<![CDATA[Consiliul Concurenţei]]> https://competition.md/ 20.04.2024 ro https://competition.md/ Copyright (c) 2024 https://competition.md/Aviz prin care s-a atestat risc de conflict de competență la proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 964/2016 cu privire la Consiliul coordonator pentru protecția consumatorilor și supravegherea pieței (număr unic 175/MDED/2024) <![CDATA[Aviz prin care s-a atestat risc de conflict de competență la proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 964/2016 cu privire la Consiliul coordonator pentru protecția consumatorilor și supravegherea pieței (număr unic 175/MDED/2024) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=8174&t=/Transparenta/Avize/Aviz-prin-care-s-a-atestat-risc-de-conflict-de-competenta-la-proiectul-hotararii-de-Guvern-pentru-modificarea-Hotararii-Guvernului-nr-9642016-cu-privire-la-Consiliul-coordonator-pentru-protectia-consumatorilor-i-supravegherea-pietei-numar-unic-175MDED2024/ 01.04.2024 14:37 Aviz la proiectul hotărârii de Guvern privind modificarea Hotărârii de Guvern nr.204/2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Produse de cofetărie” (număr unic 225/MAIA/2024) <![CDATA[Aviz la proiectul hotărârii de Guvern privind modificarea Hotărârii de Guvern nr.204/2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Produse de cofetărie” (număr unic 225/MAIA/2024) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=8172&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-hotararii-de-Guvern-privind-modificarea-Hotararii-de-Guvern-nr2042009-cu-privire-la-aprobarea-Reglementarii-tehnice-Produse-de-cofetarie-numar-unic-225MAIA2024/ 01.04.2024 14:36 Aviz la proiectul hotărârii Consiliului de administrație al Agenției pentru Reglementare în Energetică privind modificarea Metodologiei de calculare, de aprobare si de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al gazelor naturale, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 535/2019 din 27 decembrie 2019 <![CDATA[Aviz la proiectul hotărârii Consiliului de administrație al Agenției pentru Reglementare în Energetică privind modificarea Metodologiei de calculare, de aprobare si de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al gazelor naturale, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 535/2019 din 27 decembrie 2019 // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=8173&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-hotararii-Consiliului-de-administratie-al-Agentiei-pentru-Reglementare-in-Energetica-privind-modificarea-Metodologiei-de-calculare-de-aprobare-si-de-aplicare-a-tarifelor-reglementate-pentru-serviciul-de-transport-al-gazelor-naturale-aprobata-prin-Hotararea-Consiliului-de-administratie-al-ANRE-nr-5352019-din-27-decembrie-2019/ 01.04.2024 14:36 Aviz la proiectul de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea unor modificări ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului ce vizează orezul și anumite tipuri de zahăr destinate consumului uman (număr unic 224/MAIA/2024) <![CDATA[Aviz la proiectul de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea unor modificări ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului ce vizează orezul și anumite tipuri de zahăr destinate consumului uman (număr unic 224/MAIA/2024) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=8171&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-de-hotarare-de-Guvern-cu-privire-la-aprobarea-unor-modificari-ce-se-opereaza-in-unele-hotarari-ale-Guvernului-ce-vizeaza-orezul-i-anumite-tipuri-de-zahar-destinate-consumului-uman-numar-unic-224MAIA2024/ 01.04.2024 14:35 Aviz repetat la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea mecanismului de cooperare privind încălcările transfrontaliere în domeniul protecției consumatorilor (număr unic 157/MDED/2024) <![CDATA[Aviz repetat la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea mecanismului de cooperare privind încălcările transfrontaliere în domeniul protecției consumatorilor (număr unic 157/MDED/2024) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=8170&t=/Transparenta/Avize/Aviz-repetat-la-proiectul-hotararii-de-Guvern-cu-privire-la-aprobarea-mecanismului-de-cooperare-privind-incalcarile-transfrontaliere-in-domeniul-protectiei-consumatorilor-numar-unic-157MDED2024/ 01.04.2024 14:34 Aviz repetat la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii 123/2023 cu privire la stagii plătite în serviciul public (număr unic 166/CS/2024) <![CDATA[Aviz repetat la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii 123/2023 cu privire la stagii plătite în serviciul public (număr unic 166/CS/2024) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=8169&t=/Transparenta/Avize/Aviz-repetat-la-proiectul-hotararii-de-Guvern-cu-privire-la-aprobarea-proiectului-de-lege-pentru-modificarea-Legii-1232023-cu-privire-la-stagii-platite-in-serviciul-public-numar-unic-166CS2024/ 01.04.2024 14:33 Aviz prin care s-a atestat risc de conflict de competență la proiectul de hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la spațiile de testare inovativă în materie de reglementare în domeniul energiei (număr unic 161/MEn/2024) <![CDATA[ Aviz prin care s-a atestat risc de conflict de competență la proiectul de hotărâre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la spațiile de testare inovativă în materie de reglementare în domeniul energiei (număr unic 161/MEn/2024) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=8165&t=/Transparenta/Avize/Aviz-prin-care-s-a-atestat-risc-de-conflict-de-competenta-la-proiectul-de-hotarare-pentru-aprobarea-proiectului-de-lege-cu-privire-la-spatiile-de-testare-inovativa-in-materie-de-reglementare-in-domeniul-energiei-numar-unic-161MEn2024/ 29.03.2024 10:17 Aviz la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea mecanismului de cooperare privind încălcările transfrontaliere în domeniul protecției consumatorilor (număr unic 157/MDED/2024) prin care s-a menționat despre necesitate corelării cu Legea concurenței nr. 183/2012 <![CDATA[Aviz la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea mecanismului de cooperare privind încălcările transfrontaliere în domeniul protecției consumatorilor (număr unic 157/MDED/2024) prin care s-a menționat despre necesitate corelării cu Legea concurenței nr. 183/2012 // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=8164&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-hotararii-de-Guvern-cu-privire-la-aprobarea-mecanismului-de-cooperare-privind-incalcarile-transfrontaliere-in-domeniul-protectiei-consumatorilor-numar-unic-157MDED2024-prin-care-s-a-mentionat-despre-necesitate-corelarii-cu-Legea-concurentei-nr-1832012/ 29.03.2024 10:16 Aviz repetat prin care s-a menționat necesitatea corelării cu Legea cu privire la ajutorul de stat nr.139/2012 la proiectul hotărârii Guvernului pentru Facilitarea accesului la finanțe pentru ÎMM Programul „373” (numar unic 1093/MDED/2023) <![CDATA[Aviz repetat prin care s-a menționat necesitatea corelării cu Legea cu privire la ajutorul de stat nr.139/2012 la proiectul hotărârii Guvernului pentru Facilitarea accesului la finanțe pentru ÎMM Programul „373” (numar unic 1093/MDED/2023) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=8163&t=/Transparenta/Avize/Aviz-repetat-prin-care-s-a-mentionat-necesitatea-corelarii-cu-Legea-cu-privire-la-ajutorul-de-stat-nr1392012-la-proiectul-hotararii-Guvernului-pentru-Facilitarea-accesului-la-finante-pentru-IMM-Programul-373-numar-unic-1093MDED2023/ 29.03.2024 10:15 Aviz repetat prin care Plenul Consiliului Concurenței își reiterează îngrijorările cu privire la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 690/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea licitațiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil (număr unic 1070/MEn/2023) <![CDATA[Aviz repetat prin care Plenul Consiliului Concurenței își reiterează îngrijorările cu privire la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 690/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea licitațiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil (număr unic 1070/MEn/2023) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=8162&t=/Transparenta/Avize/Aviz-repetat-prin-care-Plenul-Consiliului-Concurentei-ii-reitereaza-ingrijorarile-cu-privire-la-proiectul-hotararii-de-Guvern-cu-privire-la-modificarea-Hotararii-Guvernului-nr-6902018-pentru-aprobarea-Regulamentului-privind-desfaurarea-licitatiilor-pentru-oferirea-statutului-de-producator-eligibil-numar-unic-1070MEn2023/ 29.03.2024 10:14 Aviz prin care repetat s-au semnalat îngrijorări la proiectul de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea unor acte normative ce vizează promovarea cogenerării și sistemelor de alimentare centralizate cu energie termică (număr unic 580/MEn/2023) <![CDATA[Aviz prin care repetat s-au semnalat îngrijorări la proiectul de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea unor acte normative ce vizează promovarea cogenerării și sistemelor de alimentare centralizate cu energie termică (număr unic 