concurenței investighează și constată practicile anticoncurenţiale, în limitele competențelor sale. Consecvent, Consiliul Concurenței nu a declarat, în nici un caz, că nu ar avea atribuții legale în domeniul de referință, însă acestea nu au nici o legătură cu formarea prețurilor la produsele petroliere, ci doar de acțiunile/ inacțiunile contextuale ale întreprinderilor de pe piață, care în cazul respectiv nu pot fi evaluate separat.


Totodată, nici o autoritate de concurență din Uniunea Europeană nu dispune și nu aplică instrumente sau mecanisme de formare a prețurilor, aceasta contravenind principiului fundamental al liberei concurențe.


Astfel, urmare a investigației sectoriale, raportul de investigație (care nu constituie un act adminstrativ) cu privire la constatările de natură concurențială pe piața produselor petroliere (nu corectitudinea formării prețurilor, or Consiliul Concurenței nu are asemenea atribuții legale) a fost remis în adresa părților vizate, Președinției, Parlamentului, SIS, ANRE și Procuraturii Generale.


Publicarea raportului de investigație ar fi o încălcare gravă a legislației care ar da posibilitatea companiilor vizate în investigație  de a ataca în judecată acțiunile ilegale și ar stopa adoptarea deciziei definitive, iar persoanele responsabile care intenționează publicarea acestuia sunt pasibile de răspundere, inclusiv penală, în conformitate cu legislația în vigoare. În contextul celor expuse, sunt relevante prevederile art.38 al. (5) din Legea concurenței 183/2012: Informaţiile confidenţiale colectate în procesul aplicării prezentei legi se utilizează de Consiliul Concurenţei doar în scopul pentru care au fost obţinute şi nu pot fi divulgate decît cu consimţămîntul, exprimat într-o formă explicită, al persoanei de la care au fost obţinute sau la cererea instanţei de judecată ori a altor organe competente, dacă acest fapt este prevăzut de lege.

 

Respectiv, în partea ce ține de multiplele solicitări de publicare a raportului de investigație și emitere „grabnică" a unei decizii, menționăm că toate acțiunile Consiliului Concurenței sunt ghidate de respectarea procedurilor și termenelor legale. Actualmente dosarul este la etapa exercitării dreptului de apărare a părților. Urmare a aprobării deciziei de către Plenul Consiliului Concurenței aceasta va fi un act administrativ public pasibil controlului judiciar.


Consiliul Concurenței cheamă la dialog constructiv toate părțile interesate în vederea elucidării tuturor aspectelor aferente cazului, eficientizarea acțiunilor de investigație (în limitele legislației în vigoare), precum și în vederea promovării unui mediu concurențial sănătos și creșterii bunăstării consumatorilor.


Consiliul Concurenței recomandă insistent evitarea politizării acțiunilor Consiliului Concurenței prin declarațiile/ comunicatele care abundă spațiul public, în special, în contextul alegerilor parlamentare anticipate.

 

Consiliul Concurenței reiterează disocierea de orice informație pe caz apărută în spațiul public până la adoptarea unei decizii în acest sens, legale și motivate.

Arrow Prev

             

        

Arrow Next