<![CDATA[Consiliul Concurenţei]]> https://competition.md/ 03.07.2022 ro https://competition.md/ Copyright (c) 2022 https://competition.md/Felicitări de Ziua Națională a Concurenței <![CDATA[Felicitări de Ziua Națională a Concurenței // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7508&t=/Presa/Noutati/Felicitari-de-Ziua-Nationala-a-Concurentei/ Stimați cetățeni, colegi, prieteni! Astăzi, 30 iunie, în Republica Moldova se celebrează Ziua Națională a Concurenței.  Cu această ocazie, Vă aduc sincere felicitări și Vă urez multă prosperitate, realizări frumoase și noi performanțe întru promovarea unui mediu concurențial loial. Concurența reprezintă unul ]]> 30.06.2022 15:41 Consiliul Concurenţei anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante <![CDATA[Consiliul Concurenţei anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante // Oportunitaţi de angajare/promovare]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=26&id=7507&t=/Despre-noi/Oportunitati-de-angajarepromovare/Consiliul-Concurentei-anunta-prelungirea-concursului-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante/ ANUNȚ! Consiliul Concurenţei anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea  funcţiilor publice vacante până la data de 07 iulie 2022, orele 16-00.  Lista funcțiilor publice propuse a fi ocupate prin concurs, cerințele de bază și sarcinile le putețí accesa aici ]]> 29.06.2022 13:23 Consiliul Concurenței analizează notificarea unei concentrări economice ce urmează a se realiza prin reorganizarea Întreprinderii Municipale „Termogaz-Bălți” în Întreprinderea de Stat „Termogaz-Bălți” cu fuzionarea ulterioară a acesteia cu Societatea pe Acțiuni „CET-Nord” <![CDATA[Consiliul Concurenței analizează notificarea unei concentrări economice ce urmează a se realiza prin reorganizarea Întreprinderii Municipale „Termogaz-Bălți” în Întreprinderea de Stat „Termogaz-Bălți” cu fuzionarea ulterioară a acesteia cu Societatea pe Acțiuni „CET-Nord” // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7506&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-analizeaza-notificarea-unei-concentrari-economice-ce-urmeaza-a-se-realiza-prin-reorganizarea-Intreprinderii-Municipale-Termogaz-Balti-in-Intreprinderea-de-Stat-Termogaz-Balti-cu-fuzionarea-ulterioara-a-acesteia-cu-Societatea-pe-Actiuni-CET-Nord/ Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 205 din 30.03.2022, Întreprinderea Municipală „Termogaz-Bălți" urmează fi reorganizată prin transformare în Întreprinderea de Stat „Termogaz-Bălți". Totodată, Hotărârea de Guvern susmenționată prevede fuziunea a două unități termoenergetice (persoane juridice) care au același asociat unic. Ținând cont ]]> 29.06.2022 08:57 Consiliul Concurenței analizează notificarea concentrării economice depusă de către Všeobecná úverová banka, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s., Tatra banka, a.s., 365.bank, a.s. și Československá obchodná banka, a.s. (Slovacia) <![CDATA[Consiliul Concurenței analizează notificarea concentrării economice depusă de către Všeobecná úverová banka, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s., Tatra banka, a.s., 365.bank, a.s. și Československá obchodná banka, a.s. (Slovacia) // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7505&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-analizeaza-notificarea-concentrarii-economice-depusa-de-catre-Vseobecna-uverova-banka-as-Slovenska-sporitelna-as-Tatra-banka-as-365bank-as-i-Ceskoslovenska-obchodna-banka-as-Slovacia/ Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin preluarea controlului în comun asupra unei societăți nou-create „JV NewCo" de către Všeobecná úverová banka, a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s., Tatra banka, a.s., 365.bank, a.s. și Československá obchodná ]]> 29.06.2022 08:56 Intensificarea relaţiilor de colaborare între Consiliul Concurenței și ANRE <![CDATA[Intensificarea relaţiilor de colaborare între Consiliul Concurenței și ANRE // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7504&t=/Presa/Noutati/Intensificarea-relatiilor-de-colaborare-intre-Consiliul-Concurentei-i-ANRE/ La data de 28.06.2022, a avut loc ședința de lucru comună cu reprezentanții Consiliului Concurenței și membrii Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE).   