Categorii Categorii
Prima   |  Presa   |  Noutaţi  |  Alinierea legislației la standardele europene: colaborarea continuă cu autoritatea de concurență din România

Alinierea legislației la standardele europene: colaborarea continuă cu autoritatea de concurență din România

           
06.11.2023   797 Accesări    

În perioada 04 septembrie - 13 octombrie 2023, Consiliul Concurenței al Republicii Moldova a beneficiat de o serie de sesiuni de asistență tehnică din partea Consiliului Concurenței din România.


Această colaborare a fost posibilă datorită sprijinului oferit de România prin detașarea experților la Chișinău, în contextul implementării măsurilor propuse de către Comisia Europeană în Avizul său privind cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, precum și alinierii legislației naționale la acquis-ul UE.


În cadrul programului, au fost abordate diverse subiecte strategice de interes, precum modernizarea infrastructurii feroviare, gestionarea ajutorului de stat conform standardelor UE, evaluarea corectă a mediului concurențial, monitorizarea eficientă a piețelor, planificarea și desfășurarea investigațiilor în domeniul concurenței, consolidarea competențelor administrative și instituționale etc.


            Totodată, experții au împărtășit experiența Consiliului Concurenței din România, prezentând studii de caz, instrumente și mecanisme utilizate în diferite domenii și sectore economice, exemple de reușite și provocările întâmpinate în investigarea cazurilor specifice, precum și soluțiile identificate în acest sens.


Mai multe sesiuni care au avut loc s-au axat pe problemele de dezvoltare instituțională a autorității de concurență din Republica Moldova, cum ar fi:

1.        Transpunerea integrală a Directivelor Europene, actualizarea legislației naționale și compatibilizarea cu legislația europeană: Este importantă flexibilitatea și capacitatea de a adapta legislația și practicile naționale la standardele europene. În acest sens, Republica Moldova poate construi un cadru juridic și economic care promovează concurența, deschide noi oportunități și facilitează accesul la piețele europene, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a țării.

2.        Modernizarea sistemului informațional: Este necesară actualizarea sistemului informatic pentru gestionarea eficientă a datelor și informațiilor privind ajutoarele acordate la nivel național. În acest sens, sistemul informatic actual privind ajutoarele acordate la nivel național trebuie actualizat/înlocuit, astfel încât să poată fi îndeplinite obligațiile prevăzute în legislația europeană în materie de ajutor de stat (inclusiv cu privire la îndeplinirea principiului transparenței ajutoarelor)

3.        Implicarea furnizorilor în monitorizarea ajutorului de stat: Este necesară o implicare mai pronunțată din partea furnizorilor, în vederea realizării cât mai eficiente a procesului de monitorizare a ajutoarelor de stat. Aceasta poate contribui la îmbunătățirea procesului de monitorizare a ajutoarelor acordate, la creșterea gradului de transparență, precum și a eficienței în utilizarea fondurilor (ca urmare a unei monitorizări mai atente a beneficiarilor de ajutor).

4.        Comunicarea internă și externă pentru consolidarea capacității instituționale: Este importantă comunicarea eficientă, atât în interiorul autorității, cât și cu publicul și alte entități. Aceasta poate consolida capacitatea instituțională. Diseminarea bunelor practici și experiența Consiliului Concurenței poate contribui la îmbunătățirea serviciilor și la creșterea încrederii publicului.

5.        Importanța ghidurilor: Este salutată elaborarea unor ghiduri pentru pentru însoțirea instrucțiuni, care va asigura o înțelegere clară și uniformă a procesului de efectuare a studiilor și investigațiilor atât pentru personalul intern, cât și pentru părțile interesate externe.

6.        Resurse și instruire: Procesul de actualizare legislativă, de pregătire a aderării, analizei și monitorizării ajutoarelor de stat necesită resurse considerabile, atât din perspectiva personalului implicat, cât și a timpului necesar realizării lor. În acest sens, asistența UE poate juca un rol important în procesul de instruire, prin oferirea de expertiză relevantă.

7.        Implementarea unor noi practici privind procesul de integrare a noilor angajați și a procesului de instruire: Un proces bine structurat de integrare, care include seminare, stagii în direcții, feedback, etc., poate contribui la pregătirea și alinierea noilor angajați cu valorile și obiectivele instituției. Aceasta poate contribui semnificativ la întărirea capacității organizației și la creșterea satisfacției angajaților, precum și la micșorarea gradului de fluctuație.


            Menționăm faptul că, programul de lucru a avut loc urmare a discuțiilor bilaterale între Guvernele Republicii Moldova și României, prilejuite de vizita oficială la București, la 1 martie 2023 a Prim Ministrului Republicii Moldova Dorin RECEAN, în cadrul cărora o atenție prioritară a fost acordată aspectelor legate de eforturile Chișinăului pe calea aderării la UE și opțiunilor de sprijin politic și tehnic din partea României.  


            În concluzie, această colaborare demonstrează angajamentul Consiliului Concurenței al Republicii Moldova de a atinge standardele europene în domeniul concurenței și alinierea legislației la acquis-ul UE, prin intermediul sprijinului oferit de România în această direcție. Acest pas marchează o etapă importantă în consolidarea relațiilor bilaterale interinstituționale și în avansarea progreselor și contribuțiilor autorității de concurență în procesul de aderare la UE.


 

 

 
Arrow Prev

             

        

Arrow Next