580/MEn/2023) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=8160&t=/Transparenta/Avize/Aviz-prin-care-repetat-s-au-semnalat-ingrijorari-la-proiectul-de-hotarare-de-Guvern-cu-privire-la-aprobarea-proiectului-de-lege-privind-modificarea-unor-acte-normative-ce-vizeaza-promovarea-cogenerarii-i-sistemelor-de-alimentare-centralizate-cu-energie-termica-numar-unic-580MEn2023/ 29.03.2024 10:13 Aviz la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la alocarea mijloacelor financiare în vederea majorării capitalului social al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” (număr unic 168/APP/2024) <![CDATA[Aviz la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la alocarea mijloacelor financiare în vederea majorării capitalului social al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” (număr unic 168/APP/2024) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=8161&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-hotararii-de-Guvern-cu-privire-la-alocarea-mijloacelor-financiare-in-vederea-majorarii-capitalului-social-al-Intreprinderii-de-Stat-Calea-Ferata-din-Moldova-numar-unic-168APP2024/ 29.03.2024 10:13 Aviz la proiectul de lege privind acordarea de credite agricultorilor cu gaj acordat de stat <![CDATA[Aviz la proiectul de lege privind acordarea de credite agricultorilor cu gaj acordat de stat // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=8159&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-de-lege-privind-acordarea-de-credite-agricultorilor-cu-gaj-acordat-de-stat/ 29.03.2024 10:12 Aviz la proiectul hotărârii ANRE cu privire la aprobarea Normelor de amenajare a rețelelor de iluminat public <![CDATA[Aviz la proiectul hotărârii ANRE cu privire la aprobarea Normelor de amenajare a rețelelor de iluminat public // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=8157&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-hotararii-ANRE-cu-privire-la-aprobarea-Normelor-de-amenajare-a-retelelor-de-iluminat-public/ 29.03.2024 10:11 Aviz repetat la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare economică 2030 (număr unic 1191/MDED/2023) <![CDATA[Aviz repetat la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare economică 2030 (număr unic 1191/MDED/2023) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=8158&t=/Transparenta/Avize/Aviz-repetat-la-proiectul-hotararii-de-Guvern-cu-privire-la-aprobarea-Strategiei-nationale-de-dezvoltare-economica-2030-numar-unic-1191MDED2023/ 29.03.2024 10:11 Aviz la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea dreptului de folosință a zăcămintelor de hidrocarburi (țiței ,,Văleni” și gaz natural ,,Victorovca”), Întreprinderii de Stat „Expediția Hidro-Geologică din Moldova” (EHGeoM) și modificarea HG nr. 1004/2023 (număr unic 65/APP/2024) <![CDATA[Aviz la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea dreptului de folosință a zăcămintelor de hidrocarburi (țiței ,,Văleni” și gaz natural ,,Victorovca”), Întreprinderii de Stat „Expediția Hidro-Geologică din Moldova” (EHGeoM) și modificarea HG nr. 1004/2023 (număr unic 65/APP/2024) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=8156&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-hotararii-Guvernului-cu-privire-la-transmiterea-dreptului-de-folosinta-a-zacamintelor-de-hidrocarburi-titei-Valeni-i-gaz-natural-Victorovca-Intreprinderii-de-Stat-Expeditia-Hidro-Geologica-din-Moldova-EHGeoM-i-modificarea-HG-nr-10042023-numar-unic-65APP2024/ 29.03.2024 10:10 Aviz repetat prin care s-a atenționat despre necesitatea conformării la prevederile Legii cu privire la ajutorul de stat nr. 139/2012 asupra proiectului hotărârii de Guvern cu privire la transmiterea unor bunuri aferente serviciului public de alimentare cu apă (număr unic 1190/APP/2024) <![CDATA[Aviz repetat prin care s-a atenționat despre necesitatea conformării la prevederile Legii cu privire la ajutorul de stat nr. 139/2012 asupra proiectului hotărârii de Guvern cu privire la transmiterea unor bunuri aferente serviciului public de alimentare cu apă (număr unic 1190/APP/2024) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=8140&t=/Transparenta/Avize/Aviz-repetat-prin-care-s-a-atentionat-despre-necesitatea-conformarii-la-prevederile-Legii-cu-privire-la-ajutorul-de-stat-nr-1392012-asupra-proiectului-hotararii-de-Guvern-cu-privire-la-transmiterea-unor-bunuri-aferente-serviciului-public-de-alimentare-cu-apa-numar-unic-1190APP2024/ 15.03.2024 16:38 Aviz repetat prin care Plenul Consiliului Concurenței a semnalat îngrijorări de ordin concurențial la proiectul