Categorii Categorii
Prima   |  Transparenţa   |  Transparenţa decizională  |  Anunț privind iniţiativa de elaborare a proiectului noului Regulament privind forma de notificare, procedura de examinare și adoptare a deciziilor cu privire la ajutorul de stat

Anunț privind iniţiativa de elaborare a proiectului noului Regulament privind forma de notificare, procedura de examinare și adoptare a deciziilor cu privire la ajutorul de stat

           
14.12.2023   42 Accesări    

Consiliul Concurenței, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional și art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, anunță despre inițiativa de elaborare a proiectului noului Regulament privind forma de notificare, procedura de examinare și adoptare a deciziilor cu privire la ajutorul de stat, ce urmează a fi aprobat prin hotărârea Plenului Consiliului Concurenței.


În vederea armonizării legislaţiei naţionale din domeniul concurenței cu legislaţia Uniunii Europene în acord cu acțiunea nr. 6 a Capitolului 8. Politica în domeniul concurenței din Planul național de acțiuni pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană pe anii 2024-2027 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 829/2023, proiectul noului Regulament urmează a fi elaborat pentru asigurarea reglementării normelor privind formularele de notificare, termenul şi procedura de examinare a notificărilor, procedura de investigaţie şi aprecierea valorii ajutorului de stat şi evaluarea compatibilităţii ajutorului de stat cu mediul concurenţial normal, monitorizarea, verificarea şi recuperarea ajutorului de stat ilegal sau ajutorului de stat utilizat abuziv, adoptarea deciziilor în domeniul ajutorului de stat.


În scopul eficientizării procesului de elaborare a proiectului noului Regulament, solicităm prezentarea, până la 29 decembrie 2023, a opiniilor, propunerilor și recomandărilor referitoare la această inițiativă, pe adresa poștală: Consiliul Concurenței, str. Alecu Russo, 1, etajul 5, mun. Chișinău sau, în format electronic, pe adresa de e-mail: office@competition.md.


Pentru informații adiționale poate fi contactată persoana responsabilă: Dna. Gabriela Corcimari, tel. 076060186, e-mail: corcimari.gabriela@competition.md.


 

 

Arrow Prev

             

        

Arrow Next