<![CDATA[Consiliul Concurenţei]]> https://competition.md/ 19.01.2022 ro https://competition.md/ Copyright (c) 2022 https://competition.md/Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Ministerul Finanțelor <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Ministerul Finanțelor // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7348&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Ministerul-Finantelor/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Ministerul Finanțelor cu privire la acordarea unei măsuri de sprijin S.A."Termoelectrica" pentru prestarea serviciilor de producere, distribuție și furnizare a energiei termice și producerii de energie electrice. Notificarea a devenit efectivă la data de ]]> 17.01.2022 09:53 Consiliul Concurenței examinează cazul privind semnele încălcării legislaţiei din domeniul ajutorului de stat la acordarea măsurilor de sprijin pentru prestarea serviciilor de interes economic general <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează cazul privind semnele încălcării legislaţiei din domeniul ajutorului de stat la acordarea măsurilor de sprijin pentru prestarea serviciilor de interes economic general // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7347&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-cazul-privind-semnele-incalcarii-legislatiei-din-domeniul-ajutorului-de-stat-la-acordarea-masurilor-de-sprijin-pentru-prestarea-serviciilor-de-interes-economic-general/ Consiliul Concurenței, prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 34 din 11.11.2021 a inițiat procedura de examinare a cazului privind semnele încălcării legislaţiei din domeniul ajutorului de stat de către Primăria municipiului Chișinău la acordarea măsurilor de sprijin Întreprinderii municipale Regia ]]> 14.01.2022 14:17 Consiliul Concurenței examinează cazul privind semnele încălcării legislaţiei din domeniul ajutorului de stat <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează cazul privind semnele încălcării legislaţiei din domeniul ajutorului de stat // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7346&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-cazul-privind-semnele-incalcarii-legislatiei-din-domeniul-ajutorului-de-stat/ Consiliul Concurenței, prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 33 din 30 septembrie 2021 a inițiat  procedura de examinare a cazului privind semnele încălcării legislaţiei din domeniul ajutorului de stat la acordarea măsurilor de sprijin oferite de către Primăria mun. Orhei ]]> 14.01.2022 14:13 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria s. Alexandru Ioan Cuza, r. Cahul <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria s. Alexandru Ioan Cuza, r. Cahul // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7337&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-primaria-s-Alexandru-Ioan-Cuza-r-Cahul/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria s. Alexandru Ioan Cuza, r. Cahul, cu privire la transmiterea bunurilor în gestiune economică cu titlu gratuit, către Î.M. „Apa-Canal Cahul,, , în scopul prestării serviciului de interes economic general. Notificarea a devenit ]]> 12.01.2022 12:55 Consiliul Concurenței analizează notificarea depusă de către DAWAA'A RESTRICTED LIMITED ce se referă la preluarea controlului asupra Pharma Strategy Partners GmbH <![CDATA[Consiliul Concurenței analizează notificarea depusă de către DAWAA'A RESTRICTED LIMITED ce se referă la preluarea controlului asupra Pharma Strategy Partners GmbH // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7336&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-analizeaza-notificarea-depusa-de-catre-DAWAAA-RESTRICTED-LIMITED-ce-se-refera-la-preluarea-controlului-asupra-Pharma-Strategy-Partners-GmbH/ Consiliul Concurenței analizează notificarea depusă de către DAWAA'A RESTRICTED LIMITED ce se referă la preluarea controlului asupra Pharma Strategy Partners GmbH. Întreprinderile implicate în operațiunea notificată sunt DAWAA'A RESTRICTED LIMITED, întreprindere din grupul Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC care activează ]]> 12.01.2022 12:54 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria satului Bolohan, raionul Orhei <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria satului Bolohan, raionul Orhei // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7335&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Primaria-satului-Bolohan-raionul-Orhei/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria satului Bolohan, raionul Orhei, cu privire la măsura de sprijin acordată Î.M. ,,Servicii Comunale Bolohan'' pentru prestarea serviciilor de interes economic general (aprovizionare cu apă și canalizare). Notificarea a devenit efectivă la data ]]> 12.01.2022 12:49 ANUNȚ DESPRE SCHIMBAREA SEDIULUI OFICIULUI CENTRAL ȘI ADRESEI JURIDICE <![CDATA[ANUNȚ DESPRE SCHIMBAREA SEDIULUI OFICIULUI CENTRAL ȘI ADRESEI JURIDICE // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7332&t=/Presa/Noutati/ANUN-DESPRE-SCHIMBAREA-SEDIULUI-OFICIULUI-CENTRAL-I-ADRESEI-JURIDICE/ În atenția autorităților publice, mediului de afaceri, societății civile, și altor părți interesate, Consiliul Concurenței anunță despre schimbarea sediului oficiului central și adresei juridice. Astfel începând cu data de 01.01. 