<![CDATA[Consiliul Concurenţei]]> https://competition.md/ 09.05.2021 ro https://competition.md/ Copyright (c) 2021 https://competition.md/Aviz la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (ce vizează Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi; Legea nr. 93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător; Codul fiscal nr. 1163/1997) - din 12.04.2021 <![CDATA[Aviz la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (ce vizează Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi; Legea nr. 93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător; Codul fiscal nr. 1163/1997) - din 12.04.2021 // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7166&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-hotararii-de-Guvern-cu-privire-la-aprobarea-proiectului-de-lege-pentru-modificarea-unor-acte-normative-ce-vizeaza-Legea-nr-8451992-cu-privire-la-antreprenoriat-i-intreprinderi-Legea-nr-931998-cu-privire-la-patenta-de-intreprinzator-Codul-fiscal-nr-11631997-din-12042021/ 14.04.2021 10:03 Aviz la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind mecanismul de subvenţionare a locurilor de muncă (48/MF/2021) - din 13.04.2021 <![CDATA[Aviz la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind mecanismul de subvenţionare a locurilor de muncă (48/MF/2021) - din 13.04.2021 // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7165&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-hotararii-de-Guvern-cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-privind-mecanismul-de-subventionare-a-locurilor-de-munca-48MF2021-din-13042021/ 14.04.2021 10:00 Aviz la proiectul decretului Președintelui Republicii Moldova „Cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului privind reglementarea serviciilor internaționale de roaming în rețelele publice de comunicații mobile în statele Parteneriatului Estic constituit de Republica Armenia, Republica Azerbaidjan, Republica Belarus, Georgia, Republica Moldova, Ucraina – din 12.04.2021 <![CDATA[Aviz la proiectul decretului Președintelui Republicii Moldova „Cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului privind reglementarea serviciilor internaționale de roaming în rețelele publice de comunicații mobile în statele Parteneriatului Estic constituit de Republica Armenia, Republica Azerbaidjan, Republica Belarus, Georgia, Republica Moldova, Ucraina – din 12.04.2021 // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7164&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-decretului-Preedintelui-Republicii-Moldova-Cu-privire-la-initierea-negocierilor-i-aprobarea-semnarii-Acordului-privind-reglementarea-serviciilor-internationale-de-roaming-in-retelele-publice-de-comunicatii-mobile-in-statele-Parteneriatului-Estic-constituit-de-Republica-Armenia-Republica-Azerbaidjan-Republica-Belarus-Georgia-Republica-Moldova-Ucraina-din-12042021/ 14.04.2021 09:54 Aviz la proiectul hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (Regulamentul privind externalizarea activităților și operațiunilor băncii, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.46/2020 și Regulamentul cu privire la auditul extern al băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.118/2018) – din 29.03.2021 <![CDATA[Aviz la proiectul hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei pentru modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (Regulamentul privind externalizarea activităților și operațiunilor băncii, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.46/2020 și Regulamentul cu privire la auditul extern al băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.118/2018) – din 29.03.2021 // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7157&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-hotararii-Comitetului-executiv-al-Bancii-Nationale-a-Moldovei-pentru-modificarea-unor-acte-normative-ale-Bancii-Nationale-a-Moldovei-Regulamentul-privind-externalizarea-activitatilor-i-operatiunilor-bancii-aprobat-prin-Hotararea-Comitetului-executiv-al-Bancii-Nationale-a-Moldovei-nr462020-i-Regulamentul-cu-privire-la-auditul-extern-al-bancilor-aprobat-prin-Hotararea-Comitetului-executiv-al-Bancii-Nationale-a-Moldovei-nr1182018-din-29032021/ 30.03.2021 10:49 Aviz la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, Codul contravențional nr. 218/2008) – din 16.03.2021 <![CDATA[Aviz la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, Codul contravențional nr. 218/2008) – din 16.03.2021 // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7151&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-de-hotarare-cu-privire-la-aprobarea-proiectului-de-lege-pentru-modificarea-unor-acte-normative-Legea-nr-8451992-cu-privire-la-antreprenoriat-i-intreprinderi-Codul-contraventional-nr-2182008-din-16032021/ 18.03.2021 12:13 Aviz la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de organizare și funcționare a autorităților centrale de achiziție (număr unic 