print
„Perfecționarea procesului de acordare a ajutoarelor de stat sub formă de facilități fiscale”, autori Angela BELOBROV, Dumitru GÎRDEA
19.04.2019

Autori:

Conf. univ. dr. Angela BELOBROV, Academia de Studii Economice a Moldovei, 

drd. Dumitru GÎRDEA, Șef Direcție Ajutor de Stat Sectorial, Consiliul Concurenței

Copyright © 2023 Consiliului Concurenţei