Categorii Categorii
Prima   |  Transparenţa   |  Transparenţa decizională  |  Anunț de intenție de modificare a Regulamentului privind ajutorul de minimis

Anunț de intenție de modificare a Regulamentului privind ajutorul de minimis

           
11.12.2023   336 Accesări    

Consiliul Concurenței, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional și art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, anunță despre inițierea procesului de elaborare a modificărilor la Regulamentul privind ajutorul de minimis, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr. 1/2020.


În contextul ultimilor modificări operate la Legea nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat, în vederea realizării angajamentelor Republicii Moldova asumate în baza Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi Statele Membre ale acestora, pe de altă parte, și anume, în partea ce ține de armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat și a Planului național de acțiuni pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană pe anii 2024-2027 (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 829/2023) este necesară modificarea Regulamentului privind ajutorul de minimis.


Respectiv, întru asigurarea transparenței și eficientizării procesului de elaborare a modificărilor la Regulamentul privind ajutorul de minimis (aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr. 1/2020), Consiliul Concurenței solicită implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor în acest sens.


Propunerile și recomandările părților interesate, cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Consiliului Concurenței, precum și în format electronic, la adresa: office@competition.md


Propunerile urmează a fi prezentate până la data de 26 decembrie 2023.

 

Persoana de contact: Olesea LUNGU, tel: 076060183, Șefa Direcției, Direcția Evidență și Raportare a Ajutorului de Stat.

 

 

 

Arrow Prev

             

        

Arrow Next