de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 182/2010 cu privire la parcurile industriale (număr unic 1058/MDED/2023) <![CDATA[Aviz repetat prin care Plenul Consiliului Concurenței a semnalat îngrijorări de ordin concurențial la proiectul de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 182/2010 cu privire la parcurile industriale (număr unic 1058/MDED/2023) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=8139&t=/Transparenta/Avize/Aviz-repetat-prin-care-Plenul-Consiliului-Concurentei-a-semnalat-ingrijorari-de-ordin-concurential-la-proiectul-de-hotarare-de-Guvern-cu-privire-la-aprobarea-proiectului-de-lege-pentru-modificarea-Legii-nr-1822010-cu-privire-la-parcurile-industriale-numar-unic-1058MDED2023/ 15.03.2024 16:37 Aviz repetat prin care Plenul Consiliului Concurenței a semnalat îngrijorări de ordin concurențial la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative ce vizează revizuirea cadrului normativ în domeniul naval (număr unic 146/MIDR/2023) <![CDATA[Aviz repetat prin care Plenul Consiliului Concurenței a semnalat îngrijorări de ordin concurențial la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative ce vizează revizuirea cadrului normativ în domeniul naval (număr unic 146/MIDR/2023) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=8138&t=/Transparenta/Avize/Aviz-repetat-prin-care-Plenul-Consiliului-Concurentei-a-semnalat-ingrijorari-de-ordin-concurential-la-proiectul-hotararii-de-Guvern-cu-privire-la-aprobarea-proiectului-de-lege-pentru-modificarea-unor-acte-normative-ce-vizeaza-revizuirea-cadrului-normativ-in-domeniul-naval-numar-unic-146MIDR2023/ 15.03.2024 16:36 Aviz la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii 123/2023 cu privire la stagii plătite în serviciul public (număr unic 166/CS/2024) <![CDATA[Aviz la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii 123/2023 cu privire la stagii plătite în serviciul public (număr unic 166/CS/2024) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=8137&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-hotararii-de-Guvern-cu-privire-la-aprobarea-proiectului-de-lege-pentru-modificarea-Legii-1232023-cu-privire-la-stagii-platite-in-serviciul-public-numar-unic-166CS2024/ 15.03.2024 16:34 Aviz la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative ce vizează asociatul unic (număr unic 111/MDED/2024) <![CDATA[Aviz la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative ce vizează asociatul unic (număr unic 111/MDED/2024) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=8131&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-hotararii-de-Guvern-cu-privire-la-aprobarea-proiectului-de-lege-pentru-modificarea-unor-acte-normative-ce-vizeaza-asociatul-unic-numar-unic-111MDED2024/ 01.03.2024 09:04 Aviz repetat la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Hotărârii de Guvern nr. 283/2023 cu privire la acordarea asistenței internaționale Ucrainei (număr unic 11/MEn/2024) <![CDATA[Aviz repetat la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Hotărârii de Guvern nr. 283/2023 cu privire la acordarea asistenței internaționale Ucrainei (număr unic 11/MEn/2024) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=8130&t=/Transparenta/Avize/Aviz-repetat-la-proiectul-hotararii-de-Guvern-cu-privire-la-modificarea-Hotararii-de-Guvern-nr-2832023-cu-privire-la-acordarea-asistentei-internationale-Ucrainei-numar-unic-11MEn2024/ 27.02.2024 14:35 Aviz la proiectul de hotărâre CNPF cu privire la modificarea Instrucțiunii privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare, aprobată prin Hotărârea CNPF nr. 13/10/2018 prin care s-a menționat despre necesitatea corelării cu Legea concurenței nr. 183/2012 <![CDATA[Aviz la proiectul de hotărâre CNPF cu privire la modificarea Instrucțiunii privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare, aprobată prin Hotărârea CNPF nr. 13/10/2018 prin care s-a menționat despre necesitatea corelării cu Legea concurenței nr. 183/2012 // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=8129&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-de-hotarare-CNPF-cu-privire-la-modificarea-Instructiunii-privind-etapele-termenele-modul-i-procedurile-de-inregistrare-a-valorilor-mobiliare-aprobata-prin-Hotararea-CNPF-nr-13102018-prin-care-s-a-mentionat-despre-necesitatea-corelarii-cu-Legea-concurentei-nr-1832012/ 27.02.2024 14:34 Aviz repetat la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Registrul de stat al controalelor” (număr unic 47/CS/2024) <![CDATA[Aviz repetat