1023/MF/2020) – din 16.03.2021 <![CDATA[Aviz la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de organizare și funcționare a autorităților centrale de achiziție (număr unic 1023/MF/2020) – din 16.03.2021 // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7150&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-hotararii-de-Guvern-cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-cu-privire-la-modul-de-organizare-i-functionare-a-autoritatilor-centrale-de-achizitie-numar-unic-1023MF2020-din-16032021/ 18.03.2021 12:07 Aviz la proiectul hotărârii de Guvern privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1045/2005 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la importul, stocarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților (număr unic 851/MADRM/2020) – din 16.03.2021 <![CDATA[Aviz la proiectul hotărârii de Guvern privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1045/2005 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la importul, stocarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților (număr unic 851/MADRM/2020) – din 16.03.2021 // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7149&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-hotararii-de-Guvern-privind-modificarea-Hotararii-Guvernului-nr-10452005-pentru-aprobarea-Regulamentului-cu-privire-la-importul-stocarea-comercializarea-i-utilizarea-produselor-de-uz-fitosanitar-i-a-fertilizantilor-numar-unic-851MADRM2020-din-16032021/ 18.03.2021 11:59 Aviz la proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 356/2012 pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii nr. 228/2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară (971/MADRM/2020) – din 16.03.2021 <![CDATA[Aviz la proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 356/2012 pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii nr. 228/2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară (971/MADRM/2020) – din 16.03.2021 // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7148&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-hotararii-de-Guvern-pentru-modificarea-Hotararii-Guvernului-nr-3562012-pentru-aprobarea-unor-acte-normative-privind-implementarea-Legii-nr-2282010-cu-privire-la-protectia-plantelor-si-la-carantina-fitosanitara-971MADRM2020-din-16032021/ 18.03.2021 11:45 Aviz la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, cotelor maxime și categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile până în anul 2025 (număr unic 33/MEI/2021) – din 26.02.2021 <![CDATA[Aviz la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, cotelor maxime și categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile până în anul 2025 (număr unic 33/MEI/2021) – din 26.02.2021 // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7144&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-hotararii-de-Guvern-cu-privire-la-aprobarea-limitelor-de-capacitate-cotelor-maxime-i-categoriilor-de-capacitate-in-domeniul-energiei-electrice-din-surse-regenerabile-pana-in-anul-2025-numar-unic-33MEI2021-din-26022021/ 01.03.2021 14:14 Aviz la proiectul hotărârii Consiliului de administrație al ANRE pentru modificarea Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 168/2019 – din 26.02.2021 <![CDATA[Aviz la proiectul hotărârii Consiliului de administrație al ANRE pentru modificarea Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 168/2019 – din 26.02.2021 // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7143&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-hotararii-Consiliului-de-administratie-al-ANRE-pentru-modificarea-Regulamentului-privind-racordarea-la-retelele-electrice-i-prestarea-serviciilor-de-transport-i-de-distributie-a-energiei-electrice-aprobat-prin-Hotararea-Consiliului-de-administratie-al-ANRE-nr-1682019-din-26022021/ 01.03.2021 14:05 Aviz la proiectul hotărârii CNPF privind modificarea Hotărârii CNPF nr.25/2/2019 cu privire la modul de prezentare, avizare și aplicare a calculelor actuariale ale primelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto – din 04.02.2021 <![CDATA[Aviz la proiectul hotărârii CNPF privind modificarea Hotărârii CNPF nr.25/2/2019 cu privire la modul de prezentare, avizare și aplicare a calculelor actuariale ale primelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto – din 04.02.2021 // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7045&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-hotararii-CNPF-privind-modificarea-Hotararii-CNPF-nr2522019-cu-privire-la-modul-de-prezentare-avizare-i-aplicare-a-calculelor-actuariale-ale-primelor-de-asigurare-obligatorie-de-raspundere-civila-auto-din-04022021/ 08.02.2021 10:16 Aviz la proiectul hotărârii a Comisiei Naționale a Pieței Financiare cu privire la aprobarea Regulamentului privind reorganizarea societății pe acțiuni – din 04.02.2021 <![CDATA[Aviz la proiectul hotărârii a Comisiei Naționale a Pieței Financiare cu privire la