<![CDATA[Consiliul Concurenţei]]> https://competition.md/ 25.06.2021 ro https://competition.md/ Copyright (c) 2021 https://competition.md/Consiliul Concurenței analizează notificarea concentrării economice depusă de către ”Moldretail Group” SRL <![CDATA[Consiliul Concurenței analizează notificarea concentrării economice depusă de către ”Moldretail Group” SRL // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7204&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-analizeaza-notificarea-concentrarii-economice-depusa-de-catre-Moldretail-Group-SRL/ Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin achiziționarea cotei de 100% din capitalul social al "DiNova" SRL de către "Moldretail Group" SRL. Părțile implicate în operațiunea de concentrare economică își desfășoară activitatea în domeniul comerțului ]]> 22.06.2021 15:11 Consiliul Concurenței analizează notificarea concentrării economice depusă de către ”Alimer - Comerț” SRL <![CDATA[Consiliul Concurenței analizează notificarea concentrării economice depusă de către ”Alimer - Comerț” SRL // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7203&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-analizeaza-notificarea-concentrarii-economice-depusa-de-catre-Alimer-Comert-SRL/   Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin achiziționarea unor active în care anterior își desfășura activitatea întreprinderea "Fisavru" SRL. Părțile implicate în operațiunea de concentrare economică desfășoară activitate de comercializare cu amănuntul al produselor preponderent ]]> 22.06.2021 14:34 Consiliul Concurenței analizează notificarea concentrării economice depusă de către ,,Moldretail Group” SRL <![CDATA[Consiliul Concurenței analizează notificarea concentrării economice depusă de către ,,Moldretail Group” SRL // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7202&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-analizeaza-notificarea-concentrarii-economice-depusa-de-catre-Moldretail-Group-SRL/ Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin achiziționarea cotei de 100% din capitalul social al CIC ,,Fidesco" SRL (titularul mărcii - "Fidesco") de către ,,Moldretail Group" SRL (titularul mărcii - "Linella"). Părțile implicate în operațiunea ]]> 21.06.2021 16:28 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria satului Cîrnățeni, r. Căușeni <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria satului Cîrnățeni, r. Căușeni // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7197&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Primaria-satului-Cirnateni-r-Caueni/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria satului Cîrnățeni, r. Căușeni, cu privire la măsura de sprijin acordată Î.M,,Service Com Cîrnățeni", pentru prestarea serviciilor de interes economic general (aprovizionare cu apă). În acest context, Consiliul Concurenței este interesat în obținerea ]]> 09.06.2021 11:38 Comunicat <![CDATA[Comunicat // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7196&t=/Presa/Noutati/Comunicat/ Ținând cont de declarațiile eronate și manipulatorii lansate în spațiul public de unii actori politici referitoare la salariile de sute de mii de lei pe lună ale angajaților din cadrul Consiliului Concurenței aducem la cunoștință următoarele.   Salarizarea funcționarilor și demnitarilor publici ]]> 07.06.2021 17:12 COMUNICAT DE PRESĂ <![CDATA[COMUNICAT DE PRESĂ // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7195&t=/Presa/Noutati/COMUNICAT-DE-PRESA/ În contextul ultimilor declarații publice de învinuire a Consiliului Concurenței în partea ce ține de evoluțiile pe piața produselor petroliere, reiterăm următoarele. Promovarea intereselor legitime ale consumatorilor și creșterea bunăstării acestora prin reglementarea relaţiilor ce ţin de protecţia, menţinerea şi stimularea ]]> 03.06.2021 11:06 Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică depusă de către SC ,,Nelimot – Com” SRL <![CDATA[Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică depusă de către SC ,,Nelimot – Com” SRL // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7194&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-analizeaza-operatiunea-de-concentrare-economica-depusa-de-catre-SC-Nelimot-Com-SRL/ Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică notificată de către SC ,,Nelimot - Com" SRL (titularul mărcii - Nanu Market) care se referă la preluarea unor active ce aparțin întreprinderii ,,Tehnica" SRL, situate în r-nul Râșcani, orașul Râșcani. Părțile implicate în ]]> 02.06.2021 16:09 Raport privind activitatea Consiliului Concurenţei în anul 2020 <![CDATA[Raport privind activitatea Consiliului Concurenţei în anul 2020 // Rapoarte anuale]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=50&id=7193&t=/Transparenta/Rapoarte/Rapoarte-anuale/Raport-privind-activitatea-Consiliului-Concurentei-in-anul-2020/ 31.05.2021 13:54 Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin preluarea controlului asupra activelor întreprinderii „Poșta Veche” S.A. de către „Alimer - Comerț” S.R.L. <![CDATA[Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin preluarea controlului asupra activelor întreprinderii „Poșta Veche” S.A. de către „Alimer - Comerț” S.R.L. // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7191&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-analizeaza-operatiunea-de-concentrare-economica-ce-urmeaza-a-se-realiza-prin-preluarea-controlului-asupra-activelor-intreprinderii-Pota-Veche-SA-de-catre-Alimer-Comert-SRL/ Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin preluarea controlului asupra activelor întreprinderii „Poșta Veche" S.A. de către „Alimer - Comerț" S.R.L. Atât S.C. „Alimer - Comerț" S.R.L. cât și „Poșta Veche" S.A. sunt active pe ]]> 27.05.2021 09:45 Consiliul Concurenței examinează notificarea cu privire la schema de ajutor de stat acordat pentru finanțarea publicațiilor periodice destinate copiilor de vârstă școlară și preșcolară <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea cu privire la schema de ajutor de stat acordat pentru finanțarea publicațiilor periodice destinate copiilor de vârstă școlară și preșcolară // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7190&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-cu-privire-la-schema-de-ajutor-de-stat-acordat-pentru-finantarea-publicatiilor-periodice-destinate-copiilor-de-varsta-colara-i-precolara/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării cu privire la schema de ajutor de stat acordat pentru finanțarea publicațiilor periodice destinate copiilor de vârstă școlară și preșcolară. În acest context, Consiliul Concurenței este interesat în obținerea ]]> 26.05.2021 09:47 Consiliul Concurenței examinează notificarea cu privire la acordarea unor măsuri de sprijin pentru prestarea serviciilor publice de transportare și colectare a deșeurilor solide menajere <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea cu privire la acordarea unor măsuri de sprijin pentru prestarea serviciilor publice de transportare și colectare a deșeurilor solide menajere // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7189&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-cu-privire-la-acordarea-unor-masuri-de-sprijin-pentru-prestarea-serviciilor-publice-de-transportare-i-colectare-a-deeurilor-solide-menajere/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Consiliul municipal Chișinău cu privire la acordarea unor măsuri de sprijin Î.M. Regia „Autosalubritate" pentru prestarea serviciilor publice de transportare și colectare a deșeurilor solide menajere. Notificarea a devenit efectivă la data de 24.05.2021. În ]]> 26.05.2021 09:42 Ședința Consiliului Coordonator pentru Publicitate din cadrul CIPA <![CDATA[Ședința Consiliului Coordonator pentru Publicitate din cadrul CIPA // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7186&t=/Presa/Noutati/edinta-Consiliului-Coordonator-pentru-Publicitate-din-cadrul-CIPA/   La data de 19 Mai 2021, Consiliul Concurenței a participat în cadrul videoconferinței, „Cea de-a XXII-a Ședință a Consiliului Coordonator pentru Publicitate din cadrul CIPA (Consiliul Interstatal pe Politica Antimonopol) a țărilor CSI ( Comunitatea Statelor Independente)".]]