Categorii Categorii
Prima   |  Presa   |  Publicații  |  RAPORT NAȚIONAL PRIVIND RESPECTAREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA 2022

RAPORT NAȚIONAL PRIVIND RESPECTAREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA 2022

           
26.04.2023   1514 Accesări   observatorpi.md   

Obiectivul fundamental al normelor în materie de concurenţă este de a asigura buna funcţionare a pieţei. Concurenţa efectivă permite întreprinderilor să concureze pe picior de egalitate, supunându-le presiunii de a depune eforturi continue pentru a oferi consumatorilor cele mai bune produse la cele mai bune preţuri posibile.  

 

Economia de piață nu poate funcționa atunci când nu sunt asigurate premisele necesare de concurență loială. Libera concurență constituie o condiție obligatorie pentru eficiența economică, asigurarea unor relațiioneste între operatorii economici și protecția drepturilor și intereselor consumatorilor.  

 

Consiliul Concurenței efectuează expertiza proiectelor de acte legislative prin prisma impactului pe care acestea îl pot avea asupra mediului concurenţial, eliminând prevederile care pot genera bariere la intrarea/ieşirea pe anumite pieţe sau pot conduce la crearea unor condiţii mai avantajoase pentru unii agenţi economici şi la discriminarea altora.

 

La nivel național, în conformitate cu legislația în vigoare, Consiliul Concurenței este structura organizatorică abilitată cu protecția concurenței. În acest sens, unul dintre domeniile de interferență indisolubilă dintre concurență, pe de o parte, și proprietate intelectuală, pe de altă parte, este constituit de concurența neloială.

 

Drepturile de proprietate intelectuală și politica de concurenţă sunt strâns legate între ele. Interacţiunea dintre drepturile de proprietate intelectuală și legea concurenţei creează, de fapt, unul dintre cele mai necesare aspecte pentru păstrarea dinamicii concurenţiale pe piaţă. 

(Alexei GHERȚESCU, Președinte al Consiliului Concurenței)

Arrow Prev

             

        

Arrow Next