Categorii Categorii
Prima   |  Despre noi   |  Membrii Plenului Consiliului Concurenţei

Membrii Plenului Consiliului Concurenţei

Plenul Consiliului exercită conducerea Consiliului Concurenței în conformitate cu Legea nr. 183 din 11.07.2012. Plenul Consiliului Concurenţei este un organ colegial decizional compus din 5 membri, inclusiv un preşedinte şi doi vicepreşedinţi, care sunt, respectiv, preşedinte şi vicepreşedinţi ai Consiliului Concurenţei. Membrii Plenului (dintre care 2 vicepreședinți) și Președintele  exercită funcţii de demnitate publică și sunt desemnați în funcție prin Hotărârea Parlamentului nr. 331 din 30.11.2018, la propunerea Președintelui Parlamentului, cu avizul comisiei parlamentare de profil, pentru un mandat de 5 ani. Fiecare membru al Plenului Consiliului Concurenţei are dreptul la două mandate consecutive. Membrii Plenului Consiliului Concurenței nu reprezintă autoritatea ce îi numeşte şi sunt independenţi în luarea deciziilor.

 

 

»»  Marcel RĂDUCAN, Preşedinte al Consiliului Concurenţei, Preşedinte al Plenului Consiliului Concurenţei

Marcel RĂDUCAN

Preşedinte al Consiliului Concurenţei

Preşedinte al Plenului Consiliului Concurenţei

 

INFORMAȚII PERSONALE:

Telefon:

(+373 22) 27-45-65, 27-34-43

Fax :

(+373 22) 27-06-06, 27-37-43

E-mail:

 

Data nașterii:

10.02.1967

 

TITLURI ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO - DIDACTICE:

2006

Doctor of Philosophy in Engineering

 

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ:

2018-prezent

Preşedintele Consiliului Concurenţei, Președintele Plenului Consiliului Concurenței

2014-2018

Deputat, Vicepreședinte Comisia Economie Buget și Finanțe, Parlamentul Republicii Moldova

2009-2014

Ministru, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcției

2009

Deputat, Vicepreședinte al Parlamentului Republicii Moldova

2005-2009

Deputat, Parlamentul Republicii Moldova

2001-2005

Director, ÎCS Aviron-Prod

1999-2001

Director, Departamentul Standartizare și Metrologie al Republicii Moldova

1997 -1999

Viceministru, Ministerul Industriei și Comerțului

1990 -1997

Diferite funcții de conducere, Bucuria S.A.

 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE:

2006

Doctor of Philosophy in Engineering

1983-1990

Institutul Politehnic S.Lazo din Chișinău (+Serviciul Militar în Termen)

1973-1983

Școala Medie Grinăuți-Moldova


»»  Mihail CIBOTARU, Vicepreşedinte al Consiliului Concurenţei, Vicepreşedinte al Plenului Consiliului Concurenţei

Mihail CIBOTARU

Vicepreşedinte al Consiliului Concurenţei

Vicepreşedinte al Plenului Consiliului Concurenţei

 

INFORMAȚII PERSONALE:

Telefon:

(+373 22) 27-45-65, 27-34-43

Fax :

(+373 22) 27-06-06, 27-37-43

E-mail:

mihail.cibotaru@competition.md

Data nașterii:

21.11.1956

Grad militar

Colonel

 

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ:

2018-prezent

Vicepreşedinte al Consiliului Concurenţei

Vicepreşedinte al Plenului Consiliului Concurenţei

2013-2018

Vicepreşedinte al Consiliului Concurenţei

Vicepreşedinte al Plenului Consiliului Concurenţei

2011 - 2013

Membru al Consiliului de Administrare a Comisiei Naţionale a Pieţii Financiare

2007 - 2011

Preşedintele Consiliului de Administrare a Comisiei Naţionale a Pieţii Financiare

2005 - 2007

Membru al Curţii de Conturi

2004 - 2005

Şef al Aparatului Directorului, Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

2002 - 2004

Director general interimar, vicedirector general, Departamentul Privatizării

2000 - 2002

Manager Petromax S.R.L.

1991 - 2000

Şef, şef-adjunct, Direcţia securitate economică, Ministerul Securităţii Naţionale al Republicii Moldova

1983 - 1991

Împuternicit operativ superior, Direcţia securitate economică, Comitetul Securităţii Statului al RSSM

1978 - 1982

Institutul de cercetări ştiinţifice în domeniul informaţiei tehnico- ştiinţifice şi cercetări economice al GOSPLAN - ului RSSM

 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE:

1982 - 1983

Cursurile superioare pe lîngă comitetul Securităţii Statului,URSS, or. Minsk

1973 - 1978

Institutul Politehnic „S.Lazo", facultatea economie, specialitatea inginer-economist


»»  Ion MAXIM, Vicepreşedinte al Consiliului Concurenţei, Vicepreşedinte al Plenului Consiliului Concurenţei

Ion MAXIM

Vicepreşedinte al Consiliului Concurenţei

Vicepreşedinte al Plenului Consiliului Concurenţei

 

INFORMAȚII PERSONALE:

Telefon:

(+373 22) 27-45-65, 27-34-43

Fax :