2022, oficiul central al Consiliului Concurenței  se va amplasa la următoarea adresă: ]]> 27.12.2021 10:26 Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică notificată de către Autonet Group Holding AG <![CDATA[Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică notificată de către Autonet Group Holding AG // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7329&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-analizeaza-operatiunea-de-concentrare-economica-notificata-de-catre-Autonet-Group-Holding-AG/ Notificare se referă la achiziționarea de către Autonet Group Holding AG a unei participații majoritare din capitalul social, drepturile de vot și economice ale Augsburg International Impex SRL. Pe teritoriul Republicii Moldova, părțile sunt prezente pe piața vânzării angro de piese ]]> 17.12.2021 14:11 Piața intereselor comune <![CDATA[Piața intereselor comune // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7325&t=/Presa/Noutati/Piata-intereselor-comune/ În contextul investigaţiei Consiliului Concurenței cu privire la semnele de încălcare ale prevederilor art. 5 și art. 11 din Legea concurenței 183/2012 pe piața angro de comercializare a produselor petroliere privind modalitatea de stabilire a prețurilor la comercializarea produselor petroliere ]]> 15.12.2021 14:01 Raport privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova pentru anul 2020 <![CDATA[Raport privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova pentru anul 2020 // Rapoarte ajutor de stat]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=51&id=7320&t=/Transparenta/Rapoarte/Rapoarte-ajutor-de-stat/Raport-privind-ajutoarele-de-stat-acordate-in-Republica-Moldova-pentru-anul-2020/ Consiliul Concurenței a elaborat cel de-al VIII-a Raport privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova (în continuare - Raport) de la intrarea în vigoare a Legii nr.139/2012 cu privire la ajutorul de stat. Raportul a fost elaborat în conformitate cu informația ]]> 15.12.2021 11:11 Consiliul Concurenței analizează notificarea concentrării economice depusă de către „Magistrala – Nord” SRL <![CDATA[Consiliul Concurenței analizează notificarea concentrării economice depusă de către „Magistrala – Nord” SRL // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7319&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-analizeaza-notificarea-concentrarii-economice-depusa-de-catre-Magistrala-Nord-SRL/ Consiliul Concurenței analizează notificarea unei concentrări economice ce să referă la preluarea controlului întreprinderii „Calcar" SA de către „Magistrala - Nord" SRL. Părțile implicate în operațiunea de concentrare economică conform genului principal de activitate sunt prezente pe piața lucrărilor de construcţii/reparații ]]> 08.12.2021 14:24 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria com. Ocolina, rn. Soroca <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria com. Ocolina, rn. Soroca // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7313&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-primaria-com-Ocolina-rn-Soroca/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria com. Ocolina, cu privire la transmiterea bunurilor la balanța Î.M. „OCOLINA SERV” și acordarea subvenților și/sau subsidiilor, în scopul furnizării serviciului public de aprovizionare cu apă și canalizare. Notificarea a devenit efectivă la ]]> 03.12.2021 11:08 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria comunei Dobrușa, raionul Șoldănești <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria comunei Dobrușa, raionul Șoldănești // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7308&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Primaria-comunei-Dobrua-raionul-oldaneti/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria comunei Dobrușa, raionul Șoldănești, cu privire la măsura de sprijin acordată S.A ”Servicii Comunale Florești” pentru prestarea serviciilor de interes economic general (aprovizionare cu apă și canalizare). În acest context, Consiliul Concurenței este ]]> 24.11.2021 14:16 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria satului Șerpeni, raionul Anenii Noi <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria satului Șerpeni, raionul Anenii Noi // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7303&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Primaria-satului-erpeni-raionul-Anenii-Noi/   Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria satului , cu privire la măsura de sprijin acordată ACA "Apă Șerpeni" pentru prestarea serviciilor de interes economic general (aprovizionare cu apă).   