Categorii Categorii
Prima   |  Presa   |  Noutaţi  |  Comunicat

Comunicat

           
07.06.2021   186 Accesări    

Ținând cont de declarațiile eronate și manipulatorii lansate în spațiul public de unii actori politici referitoare la salariile de sute de mii de lei pe lună ale angajaților din cadrul Consiliului Concurenței aducem la cunoștință următoarele.


Salarizarea funcționarilor și demnitarilor publici este efectuată în baza Legii 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.


Începând cu noiembrie 2018 a fost implementat sistemul unic de salarizare, iar salariile angajaților din cadrul Consiliului Concurenței în comparație cu alte autorități cu atribuții de control și statut similar (responsabile față de Parlament) și în comparație cu autoritățile publice centrale, datorită valorii de referință stabilite pentru Consiliul Concurenței, sunt mai mici.


Astfel, salariul mediu per angajat al Consiliul Concurenței pentru anul 2021 a constituit 10 181,59  lei, iar pentru Președinte și membrii Plenului 14 195,51 lei, fără drept la alte plăți (premii, sporuri, etc). În consecință numărul de personal în prezent este suplinit doar cu 63 %.  


Deși s-au vehiculat bugete de 40-50 mln lei, conform Legii Bugetului de stat pentru anul 2021, bugetul Consiliul Concurenței constituie 26,056 mil lei, inclusiv retribuirea muncii.

 

Totodată, menționăm faptul că, angajații Consiliului Concurenței sunt subiecți ai declarării, conform Legii 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale, iar veniturile și averile acestora sunt publice.


Conform prevederilor art. 334-335 din Acordul de Asociere RM-UE, Republica Moldova și-a asumat angajamentul de a menține autoritatea de concurență independentă din punct de vedere operațional, cu resurse umane și financiare adecvate pentru a aplica eficient legile cu privire la concurență și ajutor de stat.


 

Arrow Prev

             

        

Arrow Next