aprobarea Regulamentului privind reorganizarea societății pe acțiuni – din 04.02.2021 // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7044&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-hotararii-a-Comisiei-Nationale-a-Pietei-Financiare-cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-privind-reorganizarea-societatii-pe-actiuni-din-04022021/ 08.02.2021 10:15 Aviz la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de organizare și funcționare a autorităților centrale de achiziție (număr unic 1023/MF/2020) – din 13.01.2021 <![CDATA[Aviz la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de organizare și funcționare a autorităților centrale de achiziție (număr unic 1023/MF/2020) – din 13.01.2021 // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7032&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-hotararii-de-Guvern-cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-cu-privire-la-modul-de-organizare-i-functionare-a-autoritatilor-centrale-de-achizitie-numar-unic-1023MF2020-din-13012021/ 05.02.2021 15:57 Aviz la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului Fondului de susținere a inovațiilor digitale și startup-urilor tehnologice (număr unic 820/MEI/2020) – din 13.01.2021 <![CDATA[Aviz la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului Fondului de susținere a inovațiilor digitale și startup-urilor tehnologice (număr unic 820/MEI/2020) – din 13.01.2021 // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7031&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-hotararii-de-Guvern-cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-Fondului-de-sustinere-a-inovatiilor-digitale-i-startup-urilor-tehnologice-numar-unic-820MEI2020-din-13012021/ 05.02.2021 15:56 Aviz la proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 356/2012 pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară - din 18.12.2020 <![CDATA[Aviz la proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 356/2012 pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară - din 18.12.2020 // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7007&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-hotararii-Guvernului-pentru-modificarea-Hotararii-Guvernului-nr-3562012-pentru-aprobarea-unor-acte-normative-privind-implementarea-Legii-nr-228-din-23-septembrie-2010-cu-privire-la-protectia-plantelor-si-la-carantina-fitosanitara-din-18122020/ 22.12.2020 08:54 Aviz la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la reorganizarea unor instituții și operarea modificărilor în unele hotărâri ale Guvernului ce vizează crearea ÎP„Centrul pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice „ACVAGENRESURS” - din 18.12.2020 <![CDATA[Aviz la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la reorganizarea unor instituții și operarea modificărilor în unele hotărâri ale Guvernului ce vizează crearea ÎP„Centrul pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice „ACVAGENRESURS” - din 18.12.2020 // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7006&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-hotararii-Guvernului-cu-privire-la-reorganizarea-unor-institutii-i-operarea-modificarilor-in-unele-hotarari-ale-Guvernului-ce-vizeaza-crearea-IPCentrul-pentru-Cercetare-a-Resurselor-Genetice-Acvatice-ACVAGENRESURS-din-18122020/ 22.12.2020 08:52 Aviz la proiectul hotărârii Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică cu privire la Metodologia de determinare a consumului tehnologic și al pierderilor de gaze naturale în rețelele de distribuție a gazelor naturale - din 18.12.2020 <![CDATA[Aviz la proiectul hotărârii Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică cu privire la Metodologia de determinare a consumului tehnologic și al pierderilor de gaze naturale în rețelele de distribuție a gazelor naturale - din 18.12.2020 // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7005&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-hotararii-Consiliului-de-Administratie-al-Agentiei-Nationale-pentru-Reglementare-in-Energetica-cu-privire-la-Metodologia-de-determinare-a-consumului-tehnologic-i-al-pierderilor-de-gaze-naturale-in-retelele-de-distributie-a-gazelor-naturale-din-18122020/ 22.12.2020 08:48 Aviz la proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr. 20/2019 cu privire la reorganizarea Instituției Publice „Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură” - din 18.12.2020 <![CDATA[Aviz la proiectul hotărârii de Guvern pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr. 20/2019 cu privire la reorganizarea Instituției Publice „Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură” - din 18.12.2020 // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7004&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-hotararii-de-Guvern-pentru-modificarea-Hotararii-de-Guvern-nr-202019-cu-privire-la-reorganizarea-Institutiei-Publice-Agentia-de-Interventie-i-Plati-pentru-Agricultura-din-18122020/ 