Categorii Categorii
Prima   |  Presa   |  Noutaţi  |  CONSILIUL CONCURENȚEI anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

CONSILIUL CONCURENȚEI anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

           
21.11.2023   393 Accesări    

CONSILIUL CONCURENȚEI anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante


Dosarul de concurs va conține: 

1. Formularul de participare completat;

2. Copia buletinului de identitate;

3. Copiile diplomelor de studii complete (cu anexe) şi copiile certificatelor de absolvire ale cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

4. Documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);

5. Cazier judiciar sau declarația pe propria răspundere;

6. Forma medicală sau declarația pe propria răspundere;

7. Copia livretului militar.


Persoanele interesate pot depune dosarul de participare la concurs personal, prin poşta electronica (resurse.umane@competition.md) sau oficiul  poștal.

Data limită până la care poate fi depus Dosarul de concurs 30 noiembrie, ora 16:00 

Lista funcțiilor publice vacante, sarcinile de bază ale funcțiilor și cerințele funcționale le puteți vedea accesând linkul: Lista funcțiilor publice vacante


 

Arrow Prev

             

        

Arrow Next