<![CDATA[Consiliul Concurenţei]]> https://competition.md/ 25.09.2023 ro https://competition.md/ Copyright (c) 2023 https://competition.md/Cea de-a doua sesiune de asistență tehnică oferită de Consiliul Concurenței din România, privind transferul de expertiză în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova <![CDATA[Cea de-a doua sesiune de asistență tehnică oferită de Consiliul Concurenței din România, privind transferul de expertiză în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7936&t=/Presa/Noutati/Cea-de-a-doua-sesiune-de-asistenta-tehnica-oferita-de-Consiliul-Concurentei-din-Romania-privind-transferul-de-expertiza-in-procesul-de-integrare-europeana-a-Republicii-Moldova/ În perioada 18-22 septembrie, la Chișinău, s-a desfășurat cea de-a doua sesiune de asistență tehnică oferită de Consiliul Concurenței din România, în scopul implementării măsurilor propuse de către Comisia Europeană în Avizul său privind cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea ]]> 25.09.2023 09:51 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită cu privire la acordarea unor mijloace financiare Î.S. “Calea Ferată din Moldova” <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită cu privire la acordarea unor mijloace financiare Î.S. “Calea Ferată din Moldova” // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7935&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-cu-privire-la-acordarea-unor-mijloace-financiare-IS-Calea-Ferata-din-Moldova/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Agenția Proprietății Publice cu privire la acordarea unor mijloace financiare Î.S. "Calea Ferată din Moldova" din contul împrumutului acordat Republicii Moldova de către Banca Europeană de Investiții și Banca Europenă pentru Reconstrucţie şi ]]> 22.09.2023 16:37 Aplicarea legislației în domeniul concurenței de către instanțele de judecată: perspectiva autorității de concurență <![CDATA[Aplicarea legislației în domeniul concurenței de către instanțele de judecată: perspectiva autorității de concurență // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7934&t=/Presa/Noutati/Aplicarea-legislatiei-in-domeniul-concurentei-de-catre-instantele-de-judecata-perspectiva-autoritatii-de-concurenta/ La data de 21 septembrie 2023, Președintele Consiliul Concurenței, Alexei GHERȚESCU, a participat la evenimentul dedicat „Controlului jurisdicțional al deciziilor în materie de concurență în UE", organizat în cadrul Atelierului Internațional „Bazele dreptului concurenței UE", Președintele Consiliului Concurenței a prezentat publicului ]]> 22.09.2023 16:22 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria satului Talmaza, r-nul Ștefan Vodă <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria satului Talmaza, r-nul Ștefan Vodă // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7933&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-primaria-satului-Talmaza-r-nul-tefan-Voda/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria satului Talmaza, r-nul Ștefan Vodă, cu privire la transmiterea bunurilor în gestiune economică cu titlu gratuit, către Î.M. "Gospodăria Comunală Talmaza" în scopul prestării serviciului de interes economic general. Notificarea a devenit efectivă ]]> 20.09.2023 10:35 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria satului Coșcalia, r-nul Căușeni <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria satului Coșcalia, r-nul Căușeni // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7932&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-primaria-satului-Cocalia-r-nul-Caueni/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria satului Coșcalia, r-nul Căușeni, cu privire la transmiterea bunurilor în gestiune economică cu titlu gratuit, către Î.M. "Servcom Coșcalia" în scopul prestării serviciului de interes economic general. Notificarea a devenit efectivă la data ]]> 20.09.2023 10:18 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria orașului Cimișlia <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria orașului Cimișlia // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7931&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-primaria-oraului-Cimilia/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria orașului Cimișlia, r-nul Cimișlia, cu privire la transmiterea