22.12.2020 08:44 Aviz la proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (Codul Contravențional nr. 218/2008; Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică; Codul fiscal nr. 1163/1997), (număr unic 199/MF/BNM/2020) - din 07.12.2020 <![CDATA[Aviz la proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (Codul Contravențional nr. 218/2008; Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică; Codul fiscal nr. 1163/1997), (număr unic 199/MF/BNM/2020) - din 07.12.2020 // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=6990&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-de-hotarare-a-Guvernului-pentru-aprobarea-proiectului-de-lege-pentru-modificarea-unor-acte-legislative-Codul-Contraventional-nr-2182008-Legea-nr-1142012-cu-privire-la-serviciile-de-plata-i-moneda-electronica-Codul-fiscal-nr-11631997-numar-unic-199MFBNM2020-din-07122020/ 07.12.2020 10:46 Aviz la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 62/2008 privind reglementarea valutară (număr unic 870/MF/BNM/2020) - din 07.12.2020 <![CDATA[Aviz la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 62/2008 privind reglementarea valutară (număr unic 870/MF/BNM/2020) - din 07.12.2020 // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=6989&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-hotararii-de-Guvern-cu-privire-la-aprobarea-proiectului-de-lege-pentru-modificarea-Legii-nr-622008-privind-reglementarea-valutara-numar-unic-870MFBNM2020-din-07122020/ 07.12.2020 10:44 Aviz la proiectul definitivat al hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea „Programului de management al spectrului de frecvențe radio pentru anii 2021 – 2025” (număr unic: 764/MEI/2020) - din 07.12.2020 <![CDATA[Aviz la proiectul definitivat al hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea „Programului de management al spectrului de frecvențe radio pentru anii 2021 – 2025” (număr unic: 764/MEI/2020) - din 07.12.2020 // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=6988&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-definitivat-al-hotararii-Guvernului-cu-privire-la-aprobarea-Programului-de-management-al-spectrului-de-frecvente-radio-pentru-anii-2021-2025-numar-unic-764MEI2020-din-07122020/ 07.12.2020 10:38 Aviz prin care s-a semnalat îngrijorarea concurențială în privința proiectului de hotărâre a Guvernului pentru modificarea punctului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 885/2017 cu privire la desemnarea furnizorului central de energie electrică, ce vizează desemnarea S.C. „Energocom” S.A., pe o perioadă nedeterminată în calitate de furnizor central de energie electrică (număr unic 844/MEI/2020) - din 30.11.2020 <![CDATA[Aviz prin care s-a semnalat îngrijorarea concurențială în privința proiectului de hotărâre a Guvernului pentru modificarea punctului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 885/2017 cu privire la desemnarea furnizorului central de energie electrică, ce vizează desemnarea S.C. „Energocom” S.A., pe o perioadă nedeterminată în calitate de furnizor central de energie electrică (număr unic 844/MEI/2020) - din 30.11.2020 // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=6984&t=/Transparenta/Avize/Aviz-prin-care-s-a-semnalat-ingrijorarea-concurentiala-in-privinta-proiectului-de-hotarare-a-Guvernului-pentru-modificarea-punctului-1-din-Hotararea-Guvernului-nr-8852017-cu-privire-la-desemnarea-furnizorului-central-de-energie-electrica-ce-vizeaza-desemnarea-SC-Energocom-SA-pe-o-perioada-nedeterminata-in-calitate-de-furnizor-central-de-energie-electrica-numar-unic-844MEI2020-din-30112020/ 01.12.2020 10:21 Aviz la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la Instituția Publică „Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților” (număr unic 912/MADRM/2020) - din 30.11.2020 <![CDATA[Aviz la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la Instituția Publică „Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a Fertilizanților” (număr unic 912/MADRM/2020) - din 30.11.2020 // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=6983&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-hotararii-de-Guvern-cu-privire-la-Institutia-Publica-Centrul-de-Stat-pentru-Atestarea-i-Omologarea-Produselor-de-Uz-Fitosanitar-i-a-Fertilizantilor-numar-unic-912MADRM2020-din-30112020/ 01.12.2020 10:12 Aviz la proiectul hotărârii CNPF privind modificarea Hotărârii CNPF nr. 57/13 din 28.12.2018 - din 30.11.2020 <![CDATA[Aviz la proiectul hotărârii CNPF privind modificarea Hotărârii CNPF nr. 57/13 din 28.12.2018 - din 30.11.2020 // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=6982&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-hotararii-CNPF-privind-modificarea-Hotararii-CNPF-nr-5713-din-28122018-din-30112020/ 01.12.2020 10:06 Consiliul Concurenței, reiterează poziția expusă în avizele negative ale Plenului Consiliului Concurenței nr. DJ-06/451-1798 din 23 septembrie 