(+373 22) 27-06-06, 27-37-43

E-mail:

ion.maxim@competition.md

Data nașterii:

10.06.1974

 

 

TITLURI ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO - DIDACTICE:

2013

Doctor habilitat în economie, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

2007

Conferenţiar universitar, Universitatea Cooperatist - Comercială din Moldova

2003

Doctor în economie, Academia de Studii Economice din Moldova

 

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ:

2018-prezent

Vicepreşedinte al Consiliului Concurenţei

Vicepreşedinte al Plenului Consiliului Concurenţei

2013-2018

Membru al Plenului Consiliului Concurenţei

2012-2013

Şef, Direcţia juridică, Consiliul Concurenţei

2007 - 2012

Şef, Direcţia juridică, membru al Consiliului Administrativ al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei

2002 - 2009

Cercetător ştiinţific, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică

2002 - 2006

Consultant juridic „Ximon-Com" S.R.L.

2000 - 2013

Conferenţiar universitar, Universitatea Cooperatist - Comercială din Moldova

 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE:

2009 - 2011

Instruire post-doctorat, Universitatea Cooperatist - Comercială din Moldova

2001 - 2003

Studii de doctorat, Universitatea Cooperatist - Comercială din Moldova

1997 - 2001

Licenţiat în drept, Universitatea de Stat din Moldova

1995 - 2000

Licenţiat în economie, Universitatea Cooperatist - Comercială din Moldova

 

 

PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE:

Autor a peste 70 de lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate şi publicaţii de profil din ţară şi de peste hotare în volum de aproximativ 50 c. a.


»»  Ala POPESCU, Membru al Plenului Consiliului Concurenței

Ala POPESCU

Membru al Plenului Consiliului Concurenţei

 

INFORMAȚII PERSONALE:

Telefon:

(+373 22) 27-45-65, 27-34-43

Fax :

(+373 22) 27-06-06, 27-37-43

E-mail:

 

Data nașterii:

20 octombrie 1958

 

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ:

2018-prezent

Membru al Plenului Consiliului Concurenţei

2012 - 2018

Secretar general al Parlamentului Republicii Moldova 

2011 - 2012   

Șef al Direcţiei generale al Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova,

Consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul juridic al Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova

2004 - 2011 

Preşedinte al Curții de Conturi a Republicii Moldova

2000 - 2004

Prim-vicedirector a Cancelariei de Stat a Republicii Moldova

1990 - 2000 

Consultant superior, Consultant principal, Șef direcție în cadrul Direcției juridice a Cancelariei de Stat a Republicii Moldova

1980 - 1990

Redactor, consultant coordonator al Direcţiei  sistematizarea legislaţiei şi pregătirea proiectelor de legi al Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE:

2001 - 2002

Studii Postuniversitare,  Academia de Administrare Publică pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, specialitatea  Relaţii internaţionale

1975 - 1980

Studii Superioare (de licență), Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea Jurisprudenţă


»»  Viorel MOȘNEAGA, Membru al Plenului Consiliului Concurenţei

Viorel MOȘNEAGA

Membru al Plenului Consiliului Concurenţei

 

INFORMAȚII PERSONALE:

Telefon:

(+373 22) 27-45-65, 27-34-43

Fax :

(+373 22) 27-06-06, 27-37-43

E-mail:

 

Data nașterii:

09.03.1978

 

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ:

2018-prezent

Membru al Plenului Consiliului Concurenţei

2017 -2018

Director general al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor

2016 - 2017

Consultant principal, Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova

2015 - 2016

Director, Agenția Achiziții Publice

2013 - 2015

Director adjunct, Agenția Achiziții Publice

2012 - 2013

Șef Secție, Șef adjunct Direcție, Direcția finanțele economiei naționale, cheltuieli capitale și achiziții publice, Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

2004 - 2012

Șef Secție planificare, analiză financiară și achiziții publice;,Direcția finanțele economiei naționale, cheltuieli capitale și achiziții publice, Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

2003 - 2004

Specialist coordinator, Direcția finanțele economiei naționale, cheltuieli capitale și achiziții publice, Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

2000 - 2003

Specialist, Centrul reparații și producere, SA "Moldtelecom"

 

COMPETENȚE ȘI ATRIBUȚII SUPLIMENTARE:

2007 - 2016

Membru al Consiliului de administrație al Î.S. "INCERCON"

2007 - 2016

Membru al Consiliului de administrație al Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor"

2011 - 2014

Membru al Consiliului de administrație al SA "CET - 1"

2007 - 2010

Membru al Consiliului de administrație al Î.S. " Constructorul" SPB

 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE:

2001 - 2002

Masterat,  Universitatea  Tehnică  a  Moldovei,specialitatea  Economie și Management în Construcții

1995 - 2000

Studii Superioare (de licență), Universitatea Tehnică a Moldovei, specialitatea Economie și Management în Construcții

 

MENȚIUNI ÎN ACTIVITATEA PROFESIONALĂ

2013

Diplomă de gradul întâi a Guvernului

2009

Înscriere pe panoul de onoare al Ministerului Finanțelor

2007, 2008

Diplomă de onoare a Ministerului Finanțelor

 

 


Arrow Prev

             

        

Arrow Next