bunurilor în gestiune economică cu titlu gratuit, către Î.M. "Servicii Publice Cimișlia" în scopul prestării serviciului de interes economic general. Notificarea a devenit efectivă la ]]> 20.09.2023 10:16 Consiliul Concurenței analizează notificarea concentrării economice ce urmează a se realiza prin achiziționarea de către întreprinderea „Birivofarm” SRL a controlului unic asupra întreprinderii „Peon – Farm” SRL <![CDATA[Consiliul Concurenței analizează notificarea concentrării economice ce urmează a se realiza prin achiziționarea de către întreprinderea „Birivofarm” SRL a controlului unic asupra întreprinderii „Peon – Farm” SRL // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7930&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-analizeaza-notificarea-concentrarii-economice-ce-urmeaza-a-se-realiza-prin-achizitionarea-de-catre-intreprinderea-Birivofarm-SRL-a-controlului-unic-asupra-intreprinderii-Peon-Farm-SRL/ Consiliul Concurenței analizează tranzacția prin care întreprinderea „Birivofarm" SRL (rețeaua de farmacii "Felicia") intenționează să preia controlul asupra întreprinderii „Peon-Farm" SRL (rețeaua de farmacii "Peon-Farm"), prin achiziționarea părții sociale de 100% din capitalul social al acesteia. Părțile implicate în operațiunea de ]]> 19.09.2023 14:46 NOILE PREVEDERI ALE LEGII CONCURENȚEI – DE AZI ÎN VIGOARE <![CDATA[NOILE PREVEDERI ALE LEGII CONCURENȚEI – DE AZI ÎN VIGOARE // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7929&t=/Presa/Noutati/NOILE-PREVEDERI-ALE-LEGII-CONCURENEI-DE-AZI-IN-VIGOARE/ La data de 18 septembrie 2023, au intrat în vigoare noile prevederi ale Legii concurenței nr 183/2012. Modificarea Legii concurenței nr. 183/2012 a fost realizată în vederea implementării angajamentelor internaționale asumate de Republica Moldova, în contextul obținerii statutului de țară-candidat ]]> 18.09.2023 17:37 Sprijin acordat de către Consiliul Concurenței din România pentru înființarea organismului de reglementare feroviară în Republica Moldova <![CDATA[Sprijin acordat de către Consiliul Concurenței din România pentru înființarea organismului de reglementare feroviară în Republica Moldova // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7917&t=/Presa/Noutati/Sprijin-acordat-de-catre-Consiliul-Concurentei-din-Romania-pentru-infiintarea-organismului-de-reglementare-feroviara-in-Republica-Moldova/ În perioada 4-6 septembrie 2023, Consiliul Concurenței al Republicii Moldova a găzduit prima sesiune de asistență tehnică din partea Consiliului Concurenței din România, desfășurată în contextul oportunității de sprijin oferite de România prin detașarea experților la Chișinău, în scopul implementării ]]> 06.09.2023 14:30 Consiliul Concurenței examinează notificarea cu privire la furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și canalizare <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea cu privire la furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și canalizare // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7907&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-cu-privire-la-furnizarea-serviciului-public-de-alimentare-cu-apa-i-canalizare/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria or.Rezina, cu privire la delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și canalizare a or.Rezina și   transmitere subvențiilor și mijloacelor fixe în gestiunea economică Î.M. „Servicii comunal Locative Rezina" în scopul ]]> 04.09.2023 16:44 Anunț cu privire la concentrarea economică notificată de către „Moldretail Group” SRL <![CDATA[Anunț cu privire la concentrarea economică notificată de către „Moldretail Group” SRL // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7906&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Anunt-cu-privire-la-concentrarea-economica-notificata-de-catre-Moldretail-Group-SRL/ La data de 12.05.2023 „Moldretail Group" SRL, a notificat Consiliul Concurenței în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) din Legea concurenței nr.183 din 11.07.2012, concentrarea economică ce se referea la intenția de preluare a controlului asupra unor active ce ]]> 25.08.2023 12:06 Сonferința internațională "Competition Upgrade" <![CDATA[Сonferința internațională "Competition Upgrade" // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7879&t=/Presa/Noutati/conferinta-internationala-Competition-Upgrade/ În perioada de 13 - 14 iulie 2023, la Chișinău, echipa Consiliului Concurenței condusă de Președintele Consiliului Concurenței, Alexei GHERȚESCU, a participat în cadrul  conferinței internaționale Competition Upgrade cu genericul „Aspecte practice privind aplicarea Legii concurenței în Republica Moldova". Evenimentul a ]]> 25.07.2023 08:12 Consiliul Concurenței la cea de-a 21-a sesiune a grupului de lucru interguvernamental al Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD) <![CDATA[Consiliul Concurenței la cea de-a 21-a sesiune a grupului de lucru interguvernamental al Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD) // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7878&t=/Presa/Noutati/Consiliul-Concurentei-la-cea-de-a-21-a-sesiune-a-grupului-de-lucru-interguvernamental-al-Conferintei-Natiunilor-Unite-pentru-Comert-i-Dezvoltare-UNCTAD/ În perioada 5-7 iulie 2023, Președintele Consiliului Concurenței, Alexei GHERȚESCU, participă la cea de-a 21-a sesiune a grupului de lucru interguvernamental al Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD) ce vizează legislația și politicile privind concurența , de la ]]> 21.07.2023 16:42 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria com. Budești <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria com. Budești // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7877&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Primaria-com-Budeti/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria com. Budești, cu privire la delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare a s. Budești și   transmiterea autospecialelor în gestiune economică SC. „Ecolocal Grup" SRL. în scopul furnizării serviciului public de salubrizare. Notificarea a ]]> 20.07.2023 17:29 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria comunei Șișcani, r-nul Nisporeni <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria comunei Șișcani, r-nul Nisporeni // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7876&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-primaria-comunei-icani-r-nul-Nisporeni/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria comunei Șișcani, r-nul Nisporeni,, cu privire la transmiterea bunurilor în gestiune economică cu titlu gratuit, către A.O. "Aqua-Com-Șișcani" în scopul prestării serviciului de interes economic general. Notificarea a devenit efectivă la data de ]]> 20.07.2023 16:56 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria satului Cobusca Veche, r-nul Anenii Noi <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria satului Cobusca Veche, r-nul Anenii Noi // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7875&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-primaria-satului-Cobusca-Veche-r-nul-Anenii-Noi/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria satului Cobusca Veche, r-nul Anenii Noi, cu privire la transmiterea bunurilor în gestiune economică cu titlu gratuit, către Î.M. "Cobusca Veche" în scopul prestării serviciului de interes economic general. Notificarea a devenit efectivă ]]> 20.07.2023 14:49 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria mun. Comrat <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria mun. Comrat // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7872&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-primaria-mun-Comrat/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria mun. Comrat, cu privire la transmiterea bunurilor la balanța ÎM „Gospodăria Locativ-Comunală", în scopul furnizării serviciului public de colectare, transportare și întreținere a terenului pentru depozitarea deșeurilor menajere. Notificarea a devenit efectivă la ]]> 11.07.2023 09:52 Ziua Națională a Concurenței – Promovarea pieței libere și echitabile pentru toți consumatorii <![CDATA[Ziua Națională a Concurenței – Promovarea pieței libere și echitabile pentru toți consumatorii // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7861&t=/Presa/Noutati/Ziua-Nationala-a-Concurentei-Promovarea-pietei-libere-i-echitabile-pentru-toti-consumatorii/ Stimați colegi, cetățeni, prieteni! Astăzi, 30 Iunie, sărbătorim Ziua Națională a Concurenței, o ocazie specială în care focusăm atenția asupra importanței unei piețe libere și competitive