> 20.05.2021 15:37 Investigațiile utile – Element cheie în promovarea culturii concurențiale <![CDATA[Investigațiile utile – Element cheie în promovarea culturii concurențiale // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7176&t=/Presa/Noutati/Investigatiile-utile-Element-cheie-in-promovarea-culturii-concurentiale/ În perioada 18 - 19 Mai curent, angajații Consiliul Concurenței participă în cadrul evenimentului online „Seminar on Market Studies - A Key Driver for Competition Advocacy and Enforcement", organizat de RCC-GVH (Centrul Regional pentru Concurență din Budapesta, UNGARIA) în colaborare ]]> 18.05.2021 11:09 Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică notificată de către Magna Metalforming GmbH (Austria) și LG Electronics Inc. (Coreea de Sud) <![CDATA[Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică notificată de către Magna Metalforming GmbH (Austria) și LG Electronics Inc. (Coreea de Sud) // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7175&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-analizeaza-operatiunea-de-concentrare-economica-notificata-de-catre-Magna-Metalforming-GmbH-Austria-i-LG-Electronics-Inc-Coreea-de-Sud/   În conformitate cu tranzacția notificată, Magna Metalforming GmbH intenționează să achiziționeze 49% din acțiunile unei societăți în comun nou create (societate în comun). Partenerul societății în comun LG Electronics Inc., va contribui la societate în comun cu o afacere deja ]]> 17.05.2021 11:24 Consultări privind ajutorul de stat acordat beneficiarilor ce prestează SIEG <![CDATA[Consultări privind ajutorul de stat acordat beneficiarilor ce prestează SIEG // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7174&t=/Presa/Noutati/Consultari-privind-ajutorul-de-stat-acordat-beneficiarilor-ce-presteaza-SIEG/   Consiliul Concurenței la data de 05 mai 2021, a desfășurat ședința consultativă cu participarea reprezentanților Primăriei municipiului Chișinău și a unei întreprinderi municipale, în cadrul căreia au fost discutate și clarificate mai multe prevederi al Regulamentului privind ajutorul de stat ]]> 06.05.2021 13:34 Consultări privind ajutoarele de stat pentru dezvoltare regională <![CDATA[Consultări privind ajutoarele de stat pentru dezvoltare regională // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7173&t=/Presa/Noutati/Consultari-privind-ajutoarele-de-stat-pentru-dezvoltare-regionala/ La solicitarea Primăriei municipiului Orhei, la data de 28 aprilie 2021, în incinta Consiliului Concurenței s-a desfășurat ședința consultativă cu participarea conducerii Primăriei.    În cadrul ședinței au fost discutate și clarificate mai multe prevederi ale noului Regulament privind evaluarea ajutorului de stat pentru dezvoltare regională, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr. 02 din 15.10.2020 (publicat la 22-01-2021 în Monitorul Oficial nr. 13-20 art. 64) care prevede procedura de evaluare a compatibilității cu mediul concurențial normal a ajutoarelor de stat pentru ]]> 29.04.2021 09:16 Comunicat <![CDATA[Comunicat // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7170&t=/Presa/Noutati/Comunicat/ Consiliul Concurenței urmare transmiterii raportului de investigație cu privire la constatările pe piața produselor petroliere în adresa părților vizate, Parlamentului și altor instituții interesate, comunică disocierea de la orice informație pe caz apărută în spațiul public pînă la adoptarea unei decizii în acest sens, respectînd procedurile legale.  Raportul de investigație nu constituie un act administrativ, întrucât în temeiul art. 15 al Codului administrativ, reprezintă o operațiune administrativă ce conține concluziile și propunerile raportorului în urma finalizării investigației, conform art. 59 alin. ]]> 21.04.2021 17:16 Recunoașterea rolurilor și soluționarea tensiunilor: la intersecția dintre concurență, protecția consumatorilor și confidențialitate <![CDATA[Recunoașterea rolurilor și soluționarea tensiunilor: la intersecția dintre concurență, protecția consumatorilor și confidențialitate // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7168&t=/Presa/Noutati/Recunoaterea-rolurilor-i-solutionarea-tensiunilor-la-intersectia-dintre-concurenta-protectia-consumatorilor-i-confidentialitate/ La data de 14 aprilie 2021, reprezentanții Consiliului Concurenței participă în cadrul Webinar-ului privind aplicarea legislației concurenței la intersecția dintre concurență, protecția consumatorilor și confidențialitate, organizat de Grupul de Coordonare a Rețelei Internaționale pentru Concurență (ICN Steering Group).   