Categorii Categorii
Prima   |  Despre noi   |  Membrii Plenului Consiliului Concurenţei

Membrii Plenului Consiliului Concurenţei

Plenul Consiliului exercită conducerea Consiliului Concurenței în conformitate cu Legea nr. 183 din 11.07.2012. Plenul Consiliului Concurenţei este un organ colegial decizional compus din 5 membri, inclusiv un preşedinte şi doi vicepreşedinţi, care sunt, respectiv, preşedinte şi vicepreşedinţi ai Consiliului Concurenţei. Membrii Plenului (dintre care 2 vicepreședinți) și Președintele  exercită funcţii de demnitate publică și sunt desemnați în funcție prin Hotărârea Parlamentului, la propunerea Președintelui Parlamentului, cu avizul comisiei parlamentare de profil, pentru un mandat de 5 ani. Fiecare membru al Plenului Consiliului Concurenţei are dreptul la două mandate consecutive. Membrii Plenului Consiliului Concurenței nu reprezintă autoritatea ce îi numeşte şi sunt independenţi în luarea deciziilor.

 

 

»»  Alexei GHERȚESCU, Președinte al Consiliului Concurenței, Președinte al Plenului Consiliului Concurenței

Alexei GHERȚESCU

Președinte al Consiliului Concurenței

Președinte al Plenului Consiliului Concurenței

Numit în funcție prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova Nr. 33/2022


INFORMAȚII PERSONALE

Data nașterii

16 August 1981

 

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

2022 - prezent

Preşedintele Consiliului Concurenţei,

Președintele Plenului Consiliului Concurenței

2019 -2022

Avocat - Cabinetul avocatului „Alexei Gherțescu"

2015 -2019

Project Officer - UNDP Moldova Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul justiției și dreptului omului

2013 - 2015

Lector în domeniul dreptului concurenței - Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM)

2007 - 2015

Avocat - Cabinetul Avocatului „Alexei Gherțescu"

2005 - 2007

Jurist - INTERMAG SRL

2003 - 2004

Jurist junior în compania juridică - Brodsky Uskov Looper Reed & Partners

 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE

1999 - 2003

Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM), Licențiat în drept

2005 - 2006

Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM), Masterat în Drept Civil

 

LIMBI VORBITE

Engleză 

citire/vorbire/scris - fluent

Română

citire/vorbire/scris - fluent

Rusă

citire/vorbire/scris - fluent


»»  Mihail CIBOTARU, Vicepreşedinte al Consiliului Concurenţei, Vicepreşedinte al Plenului Consiliului Concurenţei

Mihail CIBOTARU

Vicepreşedinte al Consiliului Concurenţei

Vicepreşedinte al Plenului Consiliului Concurenţei

Numit în funcție prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova Nr. 331/2018

 

INFORMAȚII PERSONALE:

Telefon:

(+373 22) 27-45-65, 27-34-43

Fax :

(+373 22) 27-06-06, 27-37-43

E-mail:

mihail.cibotaru@competition.md

Data nașterii:

21.11.1956

Grad militar

Colonel

 

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ:

2018-prezent

Vicepreşedinte al Consiliului Concurenţei

Vicepreşedinte al Plenului Consiliului Concurenţei

2013-2018

Vicepreşedinte al Consiliului Concurenţei

Vicepreşedinte al Plenului Consiliului Concurenţei

2011 - 2013

Membru al Consiliului de Administrare a Comisiei Naţionale a Pieţii Financiare

2007 - 2011

Preşedintele Consiliului de Administrare a Comisiei Naţionale a Pieţii Financiare

2005 - 2007

Membru al Curţii de Conturi

2004 - 2005

Şef al Aparatului Directorului, Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

2002 - 2004

Director general interimar, vicedirector general, Departamentul Privatizării

2000 - 2002

Manager Petromax S.R.L.

1991 - 2000

Şef, şef-adjunct, Direcţia securitate economică, Ministerul Securităţii Naţionale al Republicii Moldova

1983 - 1991

Împuternicit operativ superior, Direcţia securitate economică, Comitetul Securităţii Statului al RSSM

1978 - 1982

Institutul de cercetări ştiinţifice în domeniul informaţiei tehnico- ştiinţifice şi cercetări economice al GOSPLAN - ului RSSM

 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE:

1982 - 1983

Cursurile superioare pe lîngă comitetul Securităţii Statului,URSS, or. Minsk

1973 - 1978

Institutul Politehnic „S.Lazo", facultatea economie, specialitatea inginer-economist


»»  Roman PUȘCA, Vicepreședinte al Consiliului Concurenței, Vicepreședinte al Plenului Consiliului Concurenței

Roman PUȘCA

Vicepreședinte al Consiliului Concurenței, Vicepreședinte al Plenului Consiliului Concurenței
Numit în funcție prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova Nr. 380/2023