Scopul de bază al acestei ședințe a fost de a fortifica relațiile ]]> 28.06.2022 16:33 Încălcarea legislației naționale la acordarea ajutorului de stat Î.M. Regia „Exdrupo” de către Consiliul municipal Chișinău, constată de către Consiliul Concurenței <![CDATA[Încălcarea legislației naționale la acordarea ajutorului de stat Î.M. Regia „Exdrupo” de către Consiliul municipal Chișinău, constată de către Consiliul Concurenței // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7503&t=/Presa/Noutati/Incalcarea-legislatiei-nationale-la-acordarea-ajutorului-de-stat-IM-Regia-Exdrupo-de-catre-Consiliul-municipal-Chiinau-constata-de-catre-Consiliul-Concurentei/ La data de 31.05.2022, Consiliul Concurenței a adoptat Decizia nr. ASO-34/21-28 prin care a constatat încălcarea de către Consiliul municipal Chișinău (în continuare CMC) a prevederilor legislației în domeniul concurenței și ajutorului de stat. Constatările au fost făcute în cadrul ]]> 28.06.2022 16:16 Felicitări cu ocazia "Zilei funcționarului public" <![CDATA[Felicitări cu ocazia "Zilei funcționarului public" // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7498&t=/Presa/Noutati/Felicitari-cu-ocazia-Zilei-functionarului-public/ Stimați colegi, funcționari publici! Sărbătoarea profesională „Ziua Funcționarului Public" oferă un prilej de trece în revistă eforturile depuse, profesionalismul, performanțele, contribuția și competența manifestate în exercitarea atribuțiilor și împlinirea misiunii de servire a țării. În această perioadă de provocări majore și incertitudini cu care se confruntă societatea noastră cunoștințele, expertiza, și munca Voastră sunt absolut esențiale pentru dezvoltarea Consiliului Concurenței. Dumneavoastră, stimați colegi, constituiți sursa-cheie a Consiliului Concurenței, asigurând creşterea eficienţei întregii autorități și susţinerea realizării obiectivelor strategice, contribuind esențial la creșterea economiei ]]> 23.06.2022 17:17 Consolidarea eforturilor Consiliului Concurenței și Academiei de Administrare Publică întru asigurarea dezvoltării profesionale ale angajaților <![CDATA[Consolidarea eforturilor Consiliului Concurenței și Academiei de Administrare Publică întru asigurarea dezvoltării profesionale ale angajaților // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7496&t=/Presa/Noutati/Consolidarea-eforturilor-Consiliului-Concurentei-i-Academiei-de-Administrare-Publica-intru-asigurarea-dezvoltarii-profesionale-ale-angajatilor/ Președintele Consiliului Concurenței, Alexei GHERȚESCU și Rectorul Academiei de Administrare Publică, Oleg BALAN, doctor habilitat, profesor universitar, au semnat, astăzi, 21 iunie 2022 un acord de colaborare, prin care instituțiile își propun să consolideze eforturile în vederea fortificării capacităților funcționale ]]> 21.06.2022 17:25 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria comunei Cuhureștii de Jos, raionul Florești <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria comunei Cuhureștii de Jos, raionul Florești // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7495&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Primaria-comunei-Cuhuretii-de-Jos-raionul-Floreti/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria Florești, cu privire la acordarea unei măsuri de sprijin S.A "Servicii Comunale Florești" pentru prestarea serviciului de interes economic general (aprovizionare cu apă potabilă). Notificarea a devenit efectivă la data de 01.06.2022. În ]]> 21.06.2022 17:02 „Avia Invest” SRL amendată cu 31,21 milioane lei de Consiliul Concurenței <![CDATA[„Avia Invest” SRL amendată cu 31,21 milioane lei de Consiliul Concurenței // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7493&t=/Presa/Noutati/Avia-Invest-SRL-amendata-cu-3121-milioane-lei-de-Consiliul-Concurentei/ La data de 15.06.2022, Consiliul Concurenței a amendat compania „Avia Invest" SRL (operatorul Aeroportului Internațional Chișinău) cu 31,21 miloane lei pentru că nu a executat la timp Decizia anterioară a Consiliului din 2020. Reamintim că prin Decizia nr. APD-37/15-44 din 17.09.2020 ]]> 20.06.2022 11:35 Invitație la briefing de presă <![CDATA[Invitație la briefing de presă // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7490&t=/Presa/Noutati/Invitatie-la-briefing-de-presa/ Consiliul Concurenţei  invită reprezentanții mass-media, luni, 20 iunie 2022, ora 12:00 la Briefing de presă  Tema: Decizia emisă de Plenul Consiliului Concurenței, care vizează acțiunile companiei Avia Invest SRL.  