Evenimentul de azi, ]]> 14.04.2021 17:08 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria satului Floreni, raionul Anenii-Noi <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria satului Floreni, raionul Anenii-Noi // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7163&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Primaria-satului-Floreni-raionul-Anenii-Noi/   Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria satului Floreni, raionul Anenii-Noi cu privire la măsura de sprijin acordată Î.M. "Verdinoflor Prim", pentru prestarea serviciilor de interes economic general (alimentare cu apă și canalizare și colectare a deșeurilor). În acest context, ]]> 08.04.2021 12:10 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria satului Sănătăuca, r. Florești <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria satului Sănătăuca, r. Florești // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7162&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Primaria-satului-Sanatauca-r-Floreti/   Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria satului Sănătăuca, r. Florești, cu privire la măsura de sprijin acordată Î.M."Acua-Sen", pentru prestarea serviciilor de interes economic general (aprovizionare cu apă potabilă). În acest context, Consiliul Concurenței este interesat în obținerea observațiilor ]]> 02.04.2021 16:09 Înțelegeri de cartel pe piața produselor chimice <![CDATA[Înțelegeri de cartel pe piața produselor chimice // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7160&t=/Presa/Noutati/Intelegeri-de-cartel-pe-piata-produselor-chimice/ La data de 26 martie 2021, Plenul Consiliului Concurenței a aprobat Decizia Nr. DA-22/20-09, prin care a destructurat cel mai mare cartel depistat vreodată și urmare a aplicat cea mai mare amendă din istoria existenței instituției și, posibil, cea mai mare amendă administrativă aplicată în istoria Republicii Moldova.    Astfel, prin Decizia menționată, Consiliul Concurenței a amendat întreprinderile CÎ ”Agrostoc”, SRL ”Diazchim”, SRL ”Bioprotect” și SA ”Fertilitatea-Chișinău” cu suma totală de 91, 034 milioane lei (maxim posibil conform Legii), pentru participarea în ]]> 02.04.2021 09:06 DECLARAŢIE <![CDATA[DECLARAŢIE // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7158&t=/Presa/Noutati/DECLARATIE/ Consiliul Concurenţei a luat act cu îngrijorare de tentativa Preşedinţiei RM prin intermediul consilierului Tofilat Sergiu de a exercita presiuni asupra Consiliului prin denunţul adresat la Procuratură în privinţa înţelegerilor de cartel pe piaţa de carburanţi. Consiliul Concurenţei este nedumerit de ]]> 30.03.2021 14:08 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7154&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Agentia-Nationala-pentru-Cercetare-i-Dezvoltare/   Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, cu privire la schema de ajutor de stat acordat pentru cercetare, dezvoltare și inovare. Notificarea a devenit efectivă la data de 12.03.2021 În acest context, Consiliul Concurenței este interesat ]]> 22.03.2021 12:52 Încă un proces câștigat definitiv de Consiliul Concurenței <![CDATA[Încă un proces câștigat definitiv de Consiliul Concurenței // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7152&t=/Presa/Noutati/Inca-un-proces-catigat-definitiv-de-Consiliul-Concurentei/ Curtea Supremă de Justiție prin decizia sa din 17 martie 2021 a confirmat definitiv legalitatea și temeinicia Deciziei Plenului Consiliului Concurenței din 2017, prin care s-a constatat obstrucționarea inspecției de către „BTS PRO" SRL, urmare a dispunerii de către Consiliul ]]> 19.03.2021 16:44 Raport privind asigurarea transparenței în procesul decizional în cadrul Consiliului Concurenței pentru anul 2020 <![CDATA[Raport privind asigurarea transparenței în procesul decizional în cadrul Consiliului Concurenței pentru anul 2020 // Rapoarte diverse]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=7146&t=/Transparenta/Rapoarte/Rapoarte-diverse/Raport-privind-asigurarea-transparentei-in-procesul-decizional-in-cadrul-Consiliului-Concurentei-pentru-anul-2020/ 16.03.2021 10:16 Atenție! Urmează să intre în vigoare noul Regulament privind evaluarea ajutorului de stat pentru protecția mediului înconjurător <![CDATA[Atenție! Urmează să intre în vigoare noul Regulament privind evaluarea ajutorului de stat pentru protecția mediului înconjurător // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7145&t=/Presa/Noutati/Atentie-Urmeaza-sa-intre-in-vigoare-noul-Regulament-privind-evaluarea-ajutorului-de-stat-pentru-protectia-mediului-inconjurator/ La data de 12 martie 2021, urmează să intre în vigoare Regulamentul privind evaluarea ajutorului de stat pentru protecția mediului înconjurător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr. 03 din 03.12.2020 (publicat la data de 12.02.2021 în Monitorul Oficial Nr. 42-50 art. 173). În acest context, odată cu intrarea în vigoare a noului Regulament, Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajutorul destinat protecţiei mediului nr. 9 din 30 august 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 258-261, art. 1707) ]]> 02.03.2021 11:15 Competition Open Day 2021 <![CDATA[Competition Open Day 2021 // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7142&t=/Presa/Noutati/Competition-Open-Day-2021/   La data de 24.02.2021, reprezentanții Consiliul Concurenței au participat la „Competition Open Day 2021", organizat de OECD (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică). Speakerii, cu un grad înalt de experiență în sfera concurenței, au abordat subiecte cu un nivel înalt ]]> 01.03.2021 13:11 Consiliul Concurenței a elaborat și prezentat cel de-al VII-a Raport privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova <![CDATA[Consiliul Concurenței a elaborat și prezentat cel de-al VII-a Raport privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7141&t=/Presa/Noutati/Consiliul-Concurentei-a-elaborat-i-prezentat-cel-de-al-VII-a-Raport-privind-ajutoarele-de-stat-acordate-in-Republica-Moldova/ Consiliul Concurenței a elaborat cel de-al VII-a Raport privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova, de la intrarea în vigoare a Legii nr.139/2012 cu privire la ajutorul de stat. Raportul a fost elaborat în baza informației prezentate de către ]]> 24.02.2021 10:33 31 martie 2021 - termenul limită de raportare a ajutoarelor de stat! <![CDATA[31 martie 2021 - termenul limită de raportare a ajutoarelor de stat! // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7140&t=/Presa/Noutati/31-martie-2021-termenul-limita-de-raportare-a-ajutoarelor-de-stat/ Consiliul Concurenței informează că potrivit prevederilor Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat, toate autoritățile publice centrale, locale și instituțiile care au acordat ajutoare de stat întreprinderilor în anul 2020, urmează să le raporteze Consiliului Concurenței până la ]]> 24.02.2021 09:58 Consiliul Concurenţei prelungește perioada de depunere a CV-urilor pentru procedura de numire prin transfer în funcții publice <![CDATA[Consiliul Concurenţei prelungește perioada de depunere a CV-urilor pentru procedura de numire prin transfer în funcții publice // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7137&t=/Presa/Noutati/Consiliul-Concurentei-prelungete-perioada-de-depunere-a-CV-urilor-pentru-procedura-de-numire-prin-transfer-in-functii-publice/ ANUNȚ Consiliul Concurenţei prelungește perioadade depunere a  CV-urilor pentru procedura denumire prin transfer în funcții publice, pînă la data de 01 martie 2021, orele 16-00. Lista funcțiilor publice propuse a fi ocupate prin transfer, cerințele de bază și sarcinile le putețí accesa aici.     ]]> 23.02.2021 08:55