Categorii Categorii
Prima   |  Despre noi   |  Membrii Plenului Consiliului Concurenţei

Membrii Plenului Consiliului Concurenţei

Plenul Consiliului exercită conducerea Consiliului Concurenței în conformitate cu Legea nr. 183 din 11.07.2012. Plenul Consiliului Concurenţei este un organ colegial decizional compus din 5 membri, inclusiv un preşedinte şi doi vicepreşedinţi, care sunt, respectiv, preşedinte şi vicepreşedinţi ai Consiliului Concurenţei. Membrii Plenului (dintre care 2 vicepreședinți) și Președintele  exercită funcţii de demnitate publică și sunt desemnați în funcție prin Hotărârea Parlamentului nr. 179 din 12.07.2013 și Hotărârea Parlamentului nr. 220 din 27.09.2013, la propunerea Președintelui Parlamentului, cu avizul comisiei parlamentare de profil, pentru un mandat de 5 ani. Fiecare membru al Plenului Consiliului Concurenţei are dreptul la două mandate consecutive. Membrii Plenului Consiliului Concurenței nu reprezintă autoritatea ce îi numeşte şi sunt independenţi în luarea deciziilor.

 

 

»»  Viorica CĂRARE, Preşedinte al Consiliului Concurenţei, Preşedinte al Plenului Consiliului Concurenţei

Viorica CĂRARE

Preşedinte al Consiliului Concurenţei

Preşedinte al Plenului Consiliului Concurenţei

 

INFORMAȚII PERSONALE:

Pagina web:

www.vioricacarare.md

Telefon:

(+373 22) 27-45-65, 27-34-43

Fax :

(+373 22) 27-06-06, 27-37-43

E-mail:

carare.president@competition.md

Data nașterii:

30.07.1966

Starea civilă:       

Căsătorită

 

TITLURI ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO - DIDACTICE:

2003

Profesor Universitar în REI

2001

Doctor habilitat în ştiinţe economice, 08.00.14

1991

Doctor în ştiinţe economice,08.00.05

 

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ:

2012-prezent

Preşedintele Consiliului Concurenţei

2007-2012    

Director general, Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei

2006-2007

Director general, Institutului Naţional de Economie, Finanţe şi Statistică

1995-2006

Şef-catedră Relaţii Economice Internaţionale, Academia de Studii Economice din Moldova

1993-1995

Prodecan, Facultatea Management, Academia de Studii Economice din Moldova

1992-1993

Lector, lector superior,catedra Management, Academia de Studii Economice din Moldova

1988-1990

Economist în secţia plan-salarizare Universitatea de Stat din Republica Moldova

 

 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE:

2002

Studii postdoctorale, Universitatea Pierre-Mendes France, Franţa

1989-1991

Studii doctorale, Academia de Studii Economice din Moldova

1983-1988

Economist, specializarea în planificarea industriei, Universitatea de Stat din Moldova

 

PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE:

Peste 91 de publicaţii în reviste naţionale şi internaţionale, inclusiv monografii.

 

ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ:

Sub conducerea ştiinţifică au fost susţinute:

-       1 teză de doctor habilitat,

-       6 teze de doctor.

 

 

 

 


»»  Mihail CIBOTARU, Vicepreşedinte al Consiliului Concurenţei, Vicepreşedinte al Plenului Consiliului Concurenţei

Mihail CIBOTARU

Vicepreşedinte al Consiliului Concurenţei

Vicepreşedinte al Plenului Consiliului Concurenţei

 

INFORMAȚII PERSONALE:

Telefon:

(+373 22) 27-45-65, 27-34-43

Fax :

(+373 22) 27-06-06, 27-37-43

E-mail:

mihail.cibotaru@competition.md

Data nașterii:

21.11.1956 

Grad militar:

Colonel

 

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ:

2013 - prezent

Vicepreşedinte al Consiliului Concurenţei

Vicepreşedinte al Plenului Consiliului Concurenţei

2011 - 2013

Membru al Consiliului de Administrare a Comisiei Naţionale a Pieţii Financiare

2007 - 2011

Preşedintele Consiliului de Administrare a Comisiei Naţionale a Pieţii Financiare

2005 - 2007

Membru al Curţii de Conturi

2004 - 2005

Şef al Aparatului Directorului, Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

2002 - 2004

Director general interimar, vicedirector general, Departamentul Privatizării

2000 - 2002

Manager Petromax S.R.L.

1991 - 2000

Şef, şef-adjunct, Direcţia securitate economică, Ministerul Securităţii Naţionale al Republicii Moldova

1983 - 1991

Împuternicit operativ superior, Direcţia securitate economică, Comitetul Securităţii Statului al RSSM

1978 - 1982

Institutul de cercetări ştiinţifice în domeniul informaţiei tehnico- ştiinţifice şi cercetări economice al GOSPLAN - ului RSSM

 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE:

1982 - 1983

Cursurile superioare pe lîngă comitetul Securităţii Statului,URSS, or. Minsk

1973 - 1978

Institutul Politehnic „S.Lazo", facultatea economie, specialitatea inginer-economist

     

 

 

 


»»  Emil GUŢU, Vicepreşedinte al Consiliului Concurenţei, Vicepreşedinte al Plenului Consiliului Concurenţei

Emil GUŢU

Vicepreşedinte al Consiliului Concurenţei

Vicepreşedinte al Plenului Consiliului Concurenţei

 

INFORMAȚII PERSONALE:

Telefon:

(+373 22) 27-45-65, 27-34-43

Fax :

(+373 22) 27-06-06, 27-37-43

E-mail:

emil.gutu@competition.md

Data nașterii:

24.09.1975 

Starea civilă:

Căsătorit

 

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ:

2013 - prezent

Vicepreşedinte al Consiliului Concurenţei

Vicepreşedinte al Plenului Consiliului Concurenţei

2011 - 2013

Director, Solar International S.R.L.