Așteptăm jurnaliștii interesați la sediul Consiliului Concurenței - et. 4, strada Alecu Russo 1, Chișinău, Republica Moldova. Rugăm ]]> 17.06.2022 16:25 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria s. Tomai, raionul Ceadîr-Lunga <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria s. Tomai, raionul Ceadîr-Lunga // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7489&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Primaria-s-Tomai-raionul-Ceadir-Lunga/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria s. Tomai (raionul Ceadîr-Lunga), cu privire la transmiterea în gestiune cu titlu gratuit a unor bunuri Î.M. „TOMAI-SERVIS, în scopul furnizării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare. Notificarea a devenit ]]> 17.06.2022 15:51 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria satului Bursuc, raionul Nisporeni <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria satului Bursuc, raionul Nisporeni // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7481&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Primaria-satului-Bursuc-raionul-Nisporeni/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria satului Bursuc, raionul Nisporeni, cu privire la măsura de sprijin acordată Î.M „Bursuc Servicii" prin transmiterea în gestiune economică a bunurilor și  delegarea obligației furnizării serviciului de interes economic general (aprovizionare cu ]]> 13.06.2022 10:27 Alexei GHERȚESCU - Invitat al emisiunii Cutia Neagră cu Mariana RAȚĂ din 09 iunie 2022 <![CDATA[Alexei GHERȚESCU - Invitat al emisiunii Cutia Neagră cu Mariana RAȚĂ din 09 iunie 2022 // Interviuri]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=44&id=7478&t=/Presa/Interviuri/Alexei-GHERESCU-Invitat-al-emisiunii-Cutia-Neagra-cu-Mariana-RAA-din-09-iunie-2022/ Cutia Neagră cu Mariana Rață din 09 iunie 2022 Despre carteluri care ne sărăcesc, abuzuri de situație dominanța care ne fac vulnerabili, vorbim în a doua parte a emisiunii cu noul șef al Consiliului Concurentei, Alexei Ghertescu. Sursa: TV8.MD https://tv8.md/category/emisiuni/cutia-neagra  Pentru a vizualiza ]]> 10.06.2022 11:49 Consiliul Concurenţei anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante <![CDATA[Consiliul Concurenţei anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante // Oportunitaţi de angajare/promovare]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=26&id=7473&t=/Despre-noi/Oportunitati-de-angajarepromovare/Consiliul-Concurentei-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante/  ]]> 08.06.2022 08:28 Consiliul Concurenței reiterează apelul public în legătură cu situația de pe piața produselor petroliere <![CDATA[Consiliul Concurenței reiterează apelul public în legătură cu situația de pe piața produselor petroliere // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7472&t=/Presa/Noutati/Consiliul-Concurentei-reitereaza-apelul-public-in-legatura-cu-situatia-de-pe-piata-produselor-petroliere/ În contextul, ultimelor declarații apărute în spațiul public cu referire la „existența unui acord de cartel pe piața produselor petroliere în scopul creării deficitului artificial și majorări nejustificate a prețurilor", Consiliul Concurenței comunică următoarele: Consiliul Concurenței examinează situația actuală pe piața ]]> 07.06.2022 17:12 Raport privind activitatea Consiliului Concurenţei în anul 2021 <![CDATA[Raport privind activitatea Consiliului Concurenţei în anul 2021 // Rapoarte anuale]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=50&id=7471&t=/Transparenta/Rapoarte/Rapoarte-anuale/Raport-privind-activitatea-Consiliului-Concurentei-in-anul-2021/ 