Categorii Categorii
Prima   |  Presa   |  Noutaţi  |  Felicitări de Ziua Națională a Concurenței

Felicitări de Ziua Națională a Concurenței

           
30.06.2022   1114 Accesări    

Stimați cetățeni, colegi, prieteni!

Astăzi, 30 iunie, în Republica Moldova se celebrează Ziua Națională a Concurenței.  Cu această ocazie, Vă aduc sincere felicitări și Vă urez multă prosperitate, realizări frumoase și noi performanțe întru promovarea unui mediu concurențial loial.

Concurența reprezintă unul din pilonii principali în asigurarea bunăstării economice, care favorizează  dezvoltarea și face piețele să funcționeze, iar un mediu concurențial loial este garanția unei economii de piaţă durabile, prospere şi competitive, a progresului științific și tehnologic.

Anul 2022, s-a dovedit a fi unul special prin prisma implementării și evoluției politicilor concurențiale în Republica Moldova, fiind marcat de un șir de evenimente jubiliare: 30 de ani de la adoptarea primului act normativ în domeniu - Legea privind limitarea activităţii monopoliste şi dezvoltarea concurenţei Nr. 906/1992, 15 ani de la crearea Autorității de Concurență din Republica Moldova - Hotărârea Parlamentului cu privire la măsurile de organizare a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei  Nr. 21/2007, 10 ani de la adoptarea legislației actuale, armonizate la aquis-ul UE: Legea concurenței Nr. 183/2012 și Legea cu privire la ajutorul de stat Nr. 139/2012.

În această perioadă Republica Moldova şi-a asumat angajamentul față de principiile economiei de piață liberă, dezvoltării durabile și multilateralismului efectiv. A atins succese importante și s-a confruntat cu provocări majore/complexe  în vederea creșterii competitivității, sporirii calității și diversității bunurilor și serviciilor, promovării inovației şi implementării de noi tehnologii.

Un rol primordial în elaborarea și implementarea politicilor naționale din domeniu i-a revenit autorității de concurență, inițial ANPC, ulterior Consiliului Concurenței, dar în special echipei, angajaților săi, care an de an prin devotamentul, dedicația și  munca asiduă au contribuit la realizarea și implementarea obiectivelor și angajamentelor naționale stabilite, contribuind direct la creșterea bunăstării consumatorilor.

În ciuda numeroaselor critici adresate Consiliului în ultimii 10 ani, ar trebui totuși să se țină seama de o serie de realizări de ultimă oră. Consiliul a adoptat o serie de regulamente substanțiale privind diverse aspecte ale concurenței și ajutorului de stat (7 regulamente în domeniul concurenței și 24 regulamente în domeniul ajutorului de stat, transpunând astfel o serie de norme substanțiale în aceste domenii în legislația națională a Republicii Moldova). Autoritatea a reușit, să finalizeze mai multe investigații complexe stabilind acorduri de cartel și abuz de poziție dominată care au dus la decizii de sancționare pe piețe precum publicitatea TV, piața de furnizare a serviciilor de acces la infrastructura și facilitățile aeroportuare ale  companiilor de handling la sol, comercializarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților etc. Deciziile Consiliului Concurenței  au devenit mai complexe, oferind o analiză mai aprofundată a piețelor relevante și a presupuselor încălcări.

Cu toate acestea, mai sunt multe de făcut pentru ca Consiliul Concurenței să devină o autoritate cu adevărat modernă și eficientă, care să corespundă așteptărilor consumatorilor și mediului de afaceri. Consolidarea capacităților instituționale, asigurarea unei transparențe mai mari, îmbunătățirea eficienței investigațiilor și efectuarea unor studii de piață mai ample, găsirea unor mijloace adecvate de comunicare cu diverse grupuri țintă - toate acestea constituie doar un număr mic din aspectele pe care ar trebui să le îmbunătățim.

În ciuda provocărilor momentului actual, nu vom căuta scuze pentru evitarea reformelor necesare în cadrul Consiliului Concurenței. Vom continua activitatea de aliniere a legislației naționale a Republicii Moldova la acquis-ul UE. Vom conjuga eforturile în vederea dezvoltării unui mediu concurențial echitabil și deschis întru asigurarea unei economii de piaţă durabile şi competitive în Republica Moldova.

Odată cu obținerea statului de candidat pentru aderare la UE, pășim într-o nouă etapă cu noi provocări, dar mai ales cu noi oportunități în vederea edificării unui sistem economic, bazat pe noi principii şi abordări. Comunitatea internațională, și în special instituțiile Uniunii Europene stabilesc obiective ambițioase în domeniul concurenței și ajutorului de stat. În acest sens, responsabilizarea noastră în implementarea și alinierea legislației naționale la cele mai bune practici UE, ne consolidează eforturile și mai mult în realizarea reformelor ce se impun.

Sunt sigur că prin forțele comune vom reuși îmbunătăţirea performanţei economice, deschiderea oportunităţilor de afaceri cetăţenilor şi reducerea costului bunurilor şi serviciilor la nivelul întregii economii.

În acest sens, de Ziua Concurenței doresc tuturor perseverență, optimism, şi succese întru promovarea unui mediu concurențial loial, asigurarea intereselor legitime ale consumatorilor și creșterea bunăstării acestora!

Felicitări! 

 Alexei GHERȚESCU,

Președintele Consiliului Concurenței

Arrow Prev

             

        

Arrow Next