Categorii Categorii
Prima   |  Presa   |  Noutaţi  |  Consiliul Concurenței în cadrul Conferinței Anuale 2024 a Rețelei Internaționale de Concurență (ICN)

Consiliul Concurenței în cadrul Conferinței Anuale 2024 a Rețelei Internaționale de Concurență (ICN)

           
20.05.2024   494 Accesări    

În perioada 14-17 mai 2024, Președintele Consiliului Concurenței, Alexei GHERȚESCU, a participat la Conferința Anuală 2024 a Rețelei Internaționale de Concurență (ICN), care s-a desfășurat la Sauipe, Brazilia.


Principalele tematici și subiecte ale conferinței din acest an au fost: evoluțiile în domeniul combaterii cartelurilor; performanța autorităților de concurență, probleme de concurență în piețele agricole și alimentare; comportamentul unilateral: tendințele și provocările actuale și viitoare; problemele de concurență legate de activitatea întreprinderilor ce aparțin statului; instrumentele și practicile pentru gestionarea eficientă și în timp util a cazurilor de fuziune; rolul autorităților de concurență în stabilizarea și creșterea macroeconomică; realizarea studiilor de piață în piețele emergente; monitorizarea și evaluarea eficacității autorităților de concurență, coluziunea algoritmică și alte provocări digitale în domeniul cartelurilor etc.


Evenimentul a inclus o serie de paneluri în cadrul cărora cei peste 450 de participanți din aproape 100 de jurisdicdții diferite, inclusiv, autorități de concurență, judecători, economiști și academicieni din întreaga lumea au avut posibilitatea să intervină, să facă schimb de experiență și să disemineze cunoștințe și expertiză în domeniul politicii de concurență.


Având în vedere importanța, actualitatea și impactul subiectelor abordate în cadrul evenimentului, Președintele Consiliului Concurenței, Alexei GHERȚESCU, a participat cu o contribuție la panelul - "Competition enforcement in Agriculture and Food Markets: Reflections on pro-active research, monitoring, and price observatories" (Asigurarea respectării normelor din domeniul concurenței în sectorul Agriculturii și al Piețelor Alimentare: Reflecții privind cercetarea proactivă, monitorizarea și observatoarele de prețuri). 

 

Discursul Președintelului Consiliului Concurenței s-a axat pe o serie de provocări semnificative cu care se confruntă autoritățile de concurență în domeniul agricol și alimentar, ținând cont de specificul acestui domeniu. Printre acestea se numără concentrarea pieței și integrarea verticală, lipsa de transparență în relațiile economice din sectorul agricol, inegalitatea în puterea de negociere între diferiți jucători pe piețe agricole, problemele de acces la lanțurile de distribuție pentru producători agricoli. Toate aceste aspecte evidențiază complexitatea problemelor întâmpinate în sectorul agricol și necesitatea unei abordări comprehensive pentru a identifica și aborda eficient practicile anticoncurențiale și pentru a promova o concurență sănătoasă și echitabilă în acest domeniu vital al economiei.

 

Totodată, a fost abordată problema și limitele existente în obținerea informațiilor despre practicile anticoncurențiale în acest domeniu. Eficiența redusă a instrumentelor de clemență și a avertizorilor, în special într-un sector caracterizat de dependența puternică a unor jucători mici de întreprinderile mai mari, reprezintă o provocare majoră. În acest context, studiile de piață și advocacy devin instrumente esențiale pentru colectarea informațiilor și creșterea încrederii între autoritatea de concurență și reprezentanții pieței. În condițiile în care situația pe piețele agricole naționale este substanțial influențată de piețele regionale sau chiar internaționale, devine esențială dezvoltarea instrumentelor și mecanismelor de cooperare eficientă între state la nivel de schimb de informații și asistență efectivă în cadrul investigațiilor concrete.

 

Președintele Consiliului Concurenței a intervenit cu o contribuție la ședința conducătorilor autorităților de concurență dedicată problemelor concurențiale legate de activitatea întreprinderilor de stat. Provocările în acest domeniu au fost remarcate de mai mulți șefi de autorități, atât din țările dezvoltate cu economia de piață puternică, cât și din țările în proces de tranziție.


În cadrul Conferinței, a avut loc o serie de întâlniri cu delegațiile mai multor țări din UE și din alte regiuni, întru facilitarea schimbului de experiență și pentru a intensifica relațiile bilaterale de cooperare.


Prin participarea la acest eveniment, Consiliului Concurenței al Republicii Moldova, fiind o autoritate mică dintr-o țară în curs de dezvoltare, are posibilitatea să prezinte provocările specifice care pot fi comune pentru multe alte țări de dimensiuni sau cu caracteristici similare ale economiilor naționale. Totodată, Conferința Anuală ICN este o oportunitate excelentă de a ne familiariza cu cele mai bune practici internaționale și metodologii specifice și strategii de aplicare în sectoarele alimentar și agricol, care s-au dovedit a fi de o importanță esențială pentru țările în curs de dezvoltare și economiile emergente.


Participarea Consiliului Concurenței al Republicii Moldova în calitate de speaker va spori, de asemenea, vizibilitatea autorității de concurență și ne va oferi posibilitatea să contribuim activ la activitățile ICN. Prezentarea experienţei noastre poate fi utilă colegilor din alte ţări, în special celor din agenţiile mai mici sau din autorităţile de concurenţă din ţările în curs de dezvoltare, care se pot confrunta cu provocări similare în sectorul alimentar.
 

 
Arrow Prev

             

        

Arrow Next