2020 și DJ-06/536-2000 din 30.10.2020 la proiectul legii pentru modificarea Legii viei și vinului nr. 57/2006 (număr unic 690/MADRM/2020) <![CDATA[Consiliul Concurenței, reiterează poziția expusă în avizele negative ale Plenului Consiliului Concurenței nr. DJ-06/451-1798 din 23 septembrie 2020 și DJ-06/536-2000 din 30.10.2020 la proiectul legii pentru modificarea Legii viei și vinului nr. 57/2006 (număr unic 690/MADRM/2020) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=6981&t=/Transparenta/Avize/Consiliul-Concurentei-reitereaza-pozitia-expusa-in-avizele-negative-ale-Plenului-Consiliului-Concurentei-nr-DJ-06451-1798-din-23-septembrie-2020-i-DJ-06536-2000-din-30102020-la-proiectul-legii-pentru-modificarea-Legii-viei-i-vinului-nr-572006-numar-unic-690MADRM2020/ 30.11.2020 10:58 Aviz negativ la proiectul legii pentru modificarea Legii viei și vinului nr. 57/2006 (număr unic 690/MADRM/2020) - din 30.10.2020 <![CDATA[Aviz negativ la proiectul legii pentru modificarea Legii viei și vinului nr. 57/2006 (număr unic 690/MADRM/2020) - din 30.10.2020 // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=6980&t=/Transparenta/Avize/Aviz-negativ-la-proiectul-legii-pentru-modificarea-Legii-viei-i-vinului-nr-572006-numar-unic-690MADRM2020-din-30102020/ 30.11.2020 10:19 Aviz la proiectul hotărârii de Guvern privind modificarea Hotărârii Guvern nr. 1045/2005 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la importul, stocarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților (număr unic 851/MADRM/2020) - din 20.11.2020 <![CDATA[Aviz la proiectul hotărârii de Guvern privind modificarea Hotărârii Guvern nr. 1045/2005 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la importul, stocarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților (număr unic 851/MADRM/2020) - din 20.11.2020 // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=6978&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-hotararii-de-Guvern-privind-modificarea-Hotararii-Guvern-nr-10452005-pentru-aprobarea-Regulamentului-cu-privire-la-importul-stocarea-comercializarea-i-utilizarea-produselor-de-uz-fitosanitar-i-a-fertilizantilor-numar-unic-851MADRM2020-din-20112020/ 24.11.2020 10:17 Aviz la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului Fondului de susținere a inovațiilor digitale și startup-urilor tehnologice (număr unic 820/MEI/2020) - din 20.11.2020 <![CDATA[Aviz la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului Fondului de susținere a inovațiilor digitale și startup-urilor tehnologice (număr unic 820/MEI/2020) - din 20.11.2020 // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=6977&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-hotararii-de-Guvern-cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-Fondului-de-sustinere-a-inovatiilor-digitale-i-startup-urilor-tehnologice-numar-unic-820MEI2020-din-20112020/ 24.11.2020 10:07 Aviz la proiectul de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative ce vizează facilitarea interacțiunii la distanță între Guvern - din 13.11.2020 <![CDATA[Aviz la proiectul de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative ce vizează facilitarea interacțiunii la distanță între Guvern - din 13.11.2020 // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=6974&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-de-hotarare-de-Guvern-cu-privire-la-aprobarea-proiectului-de-lege-pentru-modificarea-unor-acte-normative-ce-vizeaza-facilitarea-interactiunii-la-distanta-intre-Guvern-din-13112020/ 13.11.2020 14:22 Aviz la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative înaintat cu titlul de inițiativă legislativă nr. 417 din 08.10.2020, ce vizează modificarea Legii nr. 1553/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor față de călători, Codul contravențional nr.218/2008 și Codul transportatorilor rutiere nr. 150/2014 în partea ce ține de aspecte legate de domeniul transporturilor rutiere - din 11.11.2020 <![CDATA[Aviz la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative înaintat cu titlul de inițiativă legislativă nr. 417 din 08.10.2020, ce vizează modificarea Legii nr. 1553/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor față de călători, Codul contravențional nr.218/2008 și Codul transportatorilor rutiere nr. 150/2014 în partea ce ține de aspecte legate de domeniul transporturilor rutiere - din 11.11.2020 // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=6973&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-de-lege-pentru-modificarea-i-completarea-unor-acte-legislative-inaintat-cu-titlul-de-initiativa-legislativa-nr-417-din-08102020-ce-vizeaza-modificarea-Legii-nr-15531998-cu-privire-la-asigurarea-obligatorie-de-raspundere-civila-a-transportatorilor-fata-de-calatori-Codul-contraventional-nr2182008-i-Codul-transportatorilor-rutiere-nr-1502014-in-partea-ce-tine-de-aspecte-legate-de-domeniul-transporturilor-rutiere-din-11112020/ 13.11.2020 14:18