la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Registrul de stat al controalelor” (număr unic 47/CS/2024) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=8127&t=/Transparenta/Avize/Aviz-repetat-la-proiectul-hotararii-de-Guvern-cu-privire-la-aprobarea-Conceptului-Sistemului-informational-Registrul-de-stat-al-controalelor-numar-unic-47CS2024/ 27.02.2024 14:33 Aviz prin care s-a semnalat riscuri și îngrijorări de ordin concurențial la proiectul de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii (număr unic 29/MDED/2024) <![CDATA[Aviz prin care s-a semnalat riscuri și îngrijorări de ordin concurențial la proiectul de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii (număr unic 29/MDED/2024) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=8128&t=/Transparenta/Avize/Aviz-prin-care-s-a-semnalat-riscuri-i-ingrijorari-de-ordin-concurential-la-proiectul-de-hotarare-de-Guvern-cu-privire-la-aprobarea-proiectului-de-lege-privind-concesiunile-de-lucrari-i-concesiunile-de-servicii-numar-unic-29MDED2024/ 27.02.2024 14:33 Aviz la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului ce vizează organizarea și desfășurarea Festivalului Internațional de Film Cronograf <![CDATA[Aviz la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului ce vizează organizarea și desfășurarea Festivalului Internațional de Film Cronograf // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=8126&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-hotararii-de-Guvern-cu-privire-la-modificarea-unor-hotarari-ale-Guvernului-ce-vizeaza-organizarea-i-desfaurarea-Festivalului-International-de-Film-Cronograf/ 27.02.2024 14:32 Aviz la proiectul de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea Programului de sprijin a micilor producători (număr unic 90/MDED/2024) <![CDATA[Aviz la proiectul de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea Programului de sprijin a micilor producători (număr unic 90/MDED/2024) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=8125&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-de-hotarare-de-Guvern-cu-privire-la-aprobarea-Programului-de-sprijin-a-micilor-producatori-numar-unic-90MDED2024/ 27.02.2024 14:31 Aviz repetat la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative ce vizează aspectele ce țin de redresare și rezoluție bancară (număr unic 886/MF/BNM/2023) <![CDATA[Aviz repetat la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative ce vizează aspectele ce țin de redresare și rezoluție bancară (număr unic 886/MF/BNM/2023) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=8115&t=/Transparenta/Avize/Aviz-repetat-la-proiectul-hotararii-de-Guvern-cu-privire-la-aprobarea-proiectului-de-lege-pentru-modificarea-unor-acte-normative-ce-vizeaza-aspectele-ce-tin-de-redresare-i-rezolutie-bancara-numar-unic-886MFBNM2023/ 15.02.2024 15:59 Aviz repetat la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege privind politica în domeniul pescuitului şi acvaculturii (număr unic 1061/MAIA/2023) prin care s-a reiterat necesitatea corelării cu Legea concurenţei nr. 183/2012 <![CDATA[Aviz repetat la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege privind politica în domeniul pescuitului şi acvaculturii (număr unic 1061/MAIA/2023) prin care s-a reiterat necesitatea corelării cu Legea concurenţei nr. 183/2012 // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=8114&t=/Transparenta/Avize/Aviz-repetat-la-proiectul-hotararii-de-Guvern-cu-privire-la-aprobarea-proiectului-de-lege-privind-politica-in-domeniul-pescuitului-si-acvaculturii-numar-unic-1061MAIA2023-prin-care-s-a-reiterat-necesitatea-corelarii-cu-Legea-concurentei-nr-1832012/ 15.02.2024 15:58 Aviz prin care s-au atestat riscuri de compatibilitate a măsurii de sprijin propuse prin proiectul hotărârii de Guvern cu privire la transmiterea unor bunuri aferente serviciului public de alimentare cu apă către Î.I.S. Acva-Nord (număr unic 1190/APP/2023) <![CDATA[Aviz prin care s-au atestat riscuri de compatibilitate a măsurii de sprijin propuse prin proiectul hotărârii de Guvern cu privire la transmiterea unor bunuri aferente serviciului public de alimentare cu apă către Î.I.S. Acva-Nord (număr unic 1190/APP/2023) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=8113&t=/Transparenta/Avize/Aviz-prin-care-s-au-atestat-riscuri-de-compatibilitate-a-masurii-de-sprijin-propuse-prin-proiectul-hotararii-de-Guvern-cu-privire-la-transmiterea-unor-bunuri-aferente-serviciului-public-de-alimentare-cu-apa-catre-IIS-Acva-Nord-numar-unic-1190APP2023/ 15.02.2024 15:57