<![CDATA[Consiliul Concurenţei]]> https://competition.md/ 21.07.2024 ro https://competition.md/ Copyright (c) 2024 https://competition.md/RAPORT NAȚIONAL PRIVIND RESPECTAREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA 2022 <![CDATA[RAPORT NAȚIONAL PRIVIND RESPECTAREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA 2022 // Publicații]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=84&id=7756&t=/Presa/Publicatii/RAPORT-NAIONAL-PRIVIND-RESPECTAREA-DREPTURILOR-DE-PROPRIETATE-INTELECTUALA-IN-REPUBLICA-MOLDOVA-2022/   ]]> 26.04.2023 10:42 ”Evaluarea riscului de distorsionare a concurenței”, autori: Ion MAXIM, Vicepreședintele Consiliului Concurenței și Diana RUSUHANU, Șef Direcție Cercetare și Analitică <![CDATA[”Evaluarea riscului de distorsionare a concurenței”, autori: Ion MAXIM, Vicepreședintele Consiliului Concurenței și Diana RUSUHANU, Șef Direcție Cercetare și Analitică // Publicații]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=84&id=7360&t=/Presa/Publicatii/Evaluarea-riscului-de-distorsionare-a-concurentei-autori-Ion-MAXIM-Vicepreedintele-Consiliului-Concurentei-i-Diana-RUSUHANU-ef-Directie-Cercetare-i-Analitica/ Consiliul Concurenței din Republica Moldova desfășoară investigații utile în scopul cunoașterii aprofundate a piețelor și identificării eventualelor disfuncționalități sau riscuri concurențiale, precum și în vederea emiterii unor recomandări pentru ameliorarea mediului concurențial. ]]> 03.02.2022 15:11 „ POLITICI CONCURENȚIALE ÎN EUROPA DE EST - Consiliul Concurenței al Republicii Moldova”, Newsletter no. 15, July 2020 al Centrului Regional OECD-GVH (Ungaria) <![CDATA[„ POLITICI CONCURENȚIALE ÎN EUROPA DE EST - Consiliul Concurenței al Republicii Moldova”, Newsletter no. 15, July 2020 al Centrului Regional OECD-GVH (Ungaria) // Publicații]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=84&id=6939&t=/Presa/Publicatii/POLITICI-CONCURENIALE-IN-EUROPA-DE-EST-Consiliul-Concurentei-al-Republicii-Moldova-Newsletter-no-15-July-2020-al-Centrului-Regional-OECD-GVH-Ungaria/ ]]> 11.08.2020 09:14 Consiliul Concurenței și respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova <![CDATA[Consiliul Concurenței și respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova // Publicații]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=84&id=6904&t=/Presa/Publicatii/Consiliul-Concurentei-i-respectarea-drepturilor-de-proprietate-intelectuala-in-Republica-Moldova/ Cuvânt introductiv:   "În contextul globalizării fenomenelor socio-economice, urmărind sensul dezvoltării raporturilor specifice economiei de piață, tendința primordială a întreprinderilor rezidă, alternativ, în crearea sau consolidarea unei poziții favorabile deja generate pe piețe naționale și internaționale. Sub aspectul respectiv, mecanismul concurențial, în ]]> 12.06.2020 08:55 „Acțiunile de concurență neloială în domeniul on-line”, autori Cornelia GORINCIOI, Iulian MORARU, Violeta COJOCARU <![CDATA[„Acțiunile de concurență neloială în domeniul on-line”, autori Cornelia GORINCIOI, Iulian MORARU, Violeta COJOCARU // Publicații]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=84&id=6727&t=/Presa/Publicatii/Actiunile-de-concurenta-neloiala-in-domeniul-on-line-autori-Cornelia-GORINCIOI-Iulian-MORARU-Violeta-COJOCARU/             Rezumat                Articolul abordează tendințele mondiale de reorientare a televiziunii și publicității exterioare spre Internet. Cu toate acestea, în procesul ocupării spațiului on-line, concurenții neloiali continuă să comită acte de concurență neloială, care se manifestă adesea ]]> 29.10.2019 09:53 „Practica judiciară privind concurența neloială (anii 2005-2018): studii de caz. Partea I.” , autori Elena SEDLEȚCHI, Aurel BĂIEȘU <![CDATA[„Practica judiciară privind concurența neloială (anii 2005-2018): studii de caz. Partea I.” , autori Elena SEDLEȚCHI, Aurel BĂIEȘU // Publicații]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=84&id=6585&t=/Presa/Publicatii/Practica-judiciara-privind-concurenta-neloiala-anii-2005-2018-studii-de-caz-Partea-I-autori-Elena-SEDLECHI-Aurel-BAIEU/ Autori: drd. Elena SEDLEȚCHI, Controlor principal Direcția Juridică, Consiliul Concurenței Dr. hab. în drept, Prof. univ. Aurel BĂIEȘU, Jurdecător la Curtea Constituțională  ]]> 19.04.2019 11:20 „Perfecționarea procesului de acordare a ajutoarelor de stat sub formă de facilități fiscale”, autori Angela BELOBROV, Dumitru GÎRDEA <![CDATA[„Perfecționarea procesului de acordare a ajutoarelor de stat sub formă de facilități fiscale”, autori Angela BELOBROV, Dumitru GÎRDEA // Publicații]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=84&id=6584&t=/Presa/Publicatii/Perfectionarea-procesului-de-acordare-a-ajutoarelor-de-stat-sub-forma-de-facilitati-fiscale-autori-Angela-BELOBROV-Dumitru-GIRDEA/ Autori: Conf. univ. dr. Angela BELOBROV, ASEM drd. Dumitru GÎRDEA, Șef Direcție Ajutor de Stat Sectorial, Consiliul Concurenței]]> 19.04.2019 10:44 „Analiza teoretico-practică a confuziei ca act de concurență neloială (practica autorității naționale de concurență)”, autori Victor VOLCINSCHI, Cornelia GORINCIOI <![CDATA[„Analiza teoretico-practică a confuziei ca act de concurență neloială (practica autorității naționale de concurență)”, autori Victor VOLCINSCHI, Cornelia GORINCIOI // Publicații]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=84&id=6475&t=/Presa/Publicatii/Analiza-teoretico-practica-a-confuziei-ca-act-de-concurenta-neloiala-practica-autoritatii-nationale-de-concurenta-autori-Victor-VOLCINSCHI-Cornelia-GORINCIOI/ ]]> 29.11.2018 11:59 „Răspunderea civilă și eficiența ei asupra prevenirii și contacarării acțiunilor de concurență neloială”, autor Cornelia GORINCIOI <![CDATA[„Răspunderea civilă și eficiența ei asupra prevenirii și contacarării acțiunilor de concurență neloială”, autor Cornelia GORINCIOI // Publicații]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=84&id=6465&t=/Presa/Publicatii/Raspunderea-civila-i-eficienta-ei-asupra-prevenirii-i-contacararii-actiunilor-de-concurenta-neloiala-autor-Cornelia-GORINCIOI/ ]]> 05.11.2018 16:25 „Specificul examinării criteriului de selectivitate în cazul ajutoarelor de stat fiscale”, autor Dumitru GÎRDEA <![CDATA[„Specificul examinării criteriului de selectivitate în cazul ajutoarelor de stat fiscale”, autor Dumitru GÎRDEA // Publicații]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=84&id=6463&t=/Presa/Publicatii/Specificul-examinarii-criteriului-de-selectivitate-in-cazul-ajutoarelor-de-stat-fiscale-autor-Dumitru-GIRDEA/ ]]> 02.11.2018 11:25 Alinierea domeniului fiscal în procesul dinamic de dezvoltare mondială <![CDATA[Alinierea domeniului fiscal în procesul dinamic de dezvoltare mondială // Publicații]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=84&id=6365&t=/Presa/Publicatii/Alinierea-domeniului-fiscal-in-procesul-dinamic-de-dezvoltare-mondiala/ 06.06.2018 08:59 Corelația dintre acțiunile de concurență neloială și publicitatea neadecvată <![CDATA[Corelația dintre acțiunile de concurență neloială și publicitatea neadecvată // Publicații]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=84&id=6284&t=/Presa/Publicatii/Corelatia-dintre-actiunile-de-concurenta-neloiala-i-publicitatea-neadecvata/ 16.02.2018 16:06 Moldova: Competition Authority <![CDATA[Moldova: Competition Authority // Publicații]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=84&id=6168&t=/Presa/Publicatii/Moldova-Competition-Authority/ Moldova is a small country that started its way to a market economy about 25 years ago. The country's competition environment is determined by its being drawn from a past with a planned economy, and the fact that it is ]]> 04.10.2017 11:59 Ajutorul de stat acordat în mod legal poate contribui la bunăstarea economică <![CDATA[Ajutorul de stat acordat în mod legal poate contribui la bunăstarea economică // Publicații]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=84&id=6105&t=/Presa/Publicatii/Ajutorul-de-stat-acordat-in-mod-legal-poate-contribui-la-bunastarea-economica/ ]]> 21.07.2017 11:48 Revista ”Concurența” (nr. 5/2017) <![CDATA[Revista ”Concurența” (nr. 5/2017) // Publicații]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=84&id=5992&t=/Presa/Publicatii/Revista-Concurenta-nr-52017/ ]]> 06.04.2017 15:34 Combaterea acțiunilor de concurență neloială în domeniul proprietății intelectuale <![CDATA[Combaterea acțiunilor de concurență neloială în domeniul proprietății intelectuale // Publicații]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=84&id=5792&t=/Presa/Publicatii/Combaterea-actiunilor-de-concurenta-neloiala-in-domeniul-proprietatii-intelectuale/ ]]> 11.08.2016 09:39 Revista ”Concurența” (nr. 4/2016) <![CDATA[Revista ”Concurența” (nr. 4/2016) // Publicații]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=84&id=5771&t=/Presa/Publicatii/Revista-Concurenta-nr-42016/ ]]> 21.07.2016 11:40 State Aid Register of the Republic of Moldova <![CDATA[State Aid Register of the Republic of Moldova // Publicații]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=84&id=5712&t=/Presa/Publicatii/State-Aid-Register-of-the-Republic-of-Moldova/ ]]> 19.04.2016 11:05