2007 - 2013

Director, Amatic S.R.L.

2007 - 2009

Director, Centrul comercial Pielart S.A.

2005 - 2008

Director Financiar, Emteh-Agro S.R.L.

2002 - 2005

Director Executiv, Fundaţia pentru Dezvoltare Digitală din Moldova

2001 - 2002

Expert, ProEra Group S.R.L.

2000 - 2001

Director General, Floarea Soarelui S.A.

1997 - 2000

Consultant, Conducător de proiecte, Agenţia pentru Restructurarea Întreprinderilor şi Asistenţă (ARIA)

 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE:

1998 - 1999

Executive Master of Business Administration, IEDC - Bled School of Management, Slovenia

1995 - 1996

BGS in General Administration,  University of Nebraska at Omaha, S.U.A.

1992 - 1998

Licenţiat în Management,  Academia de Studii Economice din Moldova, Facultatea Management

1993 - 1998

Licenţiat în Finanţe şi Credit,  Academia de Studii Economice din Moldova, Facultatea Finanţe şi Credit

     

 

 

 


»»  Ion MAXIM, Membru al Plenului Consiliului Concurenţei

Ion MAXIM

Membru al Plenului Consiliului Concurenţei

 

 INFORMAȚII PERSONALE:

Telefon:

(+373 22) 27-45-65, 27-34-43

Fax :

(+373 22) 27-06-06, 27-37-43

E-mail:

ion.maxim@competition.md

Data nașterii:

10.06.1974 

Starea civilă:

Căsătorit

 

TITLURI ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO - DIDACTICE:

2013

Doctor habilitat în economie, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

2007

Conferenţiar universitar, Universitatea Cooperatist - Comercială din Moldova

2003

Doctor în economie, Academia de Studii Economice din Moldova

 

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ:

2013 - prezent

Membru al Plenului Consiliului Concurenţei

2012-2013

Şef, Direcţia juridică, Consiliul Concurenţei

2007 - 2012

Şef, Direcţia juridică, membru al Consiliului Administrativ al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei

2002 - 2009

Cercetător ştiinţific, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică

2002 - 2006

Consultant juridic „Ximon-Com" S.R.L.

2000 - 2013

Conferenţiar universitar, Universitatea Cooperatist - Comercială din Moldova

 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE:

2009 - 2011

Instruire post-doctorat, Universitatea Cooperatist - Comercială din Moldova

2001 - 2003

Studii de doctorat, Universitatea Cooperatist - Comercială din Moldova

1997 - 2001

Licenţiat în drept, Universitatea de Stat din Moldova

1995 - 2000

Licenţiat în economie, Universitatea Cooperatist - Comercială din Moldova

  

PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE:

Autor a peste 50 de lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate şi publicaţii de profil din ţară şi de peste hotare în volum de aproximativ 40 c. a.

     

 

 

 


»»  Veaceslav GUŢUŢUI, Membru al Plenului Consiliului Concurenţei

Veaceslav GUŢUŢUI

Membru al Plenului Consiliului Concurenţei

 

INFORMAȚII PERSONALE:

Telefon:

(+373 22) 27-45-65, 27-34-43

Fax :

(+373 22) 27-06-06, 27-37-43

E-mail:

veaceslav.gututui@competition.md

Data nașterii:

01.09.1976 

Starea civilă:

Căsătorit

 

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ:

2013 - prezent

Membru al Plenului Consiliului Concurenţei

2010-2013

Viceministru, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor

2008-2010 

Manager de proiect, Proiectul Uniunii Europene „Dezvoltarea  traseelor turistice în Zona Turistică Nisporeni-Prut"

2004-2009

Director executiv, Institutul de Rezolvare a Conflictelor INRECO

2000-2008

Lector superior, catedra Finanţe, Departamentul Ştiinţe Economice, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

2003-2008

Manager de proiecte, Business Consulting Institute

2002-2003

Şef, Direcţia Economie şi Reforme, Direcţia Generală Economie,

Agricultură şi Reforme, Consiliul Judeţean Chişinău

2001-2001

Manager aprovizionări-vânzări, "Compania Basavin & Co" S.A.

2000-2001

Şef, Secţia vânzări, "Combinatul de Produse Cerealiere Chişinău" S.A.

1999-2000

Marketolog, secţia marketing; S.A. "Concernul Moldacom"

1998-2001

Profesor la discipline economice, Colegiul Naţional de Comerţ al Academiei de Studii Economice din Moldova

 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE:

2011-2014

Masterat, specialitatea Administraţie Publică, Academia de

Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova

2000-2005

 

Studii la doctorat, specialitatea Finanţe, Monedă, Credit; Universitatea

Liberă Internaţională din Moldova

2001-2013

 

Cursuri şi stagii de perfecţionare profesională în domeniul concurenței, managementului public, finanţe şi investiţii, planificare strategică, economie locală şi regională, cooperare transfrontalieră în Franţa, Olanda, S.U.A., Germania, România, Cehia, Polonia, Slovacia, Letonia, Estonia, Federaţia Rusă, Ungaria.

1993-1998

Economist, specialitatea Finanţe şi Credit; Academia de Studii Economice din Moldova

1983-1993

Studii medii de cultură generală, Şcoala medie nr. 3 din or. Nisporeni

 

PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE:

Peste 33 articole publicistice şi ştiinţifice, 10 studii şi monografii.

     

 

 

 

 

 


Arrow Prev

             

        

Arrow Next