01.06.2022 09:26 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7470&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Organizatia-pentru-Dezvoltarea-Sectorului-Intreprinderilor-Mici-i-Mijlocii-ODIMM/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), cu privire la măsurile de sprijin care urmează a fi acordate Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Republica Moldova beneficiare din cadrul Programului de susținere ]]> 31.05.2022 09:38 Încălcarea Legii concurenței care a dus la diminuarea cu aproape 100 mln. lei a sumei impozitelor achitate în bugetul de stat, constatată de către Consiliul Concurenței <![CDATA[Încălcarea Legii concurenței care a dus la diminuarea cu aproape 100 mln. lei a sumei impozitelor achitate în bugetul de stat, constatată de către Consiliul Concurenței // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7468&t=/Presa/Noutati/Incalcarea-Legii-concurentei-care-a-dus-la-diminuarea-cu-aproape-100-mln-lei-a-sumei-impozitelor-achitate-in-bugetul-de-stat-constatata-de-catre-Consiliul-Concurentei/ La data de 25.05.2022, Consiliul Concurenței a emis decizia, prin care a constatat încălcarea art. 12 din Legea concurenței de către ÎS „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (succesor de drepturi a ÎS „Institutul Național de Standardizare și Metrologie"). Încălcarea ]]> 30.05.2022 16:43 Invitatul emisiunii „Поговорим о деньгах” - Președintele Consiliului Concurenței, Alexei GHERȚESCU <![CDATA[Invitatul emisiunii „Поговорим о деньгах” - Președintele Consiliului Concurenței, Alexei GHERȚESCU // Interviuri]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=44&id=7466&t=/Presa/Interviuri/Invitatul-emisiunii-pogovorim-o-denigah-Preedintele-Consiliului-Concurentei-Alexei-GHERESCU/ Sursa video: BusinessPages]]> 30.05.2022 09:16 Consiliul Concurenței se disociază de informațiile apărute în spațiul public referitor la sancționarea companiilor pe piața produselor petroliere <![CDATA[Consiliul Concurenței se disociază de informațiile apărute în spațiul public referitor la sancționarea companiilor pe piața produselor petroliere // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7464&t=/Presa/Noutati/Consiliul-Concurentei-se-disociaza-de-informatiile-aparute-in-spatiul-public-referitor-la-sanctionarea-companiilor-pe-piata-produselor-petroliere/ În contextul apariției în mass-media a unor informații cu privire la rezultatul presupus al investigației ce vizează semnele încălcării legislației concurențiale pe piața produselor petroliere, Consiliul Concurenței comunică următoarele: Actualmente, Consiliul Concurenței este la etapa de pregătire a actului administrativ. Urmare, ]]> 26.05.2022 14:44 Alexei GHERȚESCU, Preşedintele Consiliului Concurenţei - Invitat la Moldova 1, Ediţie Specială din 25 mai 2022 <![CDATA[ Alexei GHERȚESCU, Preşedintele Consiliului Concurenţei - Invitat la Moldova 1, Ediţie Specială din 25 mai 2022 // Interviuri]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=44&id=7463&t=/Presa/Interviuri/Alexei-GHERESCU-Presedintele-Consiliului-Concurentei-Invitat-la-Moldova-1-Editie-Speciala-din-25-mai-2022/ ]]> 26.05.2022 09:21 Abuzul din partea „Apă - Canal Chişinău” S.A. – confirmat definitiv de către instanțele naționale <![CDATA[Abuzul din partea „Apă - Canal Chişinău” S.A. – confirmat definitiv de către instanțele naționale // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7459&t=/Presa/Noutati/Abuzul-din-partea-Apa-Canal-Chisinau-SA-confirmat-definitiv-de-catre-instantele-nationale/ Consiliul Concurenței a câștigat definitiv cauza privind abuzul de poziție dominantă din partea ,,Apă - Canal Chișinău" SA. În septembrie 2019, Consiliul a constatat că ,,Apă-Canal Chișinău" SA ilegal a aplicat arbitrar și diferențiat coeficienții la stabilirea tarifelor/plăților suplimentare pentru ]]> 23.05.2022 14:55 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria comunei Hrușova, raionul Criuleni <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria comunei Hrușova, raionul Criuleni // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7457&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Primaria-comunei-Hruova-raionul-Criuleni/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria comunei Hrușova, raionul Criuleni, cu privire la măsura de sprijin acordată Î.M ”Apă-Ciopleni” pentru prestarea serviciilor de interes economic general (aprovizionare cu apă și salubrizare). În acest context, Consiliul Concurenței este interesat în ]]> 17.05.2022 16:23 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria s. Roșu, r. Cahul <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria s. Roșu, r. Cahul // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7456&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-primaria-s-Rou-r-Cahul/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria s. Roșu, r. Cahul, cu privire la transmiterea bunurilor în gestiune economică cu titlu gratuit, către S.A. „Apa-Canal Cahul, în scopul prestării serviciului de interes economic general. Notificarea a devenit efectivă la data ]]> 17.05.2022 13:36 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria s. Novosiolovca, r.l Taraclia <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria s. Novosiolovca, r.l Taraclia // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7453&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Primaria-s-Novosiolovca-rl-Taraclia/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria s. Novosiolovca, raionul Taraclia, cu privire la transmiterea bunurilor în gestiune economică cu titlu gratuit, către Î.M. „SERV-NOVOSIOLOVCA", în scopul prestării serviciului de interes economic general. Notificarea a devenit efectivă la data de ]]> 11.05.2022 16:55 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria s. Doroțcaia, r. Dubăsari <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria s. Doroțcaia, r. Dubăsari // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7449&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Primaria-s-Dorotcaia-r-Dubasari/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria satului Doroțcaia, raionul Dubăsari referitor la măsura de sprijin privind transmiterea în gestiune economică cu titlu gratuit a unor bunuri Î.M."Servcomdor" pentru prestarea serviciului de interes economic general (aprovizionarea cu apă potabilă). În ]]> 11.05.2022 14:47 Consiliul Concurenței referitor la scumpirea prețurilor la uleiul vegetal <![CDATA[Consiliul Concurenței referitor la scumpirea prețurilor la uleiul vegetal // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7448&t=/Presa/Noutati/Consiliul-Concurentei-referitor-la-scumpirea-preturilor-la-uleiul-vegetal/ În legătură cu unele declarații apărute în mediul public și solicitări de informații parvenite în adresa Consiliului Concurenței referitor la majorarea prețurilor la uleiul vegetal, Consiliul comunică următoarele: În prezent, în cadrul Consiliului Concurenței există în desfășurare o investigație utilă de ]]> 10.05.2022 16:27 Consiliul Concurenței vine cu clarificarea situației pe piața de sare alimentară <![CDATA[Consiliul Concurenței vine cu clarificarea situației pe piața de sare alimentară // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7445&t=/Presa/Noutati/Consiliul-Concurentei-vine-cu-clarificarea-situatiei-pe-piata-de-sare-alimentara/ În legătură cu fluctuațiile semnificative pe piața de sare alimentară începând cu sfârșitul lunii februarie 2022, Consiliul Concurenței a efectuat analiza pieței și vine cu următoarele informații: Consiliul a constatat o schimbare semnificativă a structurii pieței după începerea conflictului militar în ]]> 04.05.2022 13:35 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria s. Tătărăști, r. Cahul <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria s. Tătărăști, r. Cahul // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7444&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-primaria-s-Tatarati-r-Cahul/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria s. Tătărăști, r. Cahul, cu privire la transmiterea bunurilor în gestiune economică cu titlu gratuit, către S.A. „Apa-Canal Cahul", în scopul prestării serviciului de interes economic general. Notificarea a devenit efectivă la data ]]> 03.05.2022 15:04