Categorii Categorii
Prima   |  Presa   |  Noutaţi  |  Seminare dedicate implementării legislației cu privire la ajutorul de stat

Seminare dedicate implementării legislației cu privire la ajutorul de stat

           
19.04.2022   399 Accesări    

În perioada 19-27 aprilie, la invitația Oficiului teritorial Cahul al Cancelariei de Stat, Consiliul Concurenței va desfășura seminare de instruire destinate secretarilor Consiliilor locale din raioanele Cahul (19.04.2022), Cantemir (20.04.2022) și Taraclia (27.04.2022).

Aceste seminare sunt desfășurate cu reprezentanții autorităților administrației publice locale în cadrul unei campanii de informare pe problemele legate de aplicarea legislației în domeniul ajutorului de stat. În special, sunt abordate diferite aspecte ce țin de notificarea și raportarea ajutorului de stat și ajutoarelor de minimis acordate de autoritățile publice locale.

În cadrul seminarelor, reprezentanții Consiliului Concurenței prezintă informații privind modalitățile de notificare și raportare a ajutorului de stat, obligativitatea raportării tuturor ajutoarelor de stat, obligațiile furnizorului ajutorului de stat, inclusiv măsuri de identificare la etapa de intenție.

Primul eveniment din seria de seminare s-a desfășurat la Cahul și a întrunit peste 35 de participanți. Seminarul a fost deschis cu un cuvânt de salut al domnului Igor SEVCENCO, Șef al Oficiului Teritorial Cahul al Cancelariei de stat. Totodată, Consiliul Concurenței a reiterat necesitatea aplicării corecte a prevederilor legislației în domeniul ajutorului de stat de către furnizorii măsurilor de sprijin, în partea ce ține de oferirea informațiilor exacte și complete în vederea raportării și notificării ajutoarelor de stat.

În context, menționăm că respectarea și aplicarea prevederilor legale privind ajutorul de stat contribuie la dezvoltarea economică a Republicii Moldova și la utilizarea eficientă a banilor publici.

Există diferite modalități de acordare a ajutorului de stat: subvenții și/sau subsidii; anulare sau preluare de datorii; scutiri, reduceri, amânări sau eșalonări la plata impozitelor și taxelor; acordarea unor împrumuturi cu dobânzi preferențiale; acordarea de garanții în condiții preferențiale etc.

Mecanismul acordării ajutorului de stat poate avea un impact negativ asupra economiei țării, manifestat prin distorsionarea concurenţei, pericolul neonorării angajamentelor prevăzute în acordurile internaționale (Acordul de Asociere RM-UE, CEFTA, EFTA, Acordul de Parteneriat Strategic, Comerț și Cooperare RM - Regatul Unit), utilizarea ineficientă a resurselor publice etc.

În acest context, Consiliul Concurenţei acordă o atenţie deosebită acestui domeniu, asigurând implementarea Legii ajutorului de stat, precum şi pentru excluderea unor potenţiale riscuri în vederea asigurării unui mediu concurenţial sănătos.

 
Arrow Prev

             

        

Arrow Next