print
Informații utile pentru furnizorii de ajutor de stat
14.07.2017
1318 Accesări

Informații utile pentru furnizorii de ajutor de stat


Nr.

Obligațiile furnizorilor ajutorului de stat și a ajutorului de minimis 

Baza legală

Subdiviziunea de contact din cadrul Consiliului Concurenței

1

Desemnarea persoanei responsabile pentru notificarea și raportarea măsurilor de ajutor de stat prin sistemul informațional automatizat "Registrul ajutorului de stat"(SIRASM)

Pct. 5 din Hotărârea Guvernului Nr. 378 din 27.05.2014 pentru aprobarea Conceptului sistemului informational automatizat "Registrul ajutoarelor de stat" 

Direcția Securitate Internă și Tehnologia Informației

2

Notificarea ajutorului de stat - la nivel de intenție, până la adoptarea actului juridic 

Art. 8 din Legea nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat;

Regulamentul privind forma de notificare, procedura de examinare şi adoptare a deciziilor cu privire la ajutorul de stat, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenţei nr. 1 din 30 august 2013

Direcția Ajutor de stat pentru Dezvoltare Regională

3

Raportarea ajutorului de stat (minimis) - până la 31 martie 

Art. 19 din Legea nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat;

Hotărârea Guvernului Nr. 1112 din 06.10.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de ținere a Registrului ajutoarelor de stat;

Regulamentul cu privire la Registrul ajutorului de stat, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenţei nr.3 din 30 august 2013;

Regulamentul privind ajutorul de minimis, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenţei nr.2 din 30 august 2013                

Direcția Evidență și Raportare a Ajutorului de Stat 

4

Delegarea SIEG în baza actului de atribuire 

Regulamentul privind ajutorul de stat acordat beneficiarilor ce prestează servicii de interes economic general, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr. 11 din 30.08.2013  

Direcția Ajutor de stat pentru Dezvoltare Regională

5

Evidența ajutorului de stat și ajutorului de minimis acordat 

Art. 19 din Legea nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat;

Hotărârea Guvernului Nr. 1112 din 06.10.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de ținere a Registrului ajutoarelor de stat 

Direcția Evidență și Raportare a Ajutorului de Stat 

6

Informarea Consiliului Concurenței privind schema de ajutor de minimis adoptată și plasarea schemei pe pagina web oficială 

Regulamentul privind ajutorul de minimis, aprobat prin prin Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenţei nr.2 din 30 august 2013

Direcția Evidență și Raportare a Ajutorului de Stat

Direcția Ajutor de stat pentru Dezvoltare Regională

7

Monitorizarea ajutorului de stat acordat (după caz, recuperarea ajutorului ilegal/utilizat abuziv) 

Art. 20 din Legea nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat (Art. 14 și art. 15 din Legea nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat) 

Direcția Ajutor de stat pentru Dezvoltare Regională

Direcția Evidență și Raportare a Ajutorului de Stat 

 * Încălcarea legislaţiei şi a reglementărilor din domeniul ajutorului de stat la acordarea, raportarea, utilizarea sau la ţinerea evidenţei ajutoarelor de stat, precum şi neîndeplinirea unei obligaţii sau a unei condiţii impuse printr-o decizie ori prescripţie a Consiliului Concurenţei  se sancționează conform art. 330din Codul Contravențional al Republicii Moldova.

 Consiliul Concurenței

Adresa:  bul. Ștefan cel Mare si Sfânt, nr. 73/1, Chișinau, MD-2001, Republica Moldova

 

Telefon: (+373 22) 27-45-65, 27-34-43, 54-75-04 

Fax: 27-06-06 

E-mail: office@competition.md 

Web-site: www.competition.md

Copyright © 2024 Consiliului Concurenţei