print
„Avia Invest” SRL amendată cu 31,21 milioane lei de Consiliul Concurenței
20.06.2022
590 Accesări

La data de 15.06.2022, Consiliul Concurenței a amendat compania „Avia Invest" SRL (operatorul Aeroportului Internațional Chișinău) cu 31,21 miloane lei pentru că nu a executat la timp Decizia anterioară a Consiliului din 2020.

Reamintim că prin Decizia nr. APD-37/15-44 din 17.09.2020 (versiunea neconfidențială poate fi accesată aici: https://competition.md/public/files/Decizie-Aviainvestf2a79.pdf), Consiliul Concurenței a constatat două practici abuzive implementate de „Avia Invest" SRL în raport cu întreprinderea „MGH Ground Handling" SRL (una din întreprinderile care prestează servicii de handling la sol în cadrul Aeroportului Internațional Chișinău).

Aceste practici s-au manifestat prin: 1) impunerea inechitabilă şi nejustificată a termenului de valabilitate a contractului de locațiune și 2) prin aplicarea diferențiată a tarifelor pentru prestarea serviciilor de locațiune întreprinderilor de handling la sol.

Precizăm că pentru încălcările comise, Consiliul Concurenței a sancționat în 2020 compania „Avia Invest" SRL cu 31,63 milioane lei și a obligat „Avia Invest" SRL, până la data de 31.12.2020, să înlăture încălcările constatate și să informeze Consiliul Concurenței despre executarea acestor obligații până la data de 31.12.2020.

De asemenea, Consiliul Concurenței a decis că va aplica din 01.01.2021, penalitatea cu titlu cominatoriu în mărime de 5 % din cifra de afaceri zilnică medie realizată în anul anterior sancționării, pentru fiecare zi de întârziere a executării în termen a obligațiilor prescrise în Decizia din 17.09.2020.

Urmare a monitorizării executării acelei Deciziei, Consiliul Concurenței a constatat că „Avia Invest" SRL, în perioada 01.01.2021-31.12.2021, nu a executat obligația prescrisă în ceea ce privește încetarea comiterii încălcării cu privire la aplicarea diferențiată a tarifelor pentru prestarea serviciilor de locațiune întreprinderilor de handling la sol.

Astfel, neexecutarea acestei obligații timp de un an a constituit temei pentru aplicarea penalității cu titlu comenatoriu întreprinderii „Avia Invest" SRL în mărime de 31,21 mln. lei.

Decizia Consiliului Concurenței din 15.06.2022 poate fi accesată în formă neconfidenţială pe pagina web a instituției: Decizia Plenului Consiliului Concurenței nr. APD - 39 din 15.06.2022 

 

Copyright © 2022 Consiliului Concurenţei