pentru binele tuturor consumatorilor. Această zi oferă oportunitatea de a reflecta asupra rolului crucial pe ]]> 30.06.2023 17:34 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria com. Gălășeni, raionul Rîșcani <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria com. Gălășeni, raionul Rîșcani // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7860&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Primaria-com-Galaeni-raionul-Ricani/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria com. Gălășeni, raionul Rîșcani, privind transmiterea în gestiune economică a mijloacelor fixe către ÎM GC ,,Inovație Gălășeni" în scopul prestării serviciului de interes economic general. Notificarea a devenit efectivă la data de ]]> 30.06.2023 12:48 Promovarea culturii concurențiale în rândurile reprezentanților autorităților publice locale <![CDATA[Promovarea culturii concurențiale în rândurile reprezentanților autorităților publice locale // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7856&t=/Presa/Noutati/Promovarea-culturii-concurentiale-in-randurile-reprezentantilor-autoritatilor-publice-locale/ Consiliul Concurenței, Oficiul Teritorial Sud, la solicitarea autorității publice locale de nivelul II (Consiliul Raional Taraclia), a continuat seminarele conform obiectivelor stabilite în planul de acțiuni a Consiliului Concurenței pentru anul 2023 ,,Organizarea acțiunilor de promovare a culturii concurențiale", astfel ]]> 27.06.2023 16:49 Felicitări cu ocazia "Zilei funcționarului public" <![CDATA[ Felicitări cu ocazia "Zilei funcționarului public" // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7854&t=/Presa/Noutati/Felicitari-cu-ocazia-Zilei-functionarului-public/ Stimați colegi, funcționari publici! Cu ocazia Zilei Funcționarului Public, Vă transmit cele mai sincere felicitări pentru angajamentul și dedicația dumneavoastră exemplară în serviciul public. Eforturile și competențele profesionale pe care le dețineți au un impact semnificativ și sunt profund recunoscător să avem ]]> 23.06.2023 17:10 Atelier de lucru internațional dedicat cartelurilor, identificării licitațiilor trucate și avantajelor contractuale – desfășurat la Chișinău, în perioada 20-22 iunie 2023 <![CDATA[Atelier de lucru internațional dedicat cartelurilor, identificării licitațiilor trucate și avantajelor contractuale – desfășurat la Chișinău, în perioada 20-22 iunie 2023 // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7855&t=/Presa/Noutati/Atelier-de-lucru-international-dedicat-cartelurilor-identificarii-licitatiilor-trucate-i-avantajelor-contractuale-desfaurat-la-Chiinau-in-perioada-20-22-iunie-2023/ În perioada 20-22 iunie 2023, Consiliul Concurenței al Republicii Moldova este gazda a celui de-al doilea eveniment internațional regional organizat de către Autoritatea națională de concurență din Polonia în colaborare cu Consiliul Concurenței din Republica Moldova, ca parte a activităților ]]> 23.06.2023 16:41 Consiliul Concurenței analizează notificarea concentrării economice depusă de către B.C. ,,Victoriabank” S.A. <![CDATA[Consiliul Concurenței analizează notificarea concentrării economice depusă de către B.C. ,,Victoriabank” S.A. // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7853&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-analizeaza-notificarea-concentrarii-economice-depusa-de-catre-BC-Victoriabank-SA/ Operațiunea de concentrare economică notificată urmează a se realiza în conformitate cu prevederile art. 20, alin. (2), lit. b) din Legea concurenței nr. 183/2012 prin preluarea de către B.C. ,,Victoriabank" S.A. (parte a grupului financiar Banca Transilvania, România) a controlului ]]> 23.06.2023 16:00 Consiliul Concurenței analizează operațiunea concentrării economice dintre „PRODUSE DE FAMILIE” S.R.L. și „PROASPAT-PROD” S.R.L. <![CDATA[Consiliul Concurenței analizează operațiunea concentrării economice dintre „PRODUSE DE FAMILIE” S.R.L. și „PROASPAT-PROD” S.R.L. // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7852&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-analizeaza-operatiunea-concentrarii-economice-dintre-PRODUSE-DE-FAMILIE-SRL-i-PROASPAT-PROD-SRL/ Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin preluarea controlului asupra „PROASPAT-PROD"  S.R.L. de către  „PRODUSE DE FAMILIE"  S.R.L. Atât  „PROASPAT-PROD"  S.R.L.  cât  și  „PRODUSE DE FAMILIE"  S.R.L. sunt active pe piața de comercializare cu ridicata ]]> 23.06.2023 15:58 Consiliul Concurenței a prezentat metodele de detectare și combatere a trucării ofertelor în cadrul unui atelier de lucru <![CDATA[Consiliul Concurenței a prezentat metodele de detectare și combatere a trucării ofertelor în cadrul unui atelier de lucru // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7851&t=/Presa/Noutati/Consiliul-Concurentei-a-prezentat-metodele-de-detectare-i-combatere-a-trucarii-ofertelor-in-cadrul-unui-atelier-de-lucru/ La data de 19 iunie 2023, echipa Consiliului Concurenței condusă de Președintele Consiliului Concurenței, Alexei GHERȚESCU, a participat la Atelierul de lucru cu genericul „Investigarea fraudării ofertelor și combaterea practicilor anticoncurențiale în achizițiile publice". În cadrul evenimentului, echipa Consiliului Concurenței a ]]> 21.06.2023 10:36 Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică depusă de către „INTERACCES-M” S.R.L. <![CDATA[Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică depusă de către „INTERACCES-M” S.R.L. // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7850&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-analizeaza-operatiunea-de-concentrare-economica-depusa-de-catre-INTERACCES-M-SRL/ Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin fuziunea prin absorbție de către „INTERACCES-M" S.R.L., a întreprinderii „VIGOR CARGO" S.R.L. Întreprinderea  „INTERACCES-M" S.R.L., activează pe piața comerțului cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software iar ]]> 20.06.2023 17:14 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria s. Corjeuți <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria s. Corjeuți // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7849&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-primaria-s-Corjeuti/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria s. Corjeuți, cu privire la transmiterea bunurilor la balanța Î.M. „Servcom Corjeuți" în scopul furnizării serviciului public de aprovizionare cu apă și canalizare. Notificarea a devenit efectivă la data de 13.06.2023. În acest context, ]]> 20.06.2023 13:44 Consiliul Concurenței analizează notificarea concentrării economice depusă de către întreprinderea „Moldretail Group” SRL <![CDATA[Consiliul Concurenței analizează notificarea concentrării economice depusă de către întreprinderea „Moldretail Group” SRL // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7837&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-analizeaza-notificarea-concentrarii-economice-depusa-de-catre-intreprinderea-Moldretail-Group-SRL/ Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin achiziționarea de către întreprinderea „Moldretail  Group" SRL a unor active ce aparțin întreprinderii „Universul Tău" SRL. Imobilul este amplasat în mun. Orhei, str. M. Eminescu, 7, în ]]> 13.06.2023 14:33 Conceptul de „unitate economică unică” – discutat la Conferința JMD PRO dedicată dreptului afacerilor <![CDATA[Conceptul de „unitate economică unică” – discutat la Conferința JMD PRO dedicată dreptului afacerilor // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7836&t=/Presa/Noutati/Conceptul-de-unitate-economica-unica-discutat-la-Conferinta-JMD-PRO-dedicata-dreptului-afacerilor/ Președintele Consiliul Concurenței, Alexei GHERȚESCU, a participat la data de 9 iunie 2023, în cadrul Conferinței dedicate dreptului afacerilor, organizate de echipa JURIDICE MOLDOVA. Evenimentul a pus în discuție propuneri de modificări legislative centrale care aduc o revoluție în domeniul legislației ]]> 09.06.2023 18:43 Prezentarea Raportului de activitate al Consiliului Concurenței pentru anul 2022 <![CDATA[Prezentarea Raportului de activitate al Consiliului Concurenței pentru anul 2022 // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7835&t=/Presa/Noutati/Prezentarea-Raportului-de-activitate-al-Consiliului-Concurentei-pentru-anul-2022/ La data de, 7 iunie 2023, Președintele Consiliului Concurenței, Alexei GHERȚESCU a prezentat Raportul de activitate al Consiliului Concurenței pentru anul 2022 în cadrul ședinței plenare Parlamentului Republicii Moldova. În plenul forului legislativ au fost raportate cele mai importante realizări și ]]> 09.06.2023 18:06