INFORMAȚII PERSONALE

Data nașterii

13.11.1988

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Octombrie 2023 - prezent

Membru al Plenului Consiliului Concurenței

August   2021 - Octombrie 2023

Consilier juridic, Secretariatul Parlamentul Republicii Moldova

Septembrie 2020 - Iulie 2021

Asistent parlamentar, Parlamentul Republicii Moldova

Iunie 2020 - Decembrie 2020

Jurisconsult/ secția achiziții publice, Întreprinderea municipală regia exploatare a drumurilor și podurilor EXDRUPO

August2016  - Iulie 2020

Administrator, Întreprinderea Individuală PUŞCA ROMAN

Aprilie 2012  - Septembrie 2018

Jurisconsult, Întreprinderea de Stat "Protecția Solurilor și Îmbunătățiri Funciare"

Aprilie 2014 - Septembrie 2018


Membru al Consiliului de Administrație din partea colectivului de muncă, Întreprinderea de Stat "Protecția Solurilor și Îmbunătățiri Funciare"

Octombrie 2011 - Aprilie 2012

Avocat stagiar,  Biroul asociat de avocați "Lex Justior"

Iunie 2011 - Octombrie 2011

Operator comercial, ÎM „TIREX PETROL" SA

EDUCAȚIE ȘI FORMARE


Septembrie 2011 - Februarie 2013Master în Drept penal, Universitatea de Stat din Moldova


Septembrie 2007 - iunie 2011Licențiat în Drept, Universitatea de Stat din Moldova


»»  Cornelia GORINCIOI, Membru al Plenului Consiliului Concurenței

Cornelia GORINCIOI

Membru al Plenului Consiliului Concurenței

Numită în funcție prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova Nr. 381/2023

INFORMAȚII PERSONALE 

Data nașterii

24.05.1978

ACTIVITATE  PROFESIONALĂ

Decembrie 2023

Membru al Plenului Consiliului Concurenței


2022-Decembrie, 2023  


Membru, Comitetul de Finanțare și Risc

Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA)


2022-Decembrie, 2023

Vice-director, Jurist

Vasaiurt SRL, Chișinău (Republica Moldova)


2020-prezent

Lector universitar, Dreptul concurenței

Academia de Studii Economice din Moldova

  2015-2021

Șef, Direcția Concurență Neloială

Controlor principal de stat, Direcția Abuz de Poziție Dominantă

Consiliul Concurenței din Republica Moldova

2008-2015

Vice-director, Jurist

Vasaiurt SRL, Chișinău (Republica Moldova)

2006-2008

Vice-director

Edit Prom SRL, Chișinău (Republica Moldova)

2003-2005

Șef, Secția organizațional-administrativă

„Noi Tehnologii Electrice" SRL;

Șef-adjunct, Secția organizațional-administrativă

„Energoexport" SRL, Chișinău (Republica Moldova)


2001-2003

Șef, Secția juridică

Tat-Gazgrup SRL, Chișinău (Republica Moldova)

2000-2001

Jurist

M&F SRL;

Genius SA, Chișinău (Republica Moldova)

1999-2000

Consultant juridic

Biroul de Avocați „Guzun și Asociații", Chișinău (Republica Moldova)

EDUCAȚIE ȘI FORMARE

2016 - 2019

Doctor în drept

Școala Doctorală Științe Juridice,

Universitatea de Stat din Moldova

2010

Master în economie

Academia de Studii Economice din Moldova

2001

Licențiată în drept

Universitatea de Stat din Moldova

LIMBI VORBITE

Română

citire/vorbire/scris - utilizator experimentat

Rusă

citire/vorbire/scris - utilizator experimentat

Engleză

citire/vorbire/scris - utilizator independent

 


»»  Diana LAPTEACRU, Membru al Plenului Consiliului Concurenței

Diana LAPTEACRU

Membru al Plenului Consiliului Concurenței

Numit în funcție prin Hotărârea de Parlamentului Nr. 382/2023

INFORMAȚII PERSONALE

Data nașterii

25.01.1980

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Decembrie 2023 - prezent

Membru al Plenului Consiliului Concurenței

2012 - 2023

Șef Direcție, Direcția Abuz de Poziție Dominantă,

Consiliul Concurenței

2011 -2012

Șef-adjunct, Direcția Abuz de Poziție Dominantă, Agenția Națională pentru Protecția Concurenței

2008 - 2011

Consultant, Direcția Abuz de Poziție Dominantă, Agenția Națională pentru Protecția Concurenței

2007 - 2008

Specialist, Direcția Juridică, Agenția Națională pentru Protecția Concurenței


Arrow Prev

             

        

Arrow Next