În acest context, Consiliul Concurenței este interesat în obținerea observațiilor și ]]> 19.11.2021 14:16 Consiliul Concurenței analizează notificarea depusă de către ”MOLDRETAIL GROUP” S.R.L. ce se referă la preluarea în locaţiune a unui spaţiu comercial de la întreprinderea ”ASTRA-K” S.R.L. <![CDATA[Consiliul Concurenței analizează notificarea depusă de către ”MOLDRETAIL GROUP” S.R.L. ce se referă la preluarea în locaţiune a unui spaţiu comercial de la întreprinderea ”ASTRA-K” S.R.L. // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7296&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-analizeaza-notificarea-depusa-de-catre-MOLDRETAIL-GROUP-SRL-ce-se-refera-la-preluarea-in-locatiune-a-unui-spatiu-comercial-de-la-intreprinderea-ASTRA-K-SRL/ Consiliul Concurenței analizează notificarea depusă de către ”MOLDRETAIL GROUP” S.R.L. ce se referă la preluarea în locaţiune a unui spaţiu comercial de la întreprinderea ”ASTRA-K” S.R.L. Atât ”MOLDRETAIL GROUP” S.R.L.  cât și ”ASTRA-K” S.R.L. sunt active pe piața de comercializare cu amănuntul în ]]> 16.11.2021 09:21 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Serviciul Vamal <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Serviciul Vamal // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7290&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Serviciul-Vamal/   Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Serviciul Vamal, cu privire la schema de ajutor de stat acordat în temeiul prevederilor art. 103 alin.(96) lit. a), c), d) și art. 124 alin. (14) pct. 2 lit. a), b), c) al ]]> 10.11.2021 16:38 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria s. Mașcăuți, r. Criuleni <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria s. Mașcăuți, r. Criuleni // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7280&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-primaria-s-Macauti-r-Criuleni/   Consiliul Concurenței examinează notificarea depusă de către primăria satului Mașcăuți, raionul Criuleni,  privind măsura de sprijin acordată Î.M. „Gospodăria Comunală Mașcăuți" prin transmiterea în gestiune a unor bunuri mobile și imobile, în vederea asigurării prestării serviciului de apă și de ]]> 27.10.2021 13:50 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria s. Slobozia Mare, r. Cahul <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria s. Slobozia Mare, r. Cahul // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7273&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-primaria-s-Slobozia-Mare-r-Cahul/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria s. Slobozia Mare, r. Cahul, cu privire la transmiterea bunurilor în gestiune economică cu titlu gratuit, către ÎM „Acva Slobozia Mare, în scopul prestării serviciului de interes economic general. Notificarea a devenit efectivă ]]> 20.10.2021 09:31 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria s. Badicul Moldovenesc, r. Cahul <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria s. Badicul Moldovenesc, r. Cahul // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7272&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-primaria-s-Badicul-Moldovenesc-r-Cahul/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria s. Badicul Moldovenesc, r. Cahul, cu privire la transmiterea în gestiune economică cu titlu gratuit a bunurilor, către Î.M. „Badicul-prim" pentru prestarea serviciilor de interes economic general. Notificarea a devenit efectivă la data ]]> 20.10.2021 09:27 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria s. Antonești, r. Cantemir <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria s. Antonești, r. Cantemir // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7271&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-primaria-s-Antoneti-r-Cantemir/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria s. Antonești, r. Cantemir, cu privire la transmiterea în gestiune economică cu titlu gratuit a bunurilor, către Î.M. „Apă-Canal Cantemir", în scopul prestării serviciului de interes economic general. Notificarea a devenit efectivă la ]]> 20.10.2021 09:23 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria s. Albota de sus, r. Taraclia <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria s. Albota de sus, r. Taraclia // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7270&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-primaria-s-Albota-de-sus-r-Taraclia/   Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria s. Albota de sus, r. Taraclia, cu privire la transmiterea în gestiune economică cu titlu gratuit a bunurilor, către ÎM „Izvorul albotei" pentru prestarea serviciilor de interes economic general. Notificarea a devenit efectivă ]]> 20.10.2021 09:11 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria mun. Comrat <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria mun. Comrat // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7269&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-primaria-mun-Comrat/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria mun. Comrat, cu privire la transmiterea bunurilor la balanța Î.M. „Gospodăria Locativ-Comunală" și acordarea subvenților și/sau subsidiilor, în scopul furnizării serviciului public de colectare, transportare și întreținere a terenului pentru depozitarea deșeurilor ]]> 20.10.2021 08:47 Consiliul Concurenței examinează operațiunea de concentrare economică notificată de „ULTRA DISTRIBUTION” S.R.L. <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează operațiunea de concentrare economică notificată de „ULTRA DISTRIBUTION” S.R.L. // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7258&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-operatiunea-de-concentrare-economica-notificata-de-ULTRA-DISTRIBUTION-SRL/ Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin fuziunea prin absorbție asupra „FRACE TRANS" S.R.L. de către „ULTRA DISTRIBUTION" S.R.L. Întreprinderile implicate în operațiunea notificată sunt: S.R.L. „ULTRA DISTRIBUTION" care activează pe piața comerțului cu ridicata ]]> 13.10.2021 11:01 ANUNȚ <![CDATA[ANUNȚ // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7253&t=/Presa/Noutati/ANUN/ În contextul elaborării proiectului de lege cu privire la reformarea Consiliului Concurenței, se anulează organizarea și desfășurarea concursului cu privire la ocuparea funcțiilor publice   ]]> 06.10.2021 10:05 ANUNȚ <![CDATA[ANUNȚ // Oportunitaţi de angajare/promovare]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=26&id=7250&t=/Despre-noi/Oportunitati-de-angajarepromovare/ANUN/  În contextul elaborării proiectului de lege cu privire la reformarea Consiliului Concurenței, se anulează organizarea și desfășurarea concursului cu privire la ocuparea funcțiilor publice.  https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=26&id=7249&t=/Despre-noi/Oportunitati-de-angajarepromovare/Consiliul-Concurentei-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante-incepand-cu-data-de-30-septembrie-2021 ]]> 04.10.2021 16:52 Consiliul Concurenţei anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante începând cu data de 30 septembrie 2021 <![CDATA[Consiliul Concurenţei anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante începând cu data de 30 septembrie 2021 // Oportunitaţi de angajare/promovare]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=26&id=7249&t=/Despre-noi/Oportunitati-de-angajarepromovare/Consiliul-Concurentei-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante-incepand-cu-data-de-30-septembrie-2021/ Consiliul Concurenţei anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante începând cu data de 30 septembrie 2021 ]]> 29.09.2021 15:18 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria mun. Chișinău <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria mun. Chișinău // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7247&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Primaria-mun-Chiinau/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria mun. Chișinău cu privire la acordarea măsurilor de sprijin Î.M. Regia de exploatare a drumurilor și podurilor ‘Exdrupo' pentru prestarea serviciilor de interes economic general. Notificarea a devenit efectivă la data de 16.09.2021 În ]]> 24.09.2021 15:57 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Serviciul Vamal <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Serviciul Vamal // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7246&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Serviciul-Vamal/   Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Serviciul Vamal, cu privire la schema de ajutor de stat acordat în temeiul prevederilor art. 124 alin.(18) al Codului Fiscal.   Notificarea a devenit efectivă la data de 08.09.2021   În acest context, Consiliul Concurenței este interesat ]]> 24.09.2021 15:10 Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică notificată de către Partner in Pet Food Hungária Kft. <![CDATA[Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică notificată de către Partner in Pet Food Hungária Kft. // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7244&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-analizeaza-operatiunea-de-concentrare-economica-notificata-de-catre-Partner-in-Pet-Food-Hungaria-Kft/   Notificarea depusă se referă la intenția de achiziționare de către Partner in Pet Food Hungária Kft., a Mispol S.A. Pe teritoriul Republicii Moldova, părțile vând hrană pentru animale de companie. Părțile nu dețin nici o prezență directă în Republica Moldova. În vederea ]]> 21.09.2021 16:39 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Consiliul raional Florești <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Consiliul raional Florești // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7243&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Consiliul-raional-Floreti/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Consiliul raional Florești cu privire la acordarea unei măsuri de sprijin S.A. "Servicii Comunale Florești" pentru prestarea serviciului de aprovizionare cu apă potabilă. Notificarea a devenit efectivă la data de 21.09.2021. În acest context, Consiliul ]]> 21.